Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Spermakvaliteten hos finländska män verkar inte längre försvagas

Från 2021
Gravid kvinna sitter på soffa med sin partners hand på magen.
Bildtext Spermakvaliteten sjönk radikalt hos de finländska männen kring millennieskiftet. Nu verkar försämringen ha avtagit.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Fram till år 2011 försvagades kvaliteten på finländska mäns sperma drastiskt. Orsaken till försämringen är oklar.

I slutet av 1990-talet började spermakvaliteten sjunka hos de finländska männen, och försämringen fortsatte i jämn takt till år 2011.

Nu visar ändå nya forskningsresultat, som fortfarande analyseras, att nedgången upphört. Finländska mäns sädesvätska verkar vara av samma kvalitet som för tio år sedan, säger Jorma Toppari, professor i fysiologi vid Åbo universitet.

I forskningen följer man med reproduktionshälsan hos 1 500 män som blivit undersökta som nyfödda.

År 1996-1998 var den genomsnittliga spermiemängden ca 80 miljoner spermier per milliliter sperma. Nu är motsvarande antal ungefär 50 miljoner spermier per milliliter.

– Då spermiemängden sjunker under 50 miljoner per milliliter kan det ta längre tid att bli gravid. Andelen män som det här gäller har ökat klart under det här årtusendet. Spermiemängden är under 55 miljoner bland över hälften av alla unga män, säger Toppari.

Om också kvinnan lider av nedsatt fertilitet är det väldigt svårt att bli gravid.

Fertiliteten sjunker för kvinnor redan innan 30-års ålder och radikalt efter 35 år. Bland män är reproduktionsförmågan bäst i åldern 25-35 år, men den sjunker inte lika snabbt med åldern.

Det är möjligt att bli gravid också då spermiemängden är mindre än normal, säger Toppari - så länge det finns tillräckligt med tid för att försöka.

Provrörsbefruktning vanlig fertilitetsbehandling vid dålig spermakvalitet

Hos ungefär 20 procent av ofrivilligt barnlösa heteropar är orsaken dålig spermiekvalitet, säger överläkare Satu Wedenoja vid Institutet för hälsa och välfärd.

Då spermakvaliteten är försämrad kan paren använda sig av insemination för att öka chanserna för att bli gravida. Men om antalet spermier är avsevärt lågt behövs ofta provrörsbefruktning, säger Wedenoja.

– Provrörsbefruktning är den viktigaste infertilitetsbehandlingen i dag då infertiliteten beror på mannen, säger Wedenoja.

Antalet finländare som får infertilitetsbehandlingar har inte ökat under de senaste tio åren. Däremot har andelen barn som föds genom infertilitetsbehandlingar ökat bland alla födda barn, eftersom nativiteten i sig har sjunkit.

Ungefär 5 procent av de finländska spädbarn som föds nu har fått sin början genom till exempel insemination eller provrörsbefruktning.

Embryon vid en klinik i Lepzig 2011
Bildtext Provrörsbefruktning är en viktig fertilitetsbehandling då spermakvaliteten är försämrad.
Bild: EPA/WALTRAUD GRUBITZSCH

Exponering för kemikalier en förklaring

Det finns ingen klar orsak till att spermakvaliteten så tydligt försämrades kring millennieskiftet.

– Vi vet att spermakvaliteten försämras om fostret utsätts för tobak under graviditeten. Å andra sidan har andelen gravida som röker minskat i Finland redan länge, säger Toppari.

Däremot kan påverkan av kemikalier spela en roll.

– Kemikalieexponering genom mammans inandningsluft, kosten och huden kan påverka under fosterstadiet och i barndomen. Det finns en del evidens kring det här, men eftersom antalet kemikalier är så stort är det svårt att utvärdera hur de påverkar varandra, säger Toppari.

De faktorer som påverkar antalet spermier sker redan under fosterstadiet och i barndomen. Det är inte möjligt att påverka antalet spermier längre efter puberteten, ifall det inte handlar om någon mycket ovanlig hormonstörning.

Däremot är det fullt möjligt att försämra sin spermakvalitet, säger Toppari. Betydande övervikt eller undervikt, rökning och många mediciner, till exempel opioider, försämrar kvaliteten.