Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gammelboden i Barösund rivs – byarådets ordförande: ”En by kan inte förändras om man inte gör ingrepp i den”

Från 2021
Gammelboden i Barösund
Bildtext Gammelboden i Barösund i juni 2019.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Den gamla butiksfastigheten Gammelboden i Barösund ska rivas. Myndigheter vill bevara huset, men det vill inte Barösunds byaråd. Det var i riktigt dåligt skick redan då vi köpte huset, säger ordföranden Anders Holmberg.

Barösunds byaråd köpte Gammelboden, den gamla butiken i Barösund, Ingå, av andelslaget Varuboden år 2011. Nu är rivningsansökan godkänd och entreprenör för arbetet vald. 

Anders Holmberg, ordförande för Barösunds byaråd, berättar att rivningsarbetet kan börja den första november i år och ska vara färdigt senast den sista mars nästa år. Byarådet begärde anbud av fyra entreprenörer och tre lämnade in anbud. 

Känslosamt farväl till en byggnad

Anders Holmberg erkänner att det är känslosamt att den gamla butiken rivs. 

– Jag har ju sett den så länge jag bott här, och nu blir bilden av Barösund annorlunda. Men å andra sidan kan en by inte förändras om man inte gör ingrepp i den. 

Holmberg påpekar också att Wallhalla, lokalen som Barösunds ungdomsförening äger, kommer att synas bättre då Gammelboden är borta.  

Barösundsbutiken Gammelboden.
Bildtext Så här såg det ut vid den gamla butiken i Barösund i augusti 2009.
Bild: Niklas Lindholm

Anders Holmberg säger att byggnaden var fullständig slut då byarådet köpte den av Varuboden. 

– Vi lät en firma konditionsgranska byggnaden och i utlåtandet skrev man att den är i dåligt skick eftersom där finns bland annat vattenskador och mögel. Det blir mycket dyrare att renovera än att riva och bygga nytt. 

Negativa myndigheter

Ingå kommun bad om utlåtanden av Västra Nylands museum och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral på grund av ansökan om rivning. Båda ansåg att byggnaden kan renoveras och var negativt inställda till en rivning. 

Rivningsansökan kompletterades därefter och nya utlåtanden begärdes av museet och NTM-centralen. De var fortfarande negativa till en rivning, men NTM-centralen skrev att man överlåter beslutet till kommunens byggnadsinspektion. 

Kommunen sa ja till rivning

I juni i år beslöt byggnadstillsynsmyndigheten i Ingå att bevilja rivningslovet. Det motiverade man med att byggnadens värmesystem läckte, det fanns flera större läckage i taket, fuktskador i väggar och golv, sockeln var sprucken på flera ställen och så vidare. 

I protokollet om rivningsbeslutet står det att om man reparerar byggnaden så anses det motsvara en ny byggnad. Det är därför inte ändamålsenligt att bevara byggnaden, utan det enda möjliga är att riva fastigheten. 

NTM-centralen har meddelat kommunen att man inte kommer att besvära sig, men att man inte heller tycker om situationen.

I protokollet står det också att en ny byggnad får uppföras, men då måste den till utseendet vara anpassad till de byggnader som redan finns på platsen.

Timmerstuga kan bli byakontor

Barösunds byaråd planerar inte att bygga något nytt efter att Gammelboden är riven. Byarådet vill flytta en timmerstuga till platsen där Gammelboden nu finns. Timmerstugan fungerade tidigare som café, men står nu oanvänd på privat mark.

– Vi planerar att använda den som ett byakontor där vi har lager och våra möten, den kunde också vara en plats för information om Barösund.

Det behövs ett byggnadslov för det här. Byggnadstillsynschef Mikael Wikström har meddelat byarådet att ett bestående lov inte kan beviljas eftersom timmerbyggnaden inte passar in i miljön.

Wikström har också meddelat att byggnadstillsynen kan överväga att ge ett tillfälligt lov. Men grannar och andra berörda ska få en chans att säga sin åsikt innan ett lov beviljas eller inte.

Diskussion om artikeln