Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Egentliga Finlands riksdagsledamöter lämnade in sina budgetmotioner för 2022 – entimmeståget, center för läkemedelsutveckling och Skärgårdshavet med på listan

Ett av VR:s passagerartåg från sidan.
Bildtext Egentliga Finlands riksdagsledamöter vill bland annat ha pengar i statsbudgeten för entimmeståget och för att inleda närtågstrafik i Egentliga Finland. Illustrerande arkivbild.

Förutom entimmeståget och grundandet av ett center för läkemedelsutveckling, vill riksdagsledamöterna också ha pengar i statsbudgeten för stora trafikutvecklingsprojekt och för att förbättra Skärgårdshavets situation.

Samarbetsgruppen för Egentliga Finlands riksdagsledamöter har lämnat in sina budgetmotioner inför beredningen av statsbudgeten 2022. Enligt samarbetsgruppen är budgetmotionerna intressebevakningsmål som främjar Egentliga Finlands tillgänglighet, tillväxt och hållbara utveckling.

Bland budgetmotionerna finns den snabba tågförbindelsen med höghastighetståget mellan Åbo och Helsingfors, det så kallade entimmeståget. Samarbetsgruppen föreslår att finansieringen för byggandet av entimmeståget ska ingå i utvecklingsinvesteringarna för statens trafikledsnät. Samarbetsgruppen betonar att entimmeståget inte endast är ett trafikutvecklingsprojekt, utan också är betydelsefull med tanke på sysselsättningen och klimatpåverkan.

Riksdagsledamöternas samarbetsgrupp föreslår också att ett anslag på 1 miljon euro reserveras i statsbudgeten för grundandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling. I fjol bestämdes det att centret ska placeras i Åbo.

I nuläget har ett anslag på 1,5 miljoner euro reserverats i budgetpropositionen 2022 för grundandet av nationella kompetenscenter inom social- och hälsovårdsbranschen. Samarbetsgruppen föreslår nu alltså att 1 miljon euro ska läggas till på detta reservationsanslag.

Stora trafikutvecklingsprojekt behöver pengar

På listan över samarbetsgruppens budgetmotioner finns också flera stora trafikutvecklingsprojekt. Gruppen föreslår bland annat att pengar reserveras i statsbudgeten för förbättringen av riksväg 8 och 9. På riksväg 8 behöver korsningen i Letala åtgärdas, eftersom den är en flaskhals för trafiken på västkusten. För att åtgärda problemet planerar man att bygga en planskild korsning.

I sin budgetmotion föreslår samarbetsgruppen att ett anslag på 3 miljoner euro reserveras i budgeten för att inleda byggandet av den planskilda korsningen. Hela projektet uppskattas kosta cirka 38,3 miljoner euro.

För förbättringen av riksväg 9 föreslås också en summa på 3 miljoner euro. Den summan skulle gå till att förbättra riksväg 9 på avsnittet mellan Lundo station och Aura. Samarbetsgruppen betonar att riksväg 9 länge varit i behov av förbättring och att det är viktigt att vägen förbättras eftersom den är en viktig transportled och för att trafiksäkerheten på vägen måste förbättras.

Långa köer på Åbo Omfartsväg efter en trafikolycka.
Bildtext Egentliga Finlands riksdagsledamöter vill ha 3 miljoner euro för att utveckla Åbo omfartsväg. Arkivbild.

Samarbetsgruppen föreslår också att ett anslag på 3 miljoner euro reserveras för utvecklingen av Åbo omfartsväg, det vill säga stamväg 40. Åbo omfartsväg behöver utvecklas eftersom det skulle gynna hamnarnas funktionalitet. Omfartsvägen kopplar samman de viktigaste riksvägarna med Åbo och Nådendals hamnar, och är dessutom en viktig väg för transporter till Åbovarvet.

Närmare bestämt behövs pengar för att utveckla Åbo omfartsväg på vägavsnittet i Reso centrum. I stället för de nuvarande trafikljusstyrda korsningarna som orsakar en flaskhals för trafiken planerar man att bygga en cirka 450 meter lång tunnel med sex körfiler som går under Reso centrum. Projektet i sin helhet uppskattas kosta cirka 189 miljoner euro.

Örön rantamaisemaa.
Bildtext Förbättringen av Skärgårdshavets situation finns också med på listan över budgetmotioner. Illustrerande arkivbild.

Förbättring av Skärgårdshavets situation

Egentliga Finlands riksdagsledamöter vill också ha pengar i statsbudgeten för att förbättra Skärgårdshavets situation och för att minska övergödningen där. Samarbetsgruppen betonar att pengar för vattenvård har reserverats i statsbudgeten, men att pengar inte har öronmärkts för Skärgårdshavet. Gruppen vill att pengarna som reserverats till vattenvård ska användas till att förbättra Skärgårdshavets situation.

De övriga budgetmotionerna som samarbetsgruppen lämnade in till riksdagen gäller S:t Karins västra omfartsväg, Salo östra omfartsväg, att inleda närtågstrafik i Egentliga Finland och att förnya maskinutställningen på Finlands lantbruksmuseum Sarka.