Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Expert på psykologi: Dags för myndigheterna att vädja till osjälviskhet – den som tar vaccin skyddar andra

Uppdaterad 09.10.2021 17:28.
vaccinering
Bildtext Vaccinationstäckningen ökar långsamt, särskilt bland yngre finländare.

Myndigheterna borde byta spår i försöken att få fler att vaccinera sig mot coronaviruset. De borde betona att den som är vaccinerad skyddar andra människor, säger akademiforskaren i psykologi Anna Soveri.

Anna Soveri bedömde i fredagens morgon-TV hur myndigheterna har lyckats med kommunikationen om coronavaccinen, med anledning av att vaccinationsgraden ökar långsamt i Finland. Målet att nå 80-procentig täckning kan vara i fara, enligt en del bedömningar.

Enligt Soveri har myndigheterna hittills gjort rätt i att lyfta fram säkerheten.

– Den viktigaste frågan för dem som tvekar är hur tryggt det är att ta vaccinet, säger Anna Soveri.

Enligt henne kan därför de nya uppgifterna om risker för unga män med Modernas vaccin ytterligare minska vaccinationsivern bland dem.

Profilbild på akademiforskare Anna Soveri.
Bildtext Anna Soveri är akademiforskare i psykologi och verksam vid Åbo universitet.

Det är just bland unga vuxna och ungdomar som vaccinationsgraden är skral, visar statistiken. Och när det gäller att få unga att ta vaccin är det nödvändigtvis inte den egna nyttan man ska vädja till.

– Myndigheterna har främst betonat vilken nytta vaccinet ger den vaccinerade, men unga personer anser sig ofta själva ha låg risk att bli sjuka, säger Soveri.

Vädjan till osjälviskhet fungerar

Däremot borde myndigheterna enligt Soveri nu satsa mera på att lyfta fram osjälviska argument.

– De borde tala mera om att man genom att vaccinera sig skyddar andra, särskilt personer i riskgrupper.

– Forskning visar att vädjan till altruism, till att man ska skydda andra människor, ökar beredskapen att ta vaccin, säger hon.

Enligt Anna Soveri är det inte alltid effektivt att presentera statisk över nyttan med vaccin.

– Människor reagerar nödvändigtvis inte logiskt på statistik om risker. Till exempel så kör man glatt bil trots att det enligt statistiken är långt farligare än att ta coronavaccin.

I alla fall en del människor tycks enligt henne ha ett större behov av att ta del av andra människors berättelser och erfarenheter då de ska fatta beslut om vaccin.

Hanken: En liten belöning kunde hjälpa

Svenska Handelshögskolan har deltagit i en utredning där man granskat hur man kunde få fler att vaccinera sig. Resultatet, som publicerats i tidskriften Science, visar att en liten betalning på motsvarande 20 euro fick fler att vaccinera sig i Sverige.

– I undersökningen erbjöds vissa deltagare en belöning på 20 euro (200 kronor) om de vaccinerade sig inom 30 dagar. Detta ledde till att vaccinationsgraden ökade med 4 procentenheter från 72 procent till 76 procent, säger Erik Wengström, professor i nationalekonomi och verksam vid Hanken och Lunds universitet.

Undersökningen utfördes mellan maj och juli i Sverige och omfattade drygt 8 000 personer i åldrarna 18-49 år.

Personerna delades in i två grupper - den ena gruppen erbjöds pengar och den andra fick information om vaccinen eller ombads fokusera på vaccinets positiva effekter för andra.

I gruppen som fick betalning ökade vaccinationsviljan.

Rubriken är ändrad den 9.10 bl.a. så att ordet samvete har bytts till osjälviskhet.