Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fridlysta fetörtsblåvingen får en egen inhägnad i Ansvedja i Kimitoön – ska skydda fjärilens levnadsmiljö mot hjortdjur

En bild på en fetörtsblåvinge, en fjäril som är blågrå med prickar på vingarnas insida.
Bildtext Fetörtsblåvingen är svår att få syn på. I början av sommaren är fjärilen med blåa vingöversidor och ljusare undersidor aktiv.

Tidigare i augusti tog man bort sly och kvistar från området, och nu har NTM-centralen börjat bygga ett stängsel för att säkerställa förekomsten av den fridlysta fetörtsblåvingen.

Närings- trafik- och miljöcentralens inhägnad kring området på en dryg halv hektar ska skydda växten kärleksört, som är livsviktig för fjärilen och omtyckt av hjortdjuren.

Den cirka två och en halv centimeter stora fetörtsblåvingen trivs oftast på bergssluttningar med syd- eller sydvästläge. Kärleksörten är relevant för fjärilens existens eftersom fjärilen lägger sina ägg på växtens blad. Larven äter sedan på bladen.

– Hjortdjuren betar gärna kärleksört och det resulterar i att fetörtsblåvingen hotas. Kärleksörten vill ha solexponerade växtplatser, därför är också igenväxning ett hot för fjärilen, säger Charlotta Berlin som är planerare vid NTM-centralen i ett pressmeddelande.

Ett staket som kantar ett område med växtlighet.
Bildtext Det praktiska arbetet med att gärda in området är på god väg. Stängslet håller hjortdjuren borta från att beta kärleksörten.

Populationen har minskat kraftigt under de senaste 40 åren

Fetörtsblåvingen har, som namnet hänvisar, blå vingöversidor och ljusare undersidor. Fjärilen är aktiv dagtid, men under korta stunder. Under soliga dagar kan man med god tur se fjärilen under maj och juni.

Den enskilda fjärilen lever i endast två veckor. Fjärilen kan sprida på sig endast genom att flyga, men fetörtsblåvingen flyger sällan längre sträckor och nya populationer uppkommer sällan.

Under de senaste 40 åren har populationen av fetörtsblåvingen minskat kraftigt i Finland. I Finland ses bara några tiotals fetörtsblåvingar per sommar och förekomsten har minskat drastiskt. År 1989 fridlystes fetörtsblåvingen i Finland och denna art är en av landets fyra fridlysta blåvingearter.

Gulgröna växter med vaxaktiga löv.
Bildtext Växten kärleksört är livsnödvändig både för fetörtsblåvingen och apollofjärilen.
En kvinna med blå-vita utekläder och grönt hårband sitter på en klippa som kantas av gräs och hö.
Bildtext NTM:s planerare Charlotta Berlin är glad över förekomsten av fetörtsblåvinge. Fjärilen tycker om solexponerade klippor.

Fetörtsblåvingen är en av de internationella ansvarsarterna för Finland och att förstöra fetörtsblåvingens levnadsplatser är förbjudet.

– Vi vill att fetörtsblåvingen även i fortsättningen ska finnas i norra delarna av Europa och dessa praktiska åtgärder är en del av ett stort arbete för att säkerställa den biologiska mångfalden, säger Charlotta Berlin.

Området där fetörtsblåvingen förekommer finns på Söderlångvik gårds marker. Det är i gårdens intresse att samarbeta med olika organisationer.

– Det är spännande att fetörtsblåvingen trivs här och vi är gärna med och jobbar för att den även i fortsättningen ska ha de rätta levnadsförhållandena, säger Siv Vesterlund-Karlsson som är skogsansvarig vid Söderlångvik gård.