Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny företagare tar över skärgårdstrafiken i Ingå

En motorbåt i skärgården.
Bildtext NTM-centralen i Egentliga Finland har gett understöd till en ny företagare som sköter transporter av fast bosatta i Ingå skärgård. Båten på bilden har inget med företagaren att göra.

Tony Anderson och hans företag Hoverline sköter skärgårdstrafiken i Ingå från och med nästa år. Ingåbon Mikael Rehnberg har skött trafiken de senaste åren.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland understöder skärgårdstrafik i bland annat Raseborg och Ingå.

Företaget Sommaröstrand fortsätter att sköta skärgårdstrafiken i Raseborg 2022–2023. Företaget får ett understöd på 187 600 euro. 

I Ingå skärgård sköts skärgårdstrafiken de följande två åren av Hoverline med hemadress i Helsingfors. Understödet är 70 000 euro. 

Svävare och båtar är redo

Tony Anderson berättar att han känner till skärgården i både Ingå och Ekenäs. Det gör han bland annat för att han har sommarställe i Ekenäs skärgård.

Anderson har fyra svävare och fyra båtar till förfogande. 

– Jag tror inte att det behövs så många båtar, jag räknar med att använda två av dem. 

NTM-centralen konstaterade att Mikael Rehnberg inte uppfyllde lämplighetskraven i upphandlingen. 

Ekenäsföretag sköter tunga transporter

NTM-centralen beviljade också ett understöd på 92 000 euro åt Ekenäs skärgårds transservice för att sköta tunga transporter i Ingå och Ekenäs skärgård åren 2022–2023. 

Understödd skärgårdstrafik betyder reguljär trafik som en privat trafikidkare sköter och som betjänar de som är fast bosatta i skärgården.

14.10.2021 kl 14.10 Meningen att Tony Andersson har arbetat för företaget Sommaröstrand togs bort eftersom det handlade om så lite arbete.