Hoppa till huvudinnehåll

Barn

Buu-klubben
Yle Watt

Hur svär man på teckenspråk?

Från 2021
Uppdaterad 15.10.2021 10:48.
Virala genier (på teckenspråk) - Spela upp på Arenan

Om man vill leta efter en positiv sidoeffekt av coronatiden så är det teckenspråkets ökade synlighet. Det säger teckenspråkstolken Jenny Derghokasian.

Under coronatiden har folk fått upp ögonen för teckenspråk. Man har till exempel sett hur informationstillfällena i TV har tolkats. Det har skapat ett starkare medvetande hos en del aktörer ute i samhället. Man tänker att “vi vill också vara tillgängliga!"

― Jenny Derghokasian

Teckenspråkstolk Eva Mäkinen har samma erfarenhet. Tolkning till teckenspråk vinner terräng. Både Eva och Jenny arbetar för Evantia, som erbjuder tjänster och utbildningar när det gäller teckenspråk.

Språk för alla livsområden

Att viktig information till allmänheten bör ges också på teckenspråk är idag rätt självklart. Men enligt både Jenny Derghokasian och Eva Mäkinen är det steget från nödvändig information till kulturupplevelser som är avgörande. Och då gäller det både kultur som tolkas från ett annat språk och kultur som skapas på teckenspråk.

För att ett språk ska leva och utvecklas måste det användas mångsidigt. Det ska förmedla teater och sagor lika väl som regeringens information och riksdagens frågestund. Det ska användas vid högtidliga tillfällen och informella.

En beställning som har tvingat Jenny och Eva att utvidga sin repertoar på den informella sektorn är ungdomsserien Virala genier. Jenny berättar att de flera gånger måste konsultera både bekanta och Språkrådgivningen vid Dövas förbund för att fråga: Hur skulle ni teckna det här? Eller: Hur svär dagens tonåringar på teckenspråk? Den som till äventyrs vill veta hur man tecknar Shit shit shit! eller Kuken också har alltså nu möjlighet att göra det genom att titta på Virala genier på teckenspråk.

Jenny Derghokasian och Eva mäkinen tolkar Virala genier till teckenspråk.
Bild: Yle/Tony Pohjolainen

Men båda säger att det har varit en verkligt rolig utmaning att översätta och teckna den här serien, som baserar sig på Ted Forsströms och Kaj Korkea-ahos böcker. Resultatet finns nu att avnjuta på Yle arenan.

Bästa minnet

De tolkuppdrag som sätter de djupaste spåren hos tolken själv är ofta de där man har upplevt att teckenspråkstolkningen verkligen betydde något på ett djupare plan.

Självständighetsbalen, en av de TV-sändningar som varje år samlar störst publik, är en starkt kollektiv upplevelse som odlar en känsla av tillhörighet. Att göra också finlandssvenska teckenspråkiga fullvärdigt delaktiga av det evenemanget är ett gott exempel på hur en i och för sig enkel åtgärd kan ha stort emotionellt värde.

Och med facit på hand kan man ju bara undra varför det inte gjordes tidigare.

Diskussion om artikeln