Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stödförening öppnar konstnärsresidens i Lovisa: "Vi binder oss inte vid någon specifik konstform"

Från 2021
Heid Lunabba på Kuggom daghems gård
Bildtext Kurator och koordinator Heidi Lunabba önskar fler professionella konstnärer till Lovisa. Arkivbild.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Stödföreningen för Lovisa Konst öppnar ett nytt konstnärsresidens utan fast adress. Syftet är att skapa samarbete mellan konstnärer och lokala aktörer.

Stödföreningen för Lovisa Konst rf har inlett verksamheten med att lansera Art in Lov Residence i höst.

Det sker med ett stipendiefinansierat pilotprojekt som huvudsakligen genomförs 2022.

- Syftet är dels att få professionell konst och skulptur till Lovisa, dels att bjuda in konstfältet i Lovisa att samarbeta med människor som jobbar annanstans och få input utifrån, säger kurator och koordinator Heidi Lunabba.

Om allt går bra fortsätter residensverksamheten som en fast del av föreningens verksamhet.

Det är inte första gången man grundar residens av det här slaget i Lovisa. Redan i mitten på 1990-talet tog Jouni Jäppinen initiativ till konstnärshem i Strömfors och senare i Lovisa.

I oktober 2010 fattade staden beslut om att dra in understöden till Lovisa gästateljé.

Det blev flytt från Forum till Hambergska hemmet där de svenska konstnärerna Karin Häll och Ola Nilsson sannolikt blir de sista gästerna efter att beslut om att stänga fattades ifjol.

Nu ska Art in Lov Residence fylla den lucka som har uppstått.

Ingen egen gästateljé

Residenset kommer inte att husera på en specifik plats utan stödföreningen räknar med att hyra den eller de lokaler som konstnären behöver för sin vistelse.

- Idén är att istället för att fylla ett hus så fokuserar vi på behov och planerar tidtabeller enligt det. Det finns ganska mycket möblerade lägenheter att hyra i Lovisa.

Föreningen räknar alltså med att hyra lokaler på fria marknaden istället för att binda sig vid en specifik fastighet.

- Det är inte huset som är det viktiga utan innehållet. Och får vi väldigt lite understöd kan vi heller inte betala högre hyror än vi har råd med. På det sättet kan budgeten anpassas enligt hur mycket pengar man i praktiken har att använda, säger Lunabba.

Vi är jätteöppna för vad som händer, det beror helt och hållet på projektet

Heidi Lunabba

För tillfället finns inga överenskommelser om lokaler med andra kulturproducenter i Lovisa, till exempel Almska gården, men stödföreningen samarbetar gärna om lokaler där gästerna kan arbeta.

- Vad det gäller lokaler har olika konstformer väldigt olika behov. Det är ju inte bara bildkonst som vi tänkt fokusera på utan alla konstformer - dans, musik eller bildkonst. Kravet är att det ska vara på en professionell nivå, men vi binder oss inte vid någon specifik konstform, säger Heidi Lunabba.

Ett annat krav konstnären måste uppfylla är att samarbeta med en lokal aktör. Det kan till exempel vara en lokal konstnär, förening, skola, daghem eller företagare.

- Det ska finnas en stark lokal koppling. Det är vårt koncept och specifikt för det här residenset. Det kan initieras av en lokal aktör som vill bjuda in någon eller av någon utifrån som vill komma hit.

Roberta Roos trappor till övre våningen är dekorerade med boktitlar
Bildtext Det finns många vackra gamla hus i Lovisa men lite offentlig nutidskonst. Arkivbild.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Lunabba säger att det gärna får vara samfundskonst eller arbete direkt med människor, till exempel genom verkstäder eller besök i en ateljé.

Det finns däremot inga krav på att projektet behöver vara folkbildande eller pedagogiskt.

- Vi är sedan jätteöppna för vad som händer, det beror helt och hållet på projektet.

Arbetet som utförts i residenset presenteras eller framförs för Lovisaborna och tillför på det sättet staden något nytt.

Konstnärerna stannar i princip två månader i Lovisa och stödföreningen hoppas kunna ta emot sex konstnärer per år.

- Utgångstanken är två månader, men planen är att det ska vara ett flexibelt koncept. Om man bara behöver stanna i två veckor så måste man inte stanna i två månader. Behöver man fyra månader kan det diskuteras, men ju längre man stannar desto färre har vi möjlighet att ta in, säger Lunabba.

Nytt verk till Sibeliusdagarna

I planerna finns en vistelse som är ett samarbete med Sibeliusdagarna som i år ordnades av föreningen Lovisa sång.

- Då kommer det att vara en kompositör som skriver ett verk för Sibeliusdagarna. Idén är att det ska skapas ett originalverk.

Kurator Heidi Lunabba saknar offentlig konst i Lovisa.

- I dagens läge är Lovisa inte en stad som har satsat mycket på offentliga konstverk. Den konst som finns i stadsbilden är inte av den kalibern att man skulle kalla den nutidskonst.

Lunabba tror att man via residenset kan få in konstnärer som kan skapa något platsspecifikt bestående och nämner också möjligheten till statsunderstöd innan man inleder nya byggprojekt.

Finansieras med stipendier och stöd

För att kunna finansiera projektet Art in Lov Residence förutsätts att föreningen beviljas ekonomiska medel från olika håll, bland annat stiftelser, fonder och stöd från den egna kommunen.

- En viktig del av residensen är att det är professionella konstnärer och att de får en ersättning för att de jobbar. Tyvärr har vi åtminstone i början inte möjlighet att betala ut fulla arbetsstipendier, men idén är att man inte ska betala för att få jobba utan få betalt, säger Lunabba.

Lunabba betonar samarbetet med Lovisa gynnar staden och att det borde ses som en bra satsning.

- Vi har bett om ett bidrag från staden och det skulle vara hemskt viktigt att de är med för att det ökar möjligheterna att få utomstående finansiering, säger Lunabba.

En läderbörs med olika eurosedlar.
Bildtext Föreningen är beroende av en bred finansiering från flera håll.
Bild: Yle/Arja Lento

Från stadens sida ser man positivt på initiativet.

- I någon form skulle det vara bra att vi har en gästateljé i Lovisa. Då skulle det vara lite på samma sätt som med Sibeliusdagarna, att det inte är stadens verksamhet men att staden är med och stöder, säger chefen för kultur och fritidsväsendet Leif Eriksson.

På onsdagen fattade välfärdsnämnden beslut om att bevilja stödföreningen 6 000 euro för residenset för 2022.

Valet av konstnärer till Art in Lov Residence sker både via ansökningar och genom att stödföreningen tar kontakt och bjuder in.

- Nu helt i starten kommer det att vara förslag som har kommit upp inom vår förening och konstnärsorganisationen Loviisa Contemporary, men vi ska nog göra en open call bara vi kommer igång.

Om du vill ha mera information eller är intresserad av en vistelse i Lovisa kan du kontakta föreningen genom e-post till art@artinlov.org.