Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU-länderna kom överens om fiskekvoterna på Östersjön – det kommersiella laxfisket fortsätter så gott som förr vid den finländska kusten

Från 2021
Fiskare med kastspö
Bildtext ICES rekommenderade i september att man helt och hållet skulle förbjuda laxfiske på Egentliga Östersjön. Ministrarna beslutade ändå att fritidsfiske fortfarande är ok i viss utsträckning. Bildsättningsbild.
Bild: Paulus Markkula / Yle

Laxfiskekvoterna minskar på Egentliga Östersjön för nästa år, men beslutet verkar inte drabba de finländska fiskarna, uppger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

EU-länderna har efter utdragna förhandlingar i Luxemburg kommit överens om det kommande årets fiskekvoter på Östersjön. Minister Jari Leppä är i det stora hela nöjd med mötets resultat.

Han bedömer att det kommersiella laxfisket i Finland verkar hållas på den nuvarande nivån.

I förhandlingarna kom man dock överens om att det kommersiella fisket förbjuds på Egentliga Östersjön. Man beslutade också att införa begränsningar som gäller fritidslaxfiske.

–  Det här leder till att en större mängd lax kommer att ta sig till de finländska kustvattnen, säger Leppä.

ICES önskade kraftigare begränsningar för laxfisket

Beslutet som ministrarna fattat skiljer sig en aning från de vetenskapliga råden. Internationella havsforskningsrådet ICES rekommenderade i september att man helt och hållet skulle förbjuda laxfiske på Egentliga Östersjön, alltså det område som man nästa år fortfarande får fritidsfiska på.

ICES oroades av att laxbestånden inte förbättrats i de baltiska floder som rinner ut i Egentliga Östersjön.

– Det dåliga tillståndet hos laxbestånden i de baltiska floderna är orsaken till att ICES i sitt råd föreslår ett stopp för fisket i de utsatta beståndens vandringsområden, uppgav specialforskare Atso Romakkaniemi vid Naturresursinstitutet Luke i september.

Finland försökte enligt Leppä jobba för att också fritidsfisket skulle förbjudas i området.

Vägde ekonomiska intressen mot miljömässiga

När man beslutade om fiskekvoterna vägde man bland annat miljöaspekterna mot fiskeindustrins intressen. Fiskebesluten var svåra att fatta, men nödvändiga, uppgav miljökommissionens Virginijus Sinkevicius tidigare i dag.

Finland berörs av att fiskekvoten för sill, alltså strömming, skärs ner med historiska 45 procent på Egentliga Östersjön. Det hyllas av svenska fiskeforskare som oroats av de minskade sillbestånden men drabbar trålfisket hårt i Sverige. Beslutet påverkar också märkbart de finländska fartygens fiskemöjligheter, enligt minister Leppä.

Finland, Sverige och Polen är de största fiskenationerna på Östersjön.

Källor: STT, Jord- och skogsbruksministeriet, AP, Dagens Nyheter, Luke