Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ersättningar på upp till 10 000 euro per person krävs av psykoterapicentret Vastaamos konkursbo

Från 2021
Mobilskärm med bland annat Psykoterapicentret Vastaamos logotyp. På skärmen syns ett inlägg som innehöll länkar till klientdata från Vastaamo.
Bild: Silja Viitala / Yle

Psykoterapicentret Vastaamos konkursbo uppger att Vastaamos tidigare klienter skulle kunna få ersättningar på upp till 2 500 euro för fallet där tiotusentals patientjournaler olagligt publicerades på nätet.

Det rapporterar Yle Uutiset.
Professorn i offentlig rätt vid Östra Finlands universitet Tomi Voutilainen säger att det troligen lönar sig för klienterna att tacka ja till ersättningen, ifall konkursboet sist och slutligen godkänner summan på upp till 2 500 euro. 

Voutilainen tror att summan kan bli mindre eller helt utebli om man försöker driva saken i rätten.

Dataintrång, läcka och konkurs

Vastaamo utsattes för ett dataintrång 2019. Hösten 2020 publicerades tiotusentals personers uppgifter på nätet. 

Vastaamo ansökte om konkurs i början av 2021. De som kräver konkursboet på pengar är framför allt bankerna. Enligt Helsingin Sanomat var Vastaamos skulder mångfalt större än tillgångarna.

Vd Joni Siikavirta vid juristbyrån Patientskadehjälp i Finland säger att de tidigare klienterna kräver konkursboet på ersättningar på mellan 1 000 och 10 000 euro. Juristbyrån företräder tidigare klienter som krävt ersättningar av Vastaamo.

Siikavirta anser att man inte kan utgå från att bankerna tar allt som finns i konkursboet och att resten blir utan.  Han säger att privatpersoner kan få ersättningar, men att det är för tidigt att säga nånting om summorna.

Professor Tomi Voutilainen säger att de personer som kommit till Vastaamo från den offentliga hälsovården är i en starkare ställning än övriga. Om det visar sig att Vastaamo inte klarar av att betala ersättningar kommer den offentliga sektorn att stå för notan.

Böter för dataskyddbrott

Dataskyddsombudsmannen skulle kunna kräva Vastaamo på böter på upp till 20 miljoner euro ifall bolaget konstateras ha brutit mot EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Vuotilainen tror att staten trots allt inte skulle få några ersättningar eftersom det finns så många fordringsägare i fallet.

Det är också möjligt att få ersättningar genom att göra en brottsanmälan. För att kunna få ersättningar måste en eller flera personer dömas för brott i Vastaamofallet.
Ersättningarna skulle enligt myndigheternas rekommendationer kunna vara upp till 2 000 euro för utpressning, upp till 5 000 euro för spridande av information som kränker privatlivet och upp till 800 euro för dataskyddsbrott.

Polisen uppger att förundersökningen i fallet har framskridit. Undersökningsledaren Marko Leponen vid Centralkriminalpolisen tror att en eller flera personer kan ställas till svars för brotten.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Vastaamon entiset potilaat vaativat jopa 10 000 euron korvauksia tietomurrosta – konkurssipesä pitää 2 500 euroa ylärajana