Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Det miljöfarliga fartyget Beatris som sjönk vid Iniö på 1980-talet ska tömmas på olja

Från 2021
Ett vrak.
Bild: Henrik Ramm-Schmidt

Den här veckan inleder Marinen ett dykningsuppdrag i Skärgårdshavet för att tömma vraket Beatris bränsletankar på olja. Annars är risken stor för att olja börjar läcka ut ur vraket inom en nära framtid.

Motorfartyget Beatris sjönk på Iniöfjärden 1981, mellan Löpö i Gustavs och Jumo i Iniö. Fartyget var lastat med makadam. Det makadamkross som har täckt bränsletankarna måste först pumpas bort för att man ska kunna komma åt att borra i dem.

Ett gammalt lastfartyg.
Bildtext Beatris cirka fem månader före fartget sjönk.
Bild: Leif Grip

Uppdraget inleds den 14 oktober till havs, och pågår i cirka två veckor. Det egentliga arbetet beräknas sätta i gång i slutet av veckan. Det är Marinen som ansvarar för att genomföra uppdraget och Marinens oljebekämpningsfartyg Halli är uppdragets stödfartyg. Både Gränsbevakningsväsendets och Marinens dykare deltar.

Fjärde vraket som saneras inom miljöministeriets projekt

Det här är det fjärde vraket av den här typen som saneras inom programmet för effektiverat vattenskydd, som samordnas av miljöministeriet. Inom programmet utreder man vilka vrak som inom en nära framtid kan orsaka oljeutsläpp.

Ett vrak
Bildtext Beatris på havsbotten.
Bild: Pertti Arvonen

Finlands miljöcentral bedömer att det finns över tusen gamla vrak som använt olja som bränsle eller som har varit lastade med olja eller andra farliga ämnen i finskt territorialvatten och i Finlands ekonomiska zon. Tjugo av dem anses ha en hög risk att börja läcka, eftersom de håller på att rosta sönder eller ligger i närheten av känslig eller viktig natur.

Inom projektet har man tidigare sanerat mudderverket Veli, som ligger utanför Hangö, och torrlastfartyget Hanna-Marjut och fregatten Fortuna, som ligger i Skiftet. Dessutom har man ordnat utbildningar i sanering och gjort resor för att kartlägga och undersöka vrak.

Ett vrak.
Bildtext Så här ligger fartyget på botten.
Bild: Jari Hyvärinen

De lokala räddningsmyndigheterna har fått information om dykningsuppdraget. Man har förberett sig på små oljeläckage under arbetets gång. Fartyget Halli har tunga havsbommar och absorptionslänsar med sig för säkerhets skull. Egentliga Finlands räddningsverk ställer sina oljebekämpningsfartyg i beredskap på platsen under uppdraget.

Diskussion om artikeln