Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

ÅUCS tar in allt fler coronapatienter – överläkare: "Den allvarliga formen av covid-19 är nu de ovaccinerades sjukdom"

Från 2021
Uppdaterad 14.10.2021 15:04.
En sjukskötare Evelin Prees vårdar en coronapatient på intensivvårdsavdelningen.
Bildtext Flera coronapatienter vårdas för tillfället på intensivvårdsavdelningen vid ÅUCS.
Bild: Arash Matin / Yle

Coronaläget ser allt dystrare ut i Egentliga Finland och fler personer har lagts in på sjukhus för covid-19, en klar majoritet av dem är ovaccinerade. Läget beskrivs som kritiskt och en del av personalen är trött på att pandemin har pågått i en så lång tid. 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt vädjar nu till invånare att vaccinera sig.  

– Situationen har försämrats. Deltavarianten sprids effektivt och nu då största delen av begränsningarna har hävts så sprids viruset speciellt bland den yngre befolkningen och det är orsaken till att vi är i trångmål. Det säger Mika Valtonen, överläkare på intensivvårdsavdelningen vid Åbo universitetscentralsjukhus. 

En sjukskötare Evelin Prees i skyddsutrustning på covid-avdelning.
Bildtext I tisdags var sex coronapatienter intagna på intensivvårdsavdelningen.
Bild: Arash Matin / Yle

Största delen av de intagna patienterna är ovaccinerade. På onsdagen vårdades sex personer för covid-19 på intensivvårdsavdelningen vid ÅUCS. Två patienter har också flyttats till Helsingfors, för att garantera att det finns plats på intensivvårdsavdelningen i Åbo. 

"Vaccinerade personer kan vara tvungna att vänta på att få vård"

Totalt vårdas en tredjedel av alla landets coronapatienter på intensivvårdsavdelningarna inom Egentliga Finlands så kallade erva- område, alltså Vasa, Egentliga Finland, Satakunta och Åland. 

Trots att det kan låta som en liten mängd patienter, så binder en patient som intensivvårdas för covid-19 mycket resurser. Därför finns det en risk för att operationer som kräver intensivvård måste skjutas upp, för att garantera att resurserna räcker till. 

– Jag vill understryka att vi också har andra patienter på intensivvårdsavdelningen än coronapatienter. Sex patienter är inte i sig en jättestor mängd, men om fler tas in så måste vi skära ner på annan vård. Det konstaterar Petri Virolainen, sjukhusdirektör vid ÅUCS. 

Profilbild på sjukhusdirektör Petri Virolainen.
Bildtext I värsta fall är ÅUCS tvunget att skära ner på övrig vård, säger sjukhusdirektör Petri Virolainen.
Bild: Arash Matin / Yle

Virolainen beskriver läget som utmanande. Flera avdelningar lider av resursbrist och coronaläget har drivit problemen till sin spets. Han påminner om att man har varit tvungen att skjuta upp en del icke- brådskande vård under coronapandemin och att det kommer att synas på lång sikt. 

– Vi har nu en situation, då vi vårdar coronapatienter som inte har vaccinerat sig medan vaccinerade personer måste vänta på att få vård. Det känns orättvist och lite fel, säger Virolainen. 

Skor på ett golv.
Bildtext De skor som används på avdelningen för coronapatienter får inte användas på övriga avdelningar.
Bild: Arash Matin / Yle

"Psykiskt och fysiskt tungt att vårda coronapatienter"

En del av personalen är också trött på coronaläget, som ser ut att fortsätta. Sjukskötaren Terhi Virrasoja jobbar på intensivvårdsavdelningen för vuxna vid ÅUCS. Det är tungt att vårda coronapatienter, konstaterar hon. 

– Vi måste ha full skyddsutrustning på oss då vi vårdar patienterna. Vi kan ta hand om fyra patienter samtidigt och se till att de får den vård de behöver. 

Närbild på Terhi Virrasoja.
Bildtext Sjukskötare Terhi Virrasoja tar hand om coronapatienter på intensivvårdsavdelningen.
Bild: Arash Matin / Yle

Enligt Virrasoja är jobbet också psykiskt tungt. 

– Det här har pågått redan i ett och ett halvt år. Det känns som om det aldrig tar slut. Vaccinera er, annars slipper vi aldrig det här ekorrhjulet, säger Virrasoja. 

Allt yngre vårdas för covid-19 - så gott som alla patienter är ovaccinerade

Enligt överläkare Mika Valtonen är ungefär var fjärde i åldersgruppen 20-40 ovaccinerad. Det syns också på sjukhuset. 

– Vi har vårdat totalt 20 patienter nu i september och oktober och 90 procent av dem har varit ovaccinerade. Det som är anmärkningsvärt är att ungefär 40 procent av dem är unga, alltså under 40 år gamla. Den allvarliga formen av covid-19 är nu de ovaccinerades sjukdom, konstaterar Valtonen. 

Profilbild på Mika Valtonen.
Bildtext Överläkare Mika Valtonen.
Bild: Arash Matin / Yle

Medelåldern för intagna patienter var tidigare drygt 50 år, men nu är den yngre än så. Enligt Valtonen har en del av de inlagda, yngre personerna heller inga underliggande sjukdomar.

Enskilda dubbelvaccinerade patienter har tagits in på intensivvårdsavdelningen. Enligt Valtonen är det främst frågan om äldre personer med flera underliggande sjukdomar. 

– Vaccinet verkar alltså ge ett utmärkt skydd åt yngre personer, konstaterar Valtonen.  

"Alla patienter garanteras en likvärdig vård"

För några dagar sedan uppskattade Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt att prislappen för att vårda ovaccinerade coronapatienter kan uppgå till en miljard euro under de kommande åren. Diskussionen om huruvida ovaccinerade personer ska själva betala för sin vård har gått het. 

Men överläkare Mika Valtonen vill betona att alla patienter vårdas likvärdigt på sjukhusen och att den principen är viktig. 

– Vi funderar inte på orsakerna till att en enskild patient tas in på sjukhuset eller på personens livsval. Patienterna ska garanteras en likvärdig vård, understryker Valtonen. 

Sjukskötare Evelin Prees vårdar patient på intensivvårdsavdelningen för coronapatienter,
Bild: Arash Matin / Yle

Diskussion om artikeln