Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Lovande start för sysselsättningsförsöket i Karleby: ”Vi försöker ta en bit i taget”

Från 2021
Kvinna i svart jacka står i en park.
Bildtext Sysselsättningschef Sanna-Mari Levijoki är nöjd med hur försöket har kommit i gång.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Sedan mars i år har kommuner som deltar i sysselsättningsförsöket tagit över en del av arbets- och näringsbyråns uppgifter. Karleby stads sysselsättningschef Sanna-Mari Levijoki säger att man har kommit bra i gång.

Den första mars i år inleddes ett kommunalt sysselsättningsförsök, där en del av arbets- och näringsbyråns uppgifter överfördes till kommunen.

Karleby är en av de kommuner som deltar i försöket. Sysselsättningschef Sanna-Mari Levijoki berättar att det har gått bra så här långt.

– Sedan försöket startade har närmare 400 kunder kommit ut i arbetslivet. Nu är det de arbetssökandes marknad.

Nu är det de arbetssökandes marknad.

Särskilt nöjd är Levijoki över att de lokala utbildningsanstalterna har varit väldigt aktiva.

– Vi har ett väldigt tajt samarbete. När vi pratar om kunnig arbetskraft har utbildningsanstalterna en viktig roll.

Hon berättar att man inom försöket vill svara mot arbetsgivarnas behov när det gäller arbetskraft.

Flaggor utanför stadshuset i Karleby.
Bildtext Karleby är en av drygt hundra kommuner som deltar i försöket.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Drygt hundra kommuner deltar

Sammanlagt deltar 25 områden och 118 kommuner i sysselsättningsförsöket, som pågår fram till slutet av juni 2023.

I samband med försöket har en del arbetssökande kunder flyttats över från arbets- och näringsbyrån till kommunen, vilket innebär att kommunen ansvarar för rådgivning och andra sysselsättningstjänster.

Till dem som har förts över på kommunens ansvar hör arbetslösa och personer i sysselsättningsfrämjande service som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Hit hör också personer under 30 år, invandrare och personer med ett annat modersmål än finska eller svenska.

I Mellersta Österbotten, där alla åtta kommuner deltar i försöket, är det fråga om ungefär 2 700 personer.

TE-byrån i Vasa.
Bildtext TE-byrån har fortfarande ansvaret för en del av de arbetssökande i de kommuner som deltar i försöket.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Stor förändring

Levijoki säger att det är fråga om en väldigt stor förändring där kommunen måste bygga upp en helt ny infrastruktur.

– Det är inget som händer på en gång, men vi har en väldigt motiverad personal som har en vilja att hjälpa kunderna och göra saker på nya sätt.

Vi har en väldigt motiverad personal som har en vilja att hjälpa kunderna och göra saker på nya sätt.

En del av personalen har arbetat inom staden sedan tidigare; andra har överförts från TE-byrån. Det finns också de som är helt nya i uppgiften.

– Det är fråga om stora förändringar och nya kommer hela tiden, men vi försöker ta en bit i taget, säger Levijoki.

Hon berättar att kunderna inte i det här skedet har märkt någon tydlig skillnad. Från och med maj nästa år när man går in för den så kallade "nordiska servicemodellen" tror Levijoki att det kommer att märkas en tydligare skillnad, i och med att kommunen mer aktivt söker upp och kontaktar arbetssökande.

Kvinna i svart jacka står vid kanten av en cykelväg.
Bildtext Levijoki säger att det är fråga om en stor omställning för kommunerna.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Mer ansvar att vänta

En fördel med att kommunen ansvarar för sysselsättningstjänsterna är enligt Levijoki att kommunen står närmare både arbetssökande och arbetsgivare än vad TE-byrån gör.

– Kommuner konkurrerar om både invånare och arbetskraft. Vi vill få unga att komma hit och studera och stanna kvar här, och då är närhet till service en faktor.

Förutom unga hoppas hon att personer i alla åldrar – också från andra länder än Finland – ska se Mellersta Österbotten som ett alternativ när man väljer var man ska bosätta sig.

Enligt Levijoki tyder mycket på att ansvaret för sysselsättningstjänsterna kommer att överföras helt till kommunerna från och med 2024.

– Något officiellt beslut finns inte, men tecknen är tydliga. Nu måste kommunerna bygga upp sina organisationer så att man är redo när man får helhetsansvaret för sysselsättningsservicen.

Diskussion om artikeln