Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västnyländskt avloppsslam transporteras nu i biogasbilar

Från 2021
En bil som transporterar avloppsslam vid ett gräsfält. Vid fältet finns träd.
Bildtext De nya bilarna har tagits i bruk.
Bild: Gasum

Avloppsslam från vattenverk i Väst- och Östnyland transporteras numera med biogasbilar. Det samma gäller bioavfall i Östnyland.

Den här satsningen gör att koldioxidutsläppen minskar med 226 ton på årsnivå. Det motsvarar de årliga utsläppen från nästan hundra personbilar, uppger Rosk’n Roll i ett pressmeddelande.

I oktober togs de nya transportbilarna i bruk.

Avfallsslammet fraktas från kommunernas vattenverk till Gasums behandlingsanläggningar i Åbo och Rihimäki. I östra Nyland samlas bioavfallet först på Domargård avfallscentral och transporteras vidare i större fordon främst till Gasums biogasverk i Lojo. Sammanlagt handlar det om avfallstransporter på cirka 30 000 ton årligen.

Biogasanläggningen i samband med Munka avfallscentral i Lojo.
Bildtext Bioavfall transporteras till biogasverket i Lojo.
Bild: Gasum

Rosk’n Roll och de kommunala vattenverken i Raseborg, Lojo, Hangö, Hyvinge, Lovisa och Borgå har en gemensam hanteringstjänst för bioavfall och avloppsslam. Transporterna upphandlas också gemensamt. Gasum fungerar som avtalspartner för hanteringen och transporterna.

Glatt med på noterna

Rosk’n Roll har som målsättning att alla avfallstransporter i framtiden ska gå inför lågutsläppslösningar

"Tillsammans med vattenverken bad vi Gasum föreslå hur transporterna kunde övergå till att utnyttja bränslen med låga utsläppsnivåer under avtalstidens optionsperiod. Gasums motförslag var biogasdrivna fordon, och i egenskap av upphandlingsring var vi glatt med på noterna”, säger Rosk’n Rolls verkställande direktör Vesa Heikkonen.

Diskussion om artikeln