Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Projekt hindrar översvämning i Ingå å och stöder fiskarnas vandring

Ingå å som flyter in i kyrkbyn.
Bildtext WWF tar till olika åtgärder för att ån inte ska svämma över.

Med hjälp av ett tvåstegsdike ska Världsnaturfonden WWF hindra översvämningar vid Ingå å. Dikena är en del av projektet Valuta.

WWF samarbetar med markägarna Västankvarns försöks- och undervisningsgård och Henrik Sundblad.

I ett tvåstegsdike finns översvämningsslätter runt diket. Det förhindrar vatten från att rinna ut på åkrarna under översvämningar. När vattnet svämmar över åkrarna sköljer det nämligen med sig näringsämnen till Ingå å och vidare ut i Östersjön.

Dikena ska alltså minska på näringsbelastningen i Östersjön.

WWF gör också andra insatser i området.

Ingå å får bottentrösklar för att sakta ner flodflödet. Hinder för fiskarnas vandring avlägsnas också.

Vägtrumman i Västankvarn-området ersätts med en större för att hindra att vattnet däms upp i samma mån som tidigare.

Intill Västankvarns skola byggs en justeringsdamm. Med hjälp av den kan vattennivån i området i fortsättningen justeras.

Diskussion om artikeln