Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

FFC-enkät: Allmänt bindande kollektivavtal får starkt stöd av finländarna

Från 2021
Sahatyöntekijä työssään Seikun Sahalla Porissa
Bildtext Tidigare i veckan meddelade Skogsindustrin och Teknologiindustrin att de vill gå in för separata kollektivavtal för olika företag. Allmänt bindande kollektivavtal får ändå stort stöd av finländarna, visar FFC:s enkät.
Bild: UPM

En klar majoritet av finländarna vill att kollektivavtalen också i framtiden ska vara allmänt bindande. Enligt en utredning som Finlands fackförbunds centralorganisation FFC gjort vill 72 procent av finländarna också att fackförbunden är involverade då arbetsplatserna gör upp lokala avtal.

75 procent av dem som svarade på enkäten anser att det är viktigt att kollektivavtalen är allmänt bindande också i fortsättningen. Det gäller alla åldersgrupper.

Med allmänt bindande kollektivavtal avses ett kollektivavtal som varje arbetsgivare inom branschen i fråga är skyldig att iaktta på miniminivå, i alla anställningsförhållanden.

– Det är fint att finländarna känner så starkt för allmänt bindande kollektivavtal, eftersom de är viktiga för arbetarskyddet. Nu är en viktig fråga för oss hur vi ska trygga det hotade systemet också i framtiden, säger arbetsmarknadsdirektör Karoliina Huovila vid FFC.

Kollektivavtal och lokala avtal som utgår från dem utgör en helhet som tjänar både arbetsgivaren och de anställda, poängterar Huovila.

– Det är viktigt att vi också i framtiden ser till att avtalen är allmänt bindande.

Särskilt unga drabbas av osäkra arbetsförhållanden

Över hälften, 56 procent, av dem som svarade på enkäten anser att vi bör godkänna snuttjobb och andra otypiska anställningsförhållanden som del av arbetslivet i dag.

Tre fjärdedelar av unga under 31 år var av den åsikten, vilket Karoliina Huovila ser som oroväckande.

– Det här betyder att anställningsförhållandena är splittrade och att särskilt unga ofta är tvungna att arbeta i osäkra anställningsförhållanden, till exempel med ofrivilliga nollavtal.

Huovila anser att lagstiftningen ska utvecklas så att den bättre tryggar rättvisa arbetsvillkor oberoende av anställningsform.

– Arbetslagstiftningen utgår ofta från att anställningsförhållandet är på heltid och gäller tillsvidare. Det är inte verklighet i dag, särskilt inte bland unga, säger Huovila.

1 117 personer i åldern 18-64 år svarade på FFC:s enkät, som gjordes av TNS Kantar i juni och juli 2021.