Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Elokapina för samman aktivister som fått böter och personer som vill betala dem – kan bryta mot lagen, enligt Polisstyrelsen

Från 2021
Uppdaterad 12.10.2021 16:03.
En polis står och talar med två Elokapina-demonstranter som sitter på gatan.
Bildtext Klimataktivisterna i Elokapina har under ett 10 dagar långt "höstuppror" demonstrerat genom att stoppa trafiken på bland annat Mannerheimvägen. Polisen har bett dem flytta på sig och då de inte har följt ordern har de bötfällts för tredska.
Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Klimataktivister sprider en mejladress som man ska kontakta om man vill betala Elokapina-aktivisternas böter. Enligt Polisstyrelsen kan det räknas som en penninginsamling, vilket i så fall strider mot lagen. Jag anser inte att det för den här typen av insamling går att få tillstånd eller godkänt från polisen, säger överinspektör Jouni Kitunen vid Polisstyrelsen till Svenska Yle.

Jag skapar en mejladress med namnet “Kalle” och skickar ett mejl till en adress där man får instruktioner om hur man ska göra om man vill betala Elokapina-aktivisternas böter. 

Mejladressen om att betala andras böter sprids bland annat på Twitter. 

Till normal journalistisk praxis hör att journalisten öppet berättar att hen är journalist. I detta fall bedömde Svenska Yle att det är svårt att få fram informationen utan att använda ett fingerat namn. Eftersom frågan är samhälleligt relevant motiverar det användningen av osedvanliga journalistiska metoder.

I mejlet frågar "Kalle" hur man ska göra om man vill betala rebellernas böter. 

Stödförening utreds för penninginsamlingsbrott

Polisen misstänker just nu Elokapinas stödförening Elonvaalijat ry för penninginsamlingsbrott. 

Polisen misstänker att föreningen brutit mot sjätte paragrafen i lagen om penninginsamlingar. Det vill säga att det inte är tillåtet att samla in pengar för att finansiera verksamhet som klart äventyrar den allmänna ordningen eller säkerheten, eller för att finansiera lagstridig verksamhet.
Föreningens vice ordförande nekade till brott i en intervju för Svenska Yle förra veckan. Han sade också att föreningens medel inte används för att betala böter.

Betalning av andras böter utreds av polisen

I offentligheten har det förekommit uppgifter om att det är möjligt för utomstående att betala aktivisternas böter.

Författaren Rosa Meriläinen sade i en intervju med MTV att hon kan betala aktivisternas böter. Och i en intervju för Yle i slutet av september berättade Annamaija Hakama att hon är redo att betala andras böter. Förra sommaren betalade hon till exempel tre gripna ungdomars böter, sade hon i intervjun.

Enligt Svenska Yles uppgifter har det gjorts en polisanmälan om det här och polisen ska utreda saken.

Kriminalkommissarie Juha-Matti Suominen som leder utredningen om stödföreningens penninginsamlingsbrott vill inte ta ställning till om betalning av aktivisternas böter också utreds.

En grupp människor står på en trappa till en stor, gul byggnad (Statsrådet). De håller i plakat.
Bildtext I fredags samlades Elokapina-aktivisterna vid statsrådsborgen och greps efter några timmar av polisen.
Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

"Tillstånd för den här typens verksamhet beviljas knappast"

Överinspektör Jouni Kitunen vid Polisstyrelsen tror inte att en penninginsamling där syftet är att samla pengar för att betala böter kan få godkänt.

– Tillstånd om att samla pengar beviljas bara om medlen går till allmännyttiga ändamål. Enligt Polisstyrelsen är det inte ett allmännyttigt ändamål om pengarna går till att betala enskilda personers böter. Tillstånd för den här typens verksamhet beviljas knappast, säger Kitunen.

Enligt Polisstyrelsen är det inte ett allmännyttigt ändamål om pengarna går till att betala enskilda personers böter.

Det går också att ordna en småskalig insamling där man inte får samla in mer än 10 000 euro och insamlingen får inte pågå över tre månader. En anmälan om det här ska göras till den lokala polisen som kan godkänna eller förkasta den.

– En småskalig insamling förutsätter inget allmännyttigt ändamål. Men insamlingen får inte ordnas för att finansiera verksamhet som klart äventyrar den allmänna ordningen eller säkerheten, eller för att finansiera lagstridig verksamhet.

"Märkligt om polisen godkänner en småskalig insamling där medlen går till att betala böter"

– Om man fått böter för att ha brutit mot lagen är det märkligt om polisen godkänner en småskalig insamling där medlen går till att betala böter. Då finansieras indirekt lagstridig verksamhet. Jag anser inte att det för den här typen av insamling går att få tillstånd eller godkänt från polisen, säger Kitunen.

Småskaliga insamlingar har varit möjliga sedan lagen om penninginsamlingar förändrades. Den nya lagen trädde i kraft i mars 2020.

Poliisihallituksen ulkokyltti lähikuvassa.
Bildtext Den som vill ordna en större penninginsamling bör ha tillstånd av Polisstyrelsen.
Bild: YLE/Nella Nuora

Pengarna flyttas direkt från donatorerna till de bötfällda aktivisterna

"Kalle" får ett svar från Elokapina om hur han ska göra för att betala demonstranternas böter.

"För många aktivister är ekonomiskt stöd det enda som gör att de kan fortsätta aktivismen kring den här viktiga frågan", inleds mejlet, som är undertecknat Elokapinas bötesstödskoordinering. 

Pengarna ska flyttas direkt från donatorerna till de bötfällda aktivisterna. 

"Elokapina är en rörelse och inte en registrerad förening och därför kan vi inte som rörelse ta emot pengar", står det i mejlet.

Vädjan till allmänheten central

Bötesstödskoordineringen lovar återkomma med de bötfällda aktivisternas betalningsuppgifter när alla böter har delats ut.

Just nu koordineras de böter som delas ut under "höstupproret", det vill säga de demonstrationer som ägt rum under 10 dagar i Helsingfors. De avslutades förra veckan.

Mejladressen som "Kalle" kontaktade för att fråga om betalning av demonstranternas böter sprids i alla fall på Twitter. Enligt överinspektör Jouni Kitunen vid Polisstyrelsen är det fråga om en penninginsamling om det i samband med att mejladressen sprids finns en vädjan till allmänheten. 

Enligt lagen är en penninginsamling verksamhet där pengar samlas in genom vädjan till allmänheten och utan motprestation.

Kan anses vara insamling om aktivist sprider informationen själv

Enligt Jouni Kitunen uppfylls det här inte om en privatperson kontaktar Elokapina och frågar hur man ska göra för att betala aktivisternas böter. 

Däremot kan det anses vara en insamling om en aktivist sprider information till exempel via Twitter om att de som vill betala böter ska mejla till en viss adress.

– Om en privatperson begär pengar för någonting och allmänheten uppfattar att det finns en önskan om att donera uppfylls definitionen av en penninginsamling. Ett inlägg på Twitter kan nå en stor publik, säger Kitunen. 

De som koordinerar bötesdonationerna inom Elokapina vill inte kommentera frågan för Svenska Yle.

Sammanlagt har hundratals aktivister bötfällts, oftast för tredska mot polis, under det 10 dagar långa "höstupproret" som tog slut förra veckan.

Diskussionen under den här artikeln avslutades 12.10 kl.16.

Diskussion om artikeln