Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vårdcheferna i Västnyland jobbar hårt för att personalstyrkorna på äldreboenden ska uppfylla lagens krav: "Det är inte en lätt uppgift"

Från 2021
Matbord med använda kärl. Äldre personer sitter runt bordet.
Bildtext Finns det i framtiden tillräckligt med vårdare som tar hand om dem som är äldre?
Bild: Yle/Toni Pitkänen

Det är en stor utmaning för de västnyländska kommunerna att uppfylla kraven på antalet vårdare på äldreboenden. Det är överlag problematiskt att få tillräckligt med personal till vården, säger Hangös äldreomsorgschef Leena Hytti. 

Enligt lagen om äldreomsorg stiger personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen för äldre gradvis. För tillfället ska det finnas 0,55 anställda per klient och från och med början av år 2022 minst 0,6 anställda per klient på vårdhemmen. 

Övergångsperioden går ut den 1 april 2023, då det ska finnas minst 0,7 vårdare per klient. 

I Hangö är personaldimensioneringen redan nu runt 0,6 anställda per klient på de olika vårdhemmen, säger äldreomsorgschef Leena Hytti. Men det är inte en enkel uppgift att uppfylla de lagstadgade kraven. 

– Inte är det lätt! Det är brist på vårdpersonal och invånarantalet blir allt mindre samtidigt som befolkningen blir allt äldre, konstaterar hon. 

Leena hytti
Bildtext Leena Hytti är äldreomsorgschef i Hangö. Hon tror inte att välfärdsområdena gör det lättare att hitta personal.
Bild: Yle/Minna Almark

Då kravet på anställda per klient ökar till 0,7 kan det blir problematiskt att få personalstyrkan och resurserna att räcka till annanstans, säger Leena Hytti.

– Det kan inte heller vara så att det effektiverade serviceboendet drar människor från äldreservicen i allmänhet. Vi har öppenvård och förebyggande tjänster som också behöver resurser. 

I Hangö finns tre vårdhem med effektiverat serviceboende för äldre och för tillfället bor där 84 klienter. Staden sköter själv verksamheten på Astrea, medan Källan och Nova är köptjänster.

Nova servicehus i Hangö
Bildtext Servicehuset Nova i Hangö övergår i stadens händer i november i år.
Bild: Yle/LinusWesterlund

Det är vårdbolaget Attendo som har hand om Källan medan Nova än så länge sköts av stiftelsen för Hangö servicebostäder. I november är det meningen att Hangö stad tar över verksamheten på Nova

Ingå försöker rekrytera fem nya vårdare

Också i Ingå jobbar man hårt med att hitta personal till äldrevården. Kommunen har lyckats uppfylla det nuvarande kravet på 0,55 anställda per klient och förbereder sig nu för öka personalstyrkan så att den uppfyller lagen också i fortsättningen. 

I grundtrygghetsnämndens budgetförslag finns en plan på att fem årsverken rekryteras till den resurserade äldrevården, säger Ingås grundtrygghetschef Pilvi Österman. 

– Budgetramen innehåller en ökning, men det är en annan sak hur vi lyckas med rekryteringen, säger hon. 

Enligt Pilvi Österman handlar utmaningarna inom äldrevården inte i första hand om ekonomi: politikerna förstår mycket väl att det måste finnas en viss dimensionering på vårdhemmen.

Däremot blir det hela tiden svårare att hitta bland annat inhoppare, säger hon. 

– Det är en utmaning att hitta korta vikariat när man måste ersätta en dags frånvaro. Många vill inte heller binda sig till ordinarie vakans. De vill hellre göra ett tidsbundet avtal för att testa om de tycker om arbetet.

I Ingå finns totalt 67 platser inom heldygnsomsorgen.

servicehus
Bildtext Ingå tar hand om äldre på Katthult.
Bild: Maria Wasström / Yle

56 av dem finns på vårdhemmet Lönneberga, fem stycken finns på Katthult och sex stycken köper Ingå av den gemensamma upphandlingen med C10-kommunerna. 

Välfärdsområdet har en stor utmaning framför sig

Pilvi Österman hoppas att den goda andan i Ingå lockar flera vårdare till kommunen. Ingås äldre verkar må rätt bra och kommunen har bland annat satsat på digitala tjänster, som ska hjälpa vårdarna att få så ändamålsenliga och meningsfulla arbetsuppgifter som möjligt, säger hon. 

Från och med år 2023 kommer välfärdsområdena att ha hand om vården i Finland och då är det inte längre kommunernas sak att sköta bland annat äldrevården. 

Pilvi Österman.
Bildtext Ingås grundtrygghetschef Pilvi Österman säger att det blir ett tufft jobb för välfärdsområdena att locka personal.
Bild: Privat

Även om Pilvi Österman litar på den goda Ingåandan är hon också orolig för hur man ska hitta vårdpersonal till hela social-och hälsovårdssektorn i kommunerna. 

– Välfärdsområdena har mycket jobb att göra för att locka folk till branschen och lönen är en sak som garanterat avgör. Det är oroväckande om lönen inte stiger!

Äldreomsorgschef Leena Hytti i Hangö tror inte heller att välfärdsområdena kommer att ha en enkel uppgift att få folk att söka sig till bland annat äldrevården. 

– Det är inte lätt eftersom alla kommuner har samma utmaningar. Inte ser jag att välfärdsområdena kommer att förändra situationen.

De flesta vårdhem har uppgett sin personaldimensionering

Valvira och regionförvaltningsverket har utfört en enkät om hur personaldimensioneringen ser ut på vårdhem i Finland. Enkäten skickades till närmare 1 900 verksamhetsenheter. 

Lite mer än fyrtio vårdhem svarade inte på enkäten och som ett resultat av det här börjar Valvira och regionförvaltningsverken utöva tillsyn över dem. 

I praktiken innebär det att det skickas ut en utredningsbegäran till kommunerna, säger Kirsi-Marja Santama, som är överinspektör på Valvira. 

– Vi vet i det här skedet inte vad som är orsaken till att vårdhemmen inte har svarat på enkäten. Det kan till exempel bero på att ansvarspersonen har bytts ut eller att något tekniskt har gått fel. Förhoppningsvis är allt under kontroll på vårdhemmen, men vi måste ju kolla upp saken. 

Kirsi-Marja Santama understryker att det är en väldigt liten procent av vårdhemmen som av någon orsak inte har svarat på enkäten. Bland dem finns vårdhem i Västnyland, men hon vill inte uppge vilka de är eftersom man ännu inte hunnit utreda orsaken till att enkäten blivit obesvarad. 

THL:s sidor kan man se hur personaldimensioneringen på vårdhemmen i södra Finland ser ut. 

Enligt siffrorna från maj uppfyllde de flesta vårdhem i Västnyland personaldimensioneringen på 0,55 anställda per klient. Serviceboendet Nova i Hangö låg på 0,53, men äldreomsorgschef Leena Hytti säger att dimensioneringen har varit 0,6, vilket avtalet med staden kräver. Hangö stad övervakar hela tiden att vårdproducenterna uppfyller kraven i avtalet. 

Serviceboendet Astrea i Hangö finns inte med i THL:s statistik från maj. Det beror att THL:s informationsbegäran inte nådde den ansvariga personen inom utsatt tid och därför skickades inte uppgifterna.  

I Lojo uppfyllde tre vårdhem inte kravet på 0,55. I resten av Västnyland var personaldimensioneringen 0,55 anställda per klient eller högre. 

Diskussion om artikeln