Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Understöden minskar på grund av sinande penningspelsintäkter: 43 miljoner mindre till kultur, idrott och ungdomsarbete nästa år

Uppdaterad 12.10.2021 18:22.
Pele Koljonen kollar in vadslagningsodds.
Bildtext Avkastningen av penningspelsverksamheten minskar.

Konst och kultur, idrott och motion samt ungdomsarbete och forskning kan vänta sig 43 miljoner euro mindre i finansiering nästa år, då intäkterna från penningspelsverksamheten minskar.

Regeringen har bestämt att minskningen i penningspelsintäkter kommer att kompenseras, men inte till fullo. Minskningen kompenseras med sammanlagt 330 miljoner euro, vilket betyder att Veikkausförmånstagarna kommer att få 43 miljoner euro mindre nästa år jämfört med i år. 

Undervisnings- och kulturministeriet meddelade på tisdagen om hur de här nedskärningarna kommer att fördelas. 

Enligt forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen (C) har spelmonopolet tidigare inbringat kring en miljard euro för goda ändamål. Veikkausintäkterna började minska på grund av coronaepidemin, men minskningen väntas förbli permanent då man börjat förebygga penningspelens skadeverkningar.

– Det här är en bra sak, men det är inte gratis, säger Kurvinen på ett pressmöte på tisdagen.

Nedskärningarna för kulturens del är kring 18 miljoner, för idrott och motion 12 miljoner, för vetenskap och forskning kring 8 miljoner och för ungdomsarbetet kring fyra miljoner.

– Det här är stora summor och det kommer att betyda att finansieringen för alla av Undervisnings- och kulturministeriets förmånstagare kommer att minska nästa år och att de måste skära ner i sin verksamhet, säger Kurvinen.

Kulturfinansieringen minskar med kring 15 procent

Finansieringen av konst och kultur kommer att minska med cirka 18,4 miljoner euro, eller kring 11 procent jämfört med i år. Det innebär mindre understöd bland annat till olika konstområden, mediefostran, deltagande i kultur och främjande av kulturens tillgänglighet samt barnkultur och kulturinstitut.

För största delen av aktörerna inom konst och kultur vars verksamhet finansieras med penningspelsmedel sjunker finansieringsnivån med cirka 15 procent.

För finansieringen av de nationella konstinstitutionerna och av kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupores verksamhet är nedskärningarna mindre, cirka 5 procent, och anslagen för utveckling av de allmänna biblioteken minskar med 6 procent. 

De anslag som reserverats för främjande av filmproduktion, manusskrivning och distribution skärs ned med 8 procent och understöden till kulturtidskrifter med 9 procent.

Avsikten är att helt och hållet slopa finansieringen av inköpsstödet för litteratur med liten upplaga och det prenumerationsstöd för kulturtidskrifter som betalas till biblioteken.

"Regering och riksdag kan ännu dra in beslutet"

De största procentuella nedskärningarna, cirka 50 procent, riktas till finansieringen av statens konstverkskommission, understöd för anskaffning av kulturlokaler, anläggningskostnader och grundläggande renoveringar, reparationsunderstöd för föreningshus och rådgivnings- och handledningsarbete samt genomförandet av Rysslandsprogrammet inom konst och kultur.

Finansieringen av understöd för utvecklande av kulturturismen och verksamheten vid utbildningsorganisationerna inom olika konstområden minskar med cirka en fjärdedel. 

Minister Kurvinen höll på tisdagsförmiddagen ett möte för kultur- och konstbranschen, som drabbas hårdast av nedskärningarna. 

Inom kulturbranschen togs dagens besked emot med missnöje.

– Regeringen och riksdagen kan fortfarande återkalla de planerade nedskärningarna i kulturbudgeten. Nu när vi fått listan på nedskärningar blev frågan konkret: Kulturutbudet försämras, blir ensidigare och når färre, skriver Rosa Meriläinen, ordförande för kultur- och konstområdets centralorganisation Kulta, på Twitter.

4,3 miljoner mindre till ungdomsarbete

För ungdomsarbetets del kommer penningspelsmedlen, inklusive statens kompensation, att minska med 4,3 miljoner euro nästa år. 

Anslaget som kan användas för understöd till riksomfattande ungdomsorganisationer minskar med cirka 700 000 euro. En motsvarande nedskärning på 700 000 euro riktas till stöden för lokal fritidsverksamhet.

Det uppsökande ungdomsarbetet finansieras inte längre alls med avkastningen av penningspelsverksamheten, men det har en betydande finansiering från allmänna budgetmedel.

Finansieringen av motion och idrott minskar med 11,9 miljoner euro år 2022. Den största nedskärningen gäller byggande av idrottsanläggningar. 

Penningspelsmedlen som anvisas för främjande av vetenskap och forskning minskar med 8,3 miljoner euro, eller 10,9 procent jämfört med i år. Av det riktas omkring 40 procent till grupper av mottagare inom den privata arkivverksamheten och forskningsinstitut inom den tredje sektorn och i synnerhet till dem för vilka finansieringsandelen från penningspelsmedel är liten.

Arbetsgrupp förbereder långvarig lösning

Regeringspartierna håller just nu på att klura ut hur Veikkausförmånstagarna ska finansieras i framtiden. En arbetsgrupp har till december på sig att komma med ett förslag.

Statsminister Sanna Marin (SDP) skriver på Twitter att minskningen i Veikkaus intäkter är en svår fråga för föreningsfältet.

– Regeringskvintetten kommer att se över föreningsfinansieringen under budgetprocessen i höst och söker en lösning, skriver Marin.

Artikeln uppdaterades klockan 14.08 med mer information, kommentarer av Kurvinen, Meriläinen och Marin.