Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Anställda vid ÅA lättade över att frågan om Biocity prioriteras: "Vi hoppas på en helhetslösning med Åbo universitet"

Uppdaterad 11.10.2021 09:00.
Ingången till Biocity i Åbo.
Bildtext Personalen har varit oroad för framtiden, eftersom verksamheten i Biocity inte kan jämföras med vanligt kontorsarbete.

Vad ska hända med Biocity och var ska personalen som forskar och jobbar i lokalerna hålla till i framtiden? Det är något som Åbo Akademi utreder under hösten. Frågan lyftes upp på det fastighetsmöte, som Åbo Akademi ordnade för personal och studerande i måndags för en vecka sedan.  

Hyresavtalet för Biocity går ut år 2026 och nu måste Åbo Akademi hitta snabba lösningar för verksamheten i lokalerna. I Biocity finns bland annat enheterna för farmaci och biovetenskaper. Målet är att utreda frågan tillsammans med Åbo universitet i och med att universiteten har ett tätt samarbete i Biocity.

Personalen har väntat med spänning och oro på besked om framtiden. Annika Meinander, ämnesklusteransvarig för biokemi och cellbiologi kände sig lugnare efter måndagens fastighetsmöte. 

- Visserligen har vi varit oroliga för vad som ska hända och hur frågan om Biocity kommer att prioriteras. Men vi har försökt vara konstruktiva och har varit i kontakt med ledningen. Helt tydligt har de lyssnat på oss och det är vi glada över, säger Meinander. 

Även Cecilia Sahlgren, professor i cellbiologi vid Åbo Akademi kände oro inför mötet. 

- Nu verkar det finnas alternativ vilket lättar lite på oron. Det är väldigt viktigt att kontakta de som arbetar på verkstadsgolvet, för vi jobbar i en annan miljö än en typisk kontorsmiljö, säger Sahlgren. 

Enligt professor Cecilia Sahlgren har personalen varit speciellt oroad för att de nya lokaler som planeras inte är ändamålsenliga för den verksamhet som nu drivs i Biocity. 

- Vi behöver laboratorieutrymmen av olika slag exempelvis för cellodling. Därutöver har vi mycket apparatur, också stor och dyr apparatur som kräver specialåtgärder då den ska flyttas. Den här apparaturen behöver också specialutrymmen för att den ska fungera, säger Sahlgren.  

Biocitys byggnad i Åbo.
Bildtext Biocity finns nära Kuppis tågstation.

ÅA utreder tre alternativ

Enligt Sahlgren är lokalerna i Biocity ändamålsenliga, men det finns ett renoveringsbehov i fastigheten i framtiden. Till en viss del kommer också väggarna emot, då antalet studerande inom biovetenskaper och farmaci ökar. Samtidigt frigörs en del lokaler i Biocity, då enheten för miljö- och marinbiologi flyttar till nybyggda Aurum i november. 

För tillfället funderar Åbo Akademi på tre alternativ för Biocity. Det första alternativet är att renovera de nuvarande lokalerna i Biocity, men i så fall måste den genomföras så att verksamheten kan fortsätta i lokalerna under renoveringen. Det andra alternativet är att flytta verksamheten intill Dentalia och det tredje att flytta verksamheten till Axelia och Fennicum. 

Det viktigaste är att verksamheten finns i en omedelbar närhet till biovetenskaperna vid Åbo universitet och Åbo Biovetenskapscentrum. Det säger Annika Meinander, ämnesklusteransvarig. 

- Vilken byggnaden är spelar inte så stor roll, bara vi finns inom Åbohögskolornas campusområdet. Många av våra kurser är gemensamma och vi delar på föreläsningssalar. Därför är det viktigt att vi är nära varandra, säger Meinander.  

Enligt Cecilia Sahlgren är det viktigt att verksamheten inte flyttar två gånger. Hon hoppas också på en helhetslösning tillsammans med Åbo universitet.  

- En flytt är besvärlig med tanke på vår verksamhet. Jag hoppas att flytten sker så smärtfritt som möjligt, säger Sahlgren. 

"Lokaler behövs också i framtiden"

Åbo Akademi kommer också att granska mängden fastigheter och lokaler. Det är redan nu klart att mängden fastigheter kommer att minska i och med att en del av arbetet och föreläsningarna kan ordnas på distans. 

Men exempelvis inom biovetenskaper är det omöjligt att bedriva forskning och ordna föreläsningar enbart på distans. Därför behövs fysiska lokaler också i framtiden, säger Meinander. 

- En stor del av forskningen och undervisningen sker i laboratorium och kan inte ordnas på distans, konstaterar Meinander. 

Cecilia Sahlgren ser också frågan kring Biocity och diskussionen om lokalerna som en möjlighet. 

- Vi har ett fantastiskt campus i Åbo med två universitet och ett mycket etablerat samarbete. Det här är en möjlighet att bygga något unikt i Finland och i världen.