Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

“Vi vill inte bli en konstklubb under ett stort institut” – oro på Borgå konstskola för sammanslagning med musikinstitutet

Från 2021
Leena Stolzmann har på sig en gul jacka och står omgiven av gula höstlöv. Hon ser allvarlig ut.
Bildtext Leena Stolzmann försöker se positivt på sammanslagningen men känner också oro.
Bild: Yle / Hanna Othman

Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola föreslås gå ihop till en enhet. Bildningsnämnden har redan klubbat igenom saken, men det krävs ännu fullmäktiges godkännande för en sammanslagning.

Sammanslagningen är ändå något som väcker oro hos konstskolans personal, som är rädda för att musikinstitutet, som är en större enhet, ska få övertag. 

Leena Stolzmann är tidigare rektor för Borgå konstskola och numera timlärare. Hon säger att hon försöker vara realist och acceptera saken, men har ändå en del farhågor. 

– Vi har en väldigt bra skola, attraktiv på alla sätt med fulla grupper. Jag hoppas att den ska få leva och vara lika stark som den har varit, förklarar Stolzmann som var rektor i 35 år.

Annukka Inoranta har varit byråsekreterare för konstskolan sedan 2007 och håller med Stolzmann.

– Jag har ingenting emot en fusion i fall det betyder att konstskolans självständighet och karaktär som ett nationellt och internationellt känt brand och aktör inte försvinner.

Konstskolan i Borgå.
Bildtext Borgå konstskola finns nuförtiden på Linnankoskigatan.
Bild: Milena Hackman / Yle

Musikinstitutet är en större enhet som fungerar i nio kommuner medan konstskolan har verksamhet i Borgå och Sibbo. Stolzmann och Inoranta är rädda för att konstskolan ska bli en underavdelning.

En motivering för sammanslagningen har varit att Borgå konstskolas administration har varit bräcklig eftersom det bara finns en rektor och en kanslist som sköter allting. 

Inoranta understryker att det inte hittills varit ett problem, att de i och med att de är en liten enhet kunnat ha ett nära samarbete med eleverna och familjerna, och att de varit lättillgängliga. 

Stolzmann ser ändå att det finns synergier som man kan få ut av ett samarbete på den administrativa sidan.

– Desto mera man kan få kollegialt stöd, desto bättre. All hjälp man kan få med sådant som inte har med konstfostran att göra är hemåt. 

Huvudingången till Borgånejdens musikinstitut.
Bildtext Borgånejdens musikinstitut finns i WSOY-huset, dit konstskolan också kan komma att flytta i framtiden.
Bild: Milena Hackman / Yle

En sammanslagning har diskuterats redan tidigare och de båda enheterna har en del gemensamt redan nu. Exempelvis är bådas kontor i WSOY-huset och det finns redan nu en gemensam bildkonst-musiklekis. 

Stolzmann menar att personalen varit medvetna om att det här kommer att hända vid något skede.

“Synergieffekter”

Synergi är ordet som Borgå stads bildningsdirektör Sari Gustafsson använder för att svara på varför hon tycker att en sammanslagning behövs.

– De har hittills redan varit samma serviceenhet, vilket betyder att musikinstitutets rektor Felix von Willebrand redan i flera års tid har hjälpt konstskolan, säger Gustafsson.

Hon understryker att pedagogiska sidan skulle fortsätta som den är nu, användarna skulle antagligen inte märka någon skillnad. De bästa synergieffekterna skulle komma inom det administrativa. 

– Det skulle inte vara lika sårbart då man bara är en på kontoret. Och man kan få kollegialt stöd av andra.

Sari Gustafsson, rektor för Point College i Borgå
Bildtext Bildningsdirektör Sari Gustafsson.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Sari Gustafsson säger att det inget finns som tyder på att någon inom personalen skulle få gå i och med fusionen. Musikinstitutets rektor skulle bli rektor för den nya stora enheten och konstskolans rektor skulle få titeln biträdande rektor. I framtiden kan den nya, större enheten annars också se över en del titlar.

Verksamheten kommer att fortsätta på alla de nio orterna precis som tidigare trots fusionen.

Gustafsson säger att Borgå stad gärna samarbetar med Sibbo, Mäntsälä, Lovisa, Askola, Mörskom, Lappträsk, Borgnäs och Pukkila. Det är ändå fast i de andra kommunerna om de vill köpa tjänsten av Borgå och hon tror att välfärdsområdesvalet kan få en del kommuner att leta efter samarbetspartners från andra håll.

"Glöm inte konsten"

För Leena Stolzmann är det viktigaste att inte konsten glöms bort.

– Jag har besökt många kulturskolor i Sverige och konstaterat att musik, dans och annat alltid tränger in bildkonsten i hörnet. Det sårar mig, det där skulle inte få hända här i Finland.

Hon tror ändå att bara Borgå konstskolas personal är medveten om saken och står på sig så ska saker ordna sig.

Porten till Konstskolan i Borgå.
Bildtext Välkommen till konstskolan.
Bild: Milena Hackman / Yle

– Vi vill vara en riktig skola, inte en ”konstklubb” under ett stort institut, säger Annukka Inoranta.

Sammanslagningen föreslås ske vid årsskiftet. Den nya helheten ska också få ett nytt namn som den nya läroanstaltens ledning ska börja bereda på nästa års sida.