Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Uppdrag granskning: Svenskar bär hem allt mer torv till sina trädgårdar – och finska staten vinner på det

Från 2021
Suoluonto turvetuotannon jälkeen. Turvemaata ja ruohomättäitä.
Bildtext Att återställa utdikade våtmarker är en av de snabbaste klimatåtgärder som finns, säger FN:s klimatpanel.
Bild: Elina Niemistö / Yle

När energitorven fasas ut har produktionen av odlingstorv i stället nått rekordmängder i Sverige. Finska statsägda Neova står för över 70 procent av torven som bröts i Sverige i fjol. Problematiskt, säger minister Krista Mikkonen i Uppdrag gransknings program om frågan, och fortsätter: "Jag anser att vi bör sluta använda torv, inte bara i Finland utan även i Sverige."

Det senaste avsnittet från SVT:s Uppdrag granskning handlar om att torvproducenterna i Sverige riktar blickarna mot trädgårdshandeln.

Torven ska fasas ut som bränsle och energitorven i Sverige har minskat kraftigt. Men nu riktar torvproducenterna in sig på nya marknader, nämligen blomjordssäckar.

Produktion och försäljning av odlingstorv har i år nått rekordnivåer i Sverige. Samtidigt har torvbrytningen i Sverige starka finska rötter: det finska och statsägda torvbolaget Neova (tidigare Vapo) stod för 72 procent av torvbrytningen i Sverige i fjol.

Produktionen av odlingstorv i Sverige sker genom Neova Oy:s svenska dotterbolag Neova AB och Hasselfors Garden.

Neova Oy ägs till 50,1 procent av den finska staten.

I praktiken ger alltså den svenska torven pengar åt den finska staten, som Uppdrag granskning formulerar det i programmet.

– Det är problematiskt. Vi känner ju till de skadliga effekter torven har, säger finska ministern Krista Mikkonen (De Gröna) i programmet.

Vid intervjutillfället var hon fortfarande miljö- och klimatminister.

Odlingstorv ser ut att förbjudas i Storbritannien och Irland

Rösterna för att minska på torvanvändningen är många. Att återställa utdikade torvmarker är en av de snabbaste klimatåtgärderna som finns, enligt FN:s klimatpanel.

EU har bestämt att energitorven ska fasas ut. Förbränning av torv släpper ut mer koldioxid per utvunnen kilowattimme än förbränning av både olja och stenkol.

Att använda torv för odling släpper ut lika mycket koldioxid som att bränna den för energi. Det tar visserligen längre tid än när torven eldas, men efter tio år har all koldioxid i torven som finns i blomjorden läckt ut i atmosfären, påpekar Uppdrag granskning.

– Det absolut bästa från samhällets och klimatets synpunkt är att man storskaligt skulle restaurera våtmarker och torvmarker som är dikade. Det skulle vara det absolut bästa. Att låta torven vara kvar där den är, säger Krister Mild, ekolog på Naturvårdsverket, i programmet.

I Finland ställde torvfrågan till med regeringskris i våras, och regeringsprogrammet säger att energianvändningen av torv ska halveras till 2030.

Regeringarna i Storbritannien och Irland förbereder som bäst förbud mot att använda odlingstorv i trädgårdar, redan inom de närmaste åren.

Nya miljö- och klimatministern Emma Kari har föreslagit avgifter för torvröjning

Frågan om odlingstorv är inte lika stor i Finland, då 90 procent av torvproduktionen går till energianvändning. Men i Uppdrag granskning upprepar Krista Mikkonen det som De Gröna sagt redan länge: all användning av torv borde upphöra.

– Jag tycker att vi borde hitta andra produkter än torv även till trädgårdar. Det är väldigt skadligt att bryta torv även för trädgårdsbruk. Jag anser att vi bör sluta använda torv, inte bara i Finland utan även i Sverige.

I går blev det klart att Mikkonen nu tar över posten som inrikesminister. Att De Gröna driver en avveckling av torvanvändning överlag ändrar inte med den saken. Emma Kari som tar över miljö- och klimatministerposten har tidigare uttalat sig kraftigt om torvindustrin och bland annat föreslagit att det införs avgifter för röjning av nya torvtäkter.

– De skyldiga till jordbrukets utsläpp är inte jordbrukarna utan de politiska beslutsfattarna som inte vill reformera stödsystemet i en klimatvänligare riktning, skre Kari i ett utlåtande om saken i augusti.

Diskussion om artikeln