Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestads stadsdirektör svarar polisen om anställningen av teknisk direktör

Från 2021
En kvinna med axellångt mörkt hår. I bakgrunden syns en gammal röd träkyrka.
Bildtext Kristinestads stadsdirektör Mila Segervall.
Bild: Yle/Juho Teir

Polisinrättningen i Österbotten har tagit emot en undersökningsbegäran gällande Kristinestads stadsdirektör Mila Segervalls agerande. Mer specifikt angående hennes beslut att anställa Markku Niskala som tf teknisk direktör.

Den som lämnat in begäran till polisen är Sture Riissanen. Han har i insändare kritiserat tillvägagångssättet i anställningen av Markku Niskala till tf teknisk direktör.

Riissanen menar att tjänsten borde ha ledigförklarats offentligt. Istället gick det så att stadsdirektör Mila Segervall via tjänstemannabeslut anställde Niskala från början av 2021 och i somras förlängde stadsfullmäktige anställningsförhållandet till slutet av år 2022.

Riissanen har också reagerat på att Niskala är socionom till utbildningen.

Mila Segervall skriver i ett pressmeddelande att polisen hört av sig med en begäran om frivilligt bemötande. Begäran innehåller elva frågor och berör hennes tjänstemannabeslut att anställa Niskala som tf teknisk direktör under 2021, samt beredningen till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige om att anställa Niskala ytterligare tid.

Segervall skriver att hon tänker besvara frågorna och att tidsfristen går ut på torsdag. Polisen har alltså inte ännu beslutat om en förundersökning ska inledas eller inte.

Fullmäktige förlängde anställningen

Stadsfullmäktige beslutade den 16 november 2020 lämna det lediganslagna tjänsteförhållandet som teknisk direktör obesatt med motiveringen att omorganisering och ändring av tekniska direktörens tjänsteutövningsskyldighet ska inledas och samtidigt ska serviceområdet för samhällsbyggnad ses över.

- För att serviceområdet ska ha en direktör anställde jag Markku Niskala som tf teknisk direktör för ett år från och med 1.1.2021, detta med stöd av lagen om kommunala tjänsteinnehavarare § 9 samt Kristinestads förvaltningsstadga § 51. Arbetet med omorganiseringen av serviceområdet pågår, skriver Segervall.

Stadsfullmäktiges beslut från den 21.6.2021 om att anställa Markku Niskala under tiden 1.1.2022-31.12.2022 har vunnit laga kraft. Inga besvär har inlämnats mot beslutet.

Men nu valde alltså Sture Riissanen att gå till polisen.

Varför han valde den vägen, istället för att besvära sig till domstol, motiverar han för tidningen Syd-Österbotten:

– I så fall blir beslutet endast upphävt och den som fattat beslutet får inga sanktioner, säger Riissanen.