Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lyckad utplantering av bandtång i västra Finska viken – nationalparken i Ekenäs skärgård med i experimentet

Uppdaterad 12.10.2021 07:42.
Bandtång på havsbotten.
Bildtext Den utplanterade bandtången hade överlevt både i områden där det var känt att den växer naturligt och i områden där den inte längre finns, men där den enligt historiska artdata har förekommit tidigare.

Utplanterad bandtång har överlevt i västra Finska viken. På en del platser har bandtången dessutom bildat nya täta bestånd. 

Havsteamet inom Forststyrelsens Naturtjänster planterade för första gången ut bandtång i västra Finska viken förra året. De första uppföljningarna visar att restaureringen av undervattensängarna har lyckats. 

Havsteamet planterade också ut bandtång i västra Finska viken i år. Syftet med utplanteringarna är att få mer information om vilka krav bandtången har på växtförhållandena och att förbättra förhållandena på skyddsområdena. 

Hotas av byggen och muddring

Bandtången hotas av byggen vid stränder, muddring och övergödning. Arten har minskat på många håll, särskilt i mellan- och innerskärgården.  

Bandtången är viktig för Östersjön eftersom den bildar vidsträckta och täta havsängar som ger mat och skydd åt hundratals arter. 

Bandtång i Ekenäs skärgårds nationalpark

Förra året planterade dykare ut bandtång i testsyfte i Ekenäs skärgårds nationalpark som förvaltas av Forststyrelsen. Den planterades ut där det förekommer bandtång sedan tidigare. 

Inför årets utplanteringar har man gått igenom historiska förekomster av bandtång från slutet av 1800-talet till 1990. Utplanteringarna gjordes i områden där det historiskt sett har funnits bandtång, men där den inte längre förekommer i dag.

Bandtång på havsbotten.
Bildtext Bandtången har klarat sig bra på många ställen.

Hundratals exemplar av bandtång planterades ut på totalt fyra olika områden. Det gjorde man genom att dyka ner med bandtången.

Utplanteringarna har till största delen överlevt, och i en del av områdena hade bandtången bildat täta bestånd.

Källa: Pressmeddelande av Forststyrelsen