Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nytt kräftdjur har observerats längs den östnyländska kusten – populationen är särskilt stor utanför Borgå

Från 2021
Kräftdjuret Nippoleucon hinumensis
Bildtext Kräftdjuret Nippoleucon hinumensis är en nykomling i de östnyländska vattnen.
Bild: Marja Anttila-Huhtinen

Kräftdjuret Nippoleucon hinumensis har observerats för första gången längs den östnyländska kusten i år. Det finns rikligt av dem utanför Borgå, men forskarna vet ännu inte om de är till skada för våra ursprungsarter.

Under de senaste åren har man observerat ett flertal nya främmande arter i Östersjön. Kräftdjuret Nippoleucon hinumensis är det senaste tillskottet.

Nippoleucon hinumensis är ett litet, högst fem millimeter långt skaldjur. Det saknar tillsvidare svenskt eller finskt namn.

Det hör till kommakräftorna, cumaceer, som är en ordning bland kräftdjuren inom överordningen Peracarida.

Kräftdjuret är en främmande art som inte påträffats i våra vatten tidigare.

Det var forskaren Marja Anttila-Huhtinen vid Kymmenedalens förening för vatten och miljö (Kymijoen vesi- ja ympäristö ry) som fann kräftdjuret.

En noggrannare artbestämmelse har sedan gjorts vid Finlands miljöcentral (SYKE).

Gott om kräftdjur längs den östnyländska kusten

Vid provtagningar på försommaren och i september fångades några tiotal kräftdjur utanför hamnområdena i Kotka och Borgå för att vidare undersökas.

Men utanför Borgå finns det gott om Nippoleucon hinumensis, fler än 300 individer per kvadratmeter.

– De finns längs hela kusten, men i flertal utanför Borgå. Där är nog den livliga fartygstrafiken till Sköldvik den främsta orsaken. De kommer med i ballastvattnet eller sitter fast i skrovet.

Det säger forskningsprofessor Maiju Lehtiniemi som ansvarar för spårningen av främmande arter i Östersjön vid Finlands miljöcentral.

Forskarna vet däremot ännu inte om den här främmande arten är till skada för ursprungsarterna eftesom det saknas forskning i det här.

Nippoleucon hinumensis härstammar från Stilla havet.

Arten observerades för första gången i Europa vid Tysklands nordkust, där man fann ett litet antal honor 2019. Kräftdjuren har ökat märkbart i antal vid vår kust sedan dess.

"Vid Finlands kust har nu påträffats både hanar och honor av arten Nippoleucon hinumensis. Arten förökar sig sannolikt i Östersjön, eftersom en del av de observerade honorna bar ägg", uppskattar forskare Katriina Könönen vid Miljöcentralen i ett pressmeddelande.

Det är tänkbart att den finska populationen har spridit sig från andra delar av Östersjön, eller förts med som ballast med fartyg från destinationer längre bort.

Flera främmande arter har spridit sig till våra havsområden de senaste åren

Nippoleucon hinumensis fotograferades första gången för vetenskapen i vattnen kring Nya Zeeland. Kräftdjuret spreds sig sedan med fartygstrafiken till bräckta vattendrag i Nordamerika på 1970-talet.

Arten föredrar bräckt vatten, så de finska kustvattnen lämpar sig utmärkt. Skaldjuret lever i bottensedimentet där det livnär sig på en mångfald av levande organismer.

Senast man observerade ett nytt kräftdjur i Finland var 2016. Efter några år kunde det identifieras som Sinelobus vanhaareni. Det saknar svenskt namn, men kallas saksisiira på finska.

Kräftdjuret har sedan dess spridit sig längs kusten. Även Sinelobus vanhaareni är ett litet skaldjur med en längd på högst fem millimeter.

Rangia cuneata -simpukka, kuori
Bildtext Amerikansk trågmussla är också en nykomling i finska vatten.
Bild: Tarja Katajisto / SYKE

Sommaren 2021 observerades för första gången amerikansk trågmussla, Rangia cuneata på olika håll längs sydkusten och i sydväst.

Den amerikanska trågmusslan har sitt ursprung i Mexikanska golfen.

Om du misstänker att du observerat en främmande art kan du rapportera din upptäckt till portalen Vieraslajit eller Finlands artdatacenter, gärna tillsammans med en skarp närbild av arten.