Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Stigande energipriser vållar huvudbry – EU lägger fram paket för att gardera sig mot dyrare el och gas

Från 2021
Uppdaterad 13.10.2021 10:24.
En elstolpe fotograferad mot en dramatiskt mörkblå himmel.
Bildtext Energipriserna har skjutit i höjden under hösten.
Bild: Hollandse Hoogte/Shutterstock/All Over Press

Stigande energipriser har blivit ett problem för många hushåll. Speciellt hårt drabbade är de länder som är beroende av naturgas som energikälla. Nu funderar EU på ågärder för att gardera sig mot prishöjningarna.

BRYSSEL De stigande energipriserna får beslutsfattare i många huvudstäder att vrida sig i plågor. Högre el- och gasräkningar har en direkt inverkan på hushållens ekonomi och kan resultera i missnöjesyttringar av olika slag.

Till exempel uppstod den franska proteströrelsen de gula västarna som en reaktion på beslutet att höja priset på bränsle. Nu vill regeringen i Paris mota olle i grind genom att hjälpa mindre bemedlade hushåll att klara energiräkningen. Spanien, Italien och Grekland resonerar i liknande banor.

Blickarna riktas också mot EU som en potentiell räddare i nöden. Under onsdagen lägger kommissionen fram ett åtgärdspaket för att underlätta effekterna av prishöjningarna.

Man väntas öppna för riktade stöd till låginkomsttagare och avgränsade sänkningar av elskatten. Stöd till småföretagare och en översyn av hur energimarknaden fungerar lär också ingå i EU:s verktygslåda.

EU:s möjligheter är begränsade

EU:s möjligheter att ingripa är ändå begränsade då åtgärderna inte får bryta mot EU:s konkurrensregler eller målsättningar för en grön omställning. Stöd som uppmuntrar till mer energikonsumtion och högre utsläpp kommer alltså inte på fråga.

Alla länder är heller inte pigga på att ändra på de befintliga reglerna.

– Att försöka inverka på den fria marknaden är något vi är ytterst skeptiska till, säger Tysklands miljöminister Svenja Schulze.

Avgörande i sammanhanget är hur långt gående konsekvenser man ska dra av de stigande energipriserna.

Frågan är om prishöjningarna är ett resultat av olika tillfälligheter eller något som kräver grundläggande omställningar, exempelvis i form av en utbyggnad av lagringskapaciteten eller gemensamma upphandlingar.

Fossila bränslen höjer priserna

Det frågas också om prishöjningen bli en black om foten för EU:s ambitiösa klimatprogram. Handeln av utsläppsrätter har nämligen kommit att pekas ut som en bidragande orsak till de stigande priserna – ett påstående som avvisas av kommissionen.

– Prishöjningen har endast till en liten del att göra med vår klimatpolitik men till stor del att göra med vårt beroende av importerade fossila bränslen, säger energikommissionären Kadri Simson.

– Det bästa sättet att bemöta de stigande priserna är att påskynda vårt mål om att 65 procent av elektriciteten ska vara förnybar år 2030.

Kommissionen lägger fram ett förslag för att tackla energipriserna på onsdag eftermiddag. Frågan diskuteras också vid EU-ledarnas toppmöte i Bryssel nästa vecka.