Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas närmar sig vaccinationsmålet på 80 procent fullvaccinerade – Åbo släpar efter i statistiken

vaccinering
Bildtext Arkivbild. Finlands vaccinationsmål är att 80 procent av personer över 12 år är fullvaccinerade. Att barn som under 12 år inte räknas med i statistiken för vaccinationsmålet beror på att de yngre barnen inte vaccineras i nuläget.

Vaccinationerna framskrider i Finland, och Institutet för hälsa och välfärd hoppas på att målet på 80 procent vaccinerade över 12 år uppnås i slutet av oktober. Det finns ändå skillnader mellan kommunerna – i Pargas är man nära målet, men i Åbo har man en bit kvar.

I Pargas löper vaccinationerna på i bra takt, och man närmar sig hela tiden vaccinationsmålet. Enligt torsdagens uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd har nu 79,8 procent av Pargasborna över 12 år fått båda vaccindoserna, vilket innebär att Pargas har högst vaccinationstäckning i Egentliga Finland.

– Vi har duktiga invånare som vill vaccinera sig, och gott om personal som har hjälpt till med vaccineringen. Nu ökar dessutom antalet dubbelvaccinerade i rask takt i skolorna, där man just nu håller på att ge den andra dosen coronavaccin, säger Carola Silander-Lehtinen, som är ansvarig för smittsamma sjukdomar vid Pargas hälsocentral.

Silander-Lehtinen påminner om att det fortfarande är möjligt att ta den första dosen, om det är så att man hittills har varit osäker på hur man ska göra med vaccinet.

– Det är en del som har funderat länge på om man ska vaccinera sig eller inte. Om det är fler som tar vaccinet så underlättar det hela ortens situation.

Kö till pop up vaccinering i pargas
Bildtext Arkivbild. Det var kö i Pargas då det ordnades pop up-vaccinering i augusti.

Åbo uppnår troligen målet om ungefär en månad

I Åbo oroar man sig över att vaccinationstakten har stannat av. På fredagsmorgonen hade 84,4 procent av Åboborna över 12 år fått den första dosen vaccin, och 67,7 procent av invånarna över 12 år hade fått den andra dosen.

Åbo stads ansvariga smittskyddsläkare, Jutta Peltoniemi, säger att anledningen till att takten har stannat av är att en stor del av invånarna redan har fått vaccin. Staden fortsätter ändå satsa på riktad kommunikation till grupper med låg vaccinationstäckning, och man ordnar också pop up-vaccineringar. Staden försöker till exempel vara med på olika tillfällen för personer med främmande modersmål, eftersom vaccinationstäckningen är lägre bland invandrargrupper i Åbo.

Åbo har en stor andel unga vilket också syntes i statistiken länge, eftersom äldre åldersgrupper prioriterades i vaccinationsordningen. Nu har man ändå lyckats förbättra siffrorna, och över 80 procent av unga mellan 20 och 24 år har fått den första dosen vaccin. 47,8 procent har fått den andra dosen.

Peltoniemi tror att man kommer att uppnå regeringens mål på att 80 procent av alla finländare över 12 år ska vara dubbelvaccinerade i slutet av oktober eller början av november. Den första veckan i november finns det många vaccintider för den andra dosen, och då tror Peltoniemi att det finns goda chanser att höja vaccinationstäckningen.

Kimitoön följer genomsnittet

På Kimitoön ser läget ungefär ut som genomsnittet i Finland. Enligt THL:s statistik från torsdagen hade 86,9 procent av alla Kimitoöbor över 12 år vaccinerat sig en gång, och 72,6 procent hade fått båda doserna.

I augusti såg det däremot sämre ut med vaccineringen av framför allt 30-åringar på Kimitoön. Då hade bara strax över 50 procent av 30–39-åringarna fått sin första vaccindos, medan siffran nu har ökat till lite över 70 procent. 20-åringarna är fortfarande piggare på att vaccinera sig än 30-åringarna, och i den åldersgruppen närmar sig andelen vaccinerade 80 procent.