Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingåelever utbildas inte i psykisk första hjälpen – politiker: "Barn och unga ska inte ta det ansvaret"

En hög med skolböcker ligger ovanpå några skolväskor.
Bildtext Skolorna i Ingå arbetar aktivt med att eleverna ska må bra.

Lärarna ska lära sig hur de kan upptäcka och förebygga psykiskt illamående hos eleverna.

Det var i mars som De grönas Elina Hatakka lämnade in en motion om utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa på fullmäktiges möte i Ingå. Motionen undertecknades av totalt 24 ledamöter.

Förslaget var en två dagar lång utbildning för elever och lärare. Elever skulle bland annat lära sig hur man hjälper en skolkamrat som får en panikattack och att på olika sätt kunna identifiera psykiskt illamående.

Strategier finns – men fortbildning behövs

Det ansvaret kan ändå inte läggas på barn och unga, svarar bildnings- och välfärdsnämnden efter att den behandlat frågan.

Det blir alltså ingen kurs för eleverna, men lärarna ska få fortbildning i förebyggande av psykiskt illamående.

I skolorna finns redan flera strategier för att stödja elevernas välbefinnande och motverka mobbning.

Men skolans personal har också behov av utomstående expertis och en fortbildning i att främja elevernas välmående skulle vara på sin plats, konstaterar nämnden.

Kommunstyrelsen har godkänt (11.10) bildnings- och välfärdsnämndens förslag att det för skolans personal ordnas utbildning i att stödja elevernas psykiska hälsa.

Målet är att de anställda ska få verktyg att i tid upptäcka och ingripa i elevers illamående.