Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Direktören för parken Monrepos i Viborg: "Jag förstår kritiken, men det fanns inga andra alternativ"

Från 2021
Monrepos, Viborg
Bildtext Parken Monrepos i Viborg. Parkens direktör Aleksandr Smirnov.
Bild: Anders Mård / Yle

Den legendariska parken Monrepos i Viborg ska återuppstå efter en avdammad generalplan från 1824. Planen är omstridd då den radikalt bryter mot parkens traditioner.

I Viborg går debatten fortfarande het om den så kallade restaureringen av den 250 år gamla parken Monrepos - en legendarisk park som på 1930-talet, när Viborg ännu tillhörde Finland, var en av landets mest populära turistmål.

I dag är parken lika populär, men den här gången kommer de flesta turister från S:t Petersburg.

Många kan fortfarande inte förstå varför de ansvariga har valt att förvandla den naturnära parken i engelsk stil till en reguljär park efter franskt mönster.

Monrepos, Viborg
Bildtext Huvudporten till Monrepos.
Bild: Anders Mård / Yle

- Det fanns ingen annan plan än generalplanen från 1824 att gå efter, förklarar parkens direktör Aleksandr Smirnov. Och den var mer reguljär än den park som dagens generation är van vid.

- Annars också saknar dagens viborgare historiskt minne, fortsätter han. Därför har de också svårt att relatera till att den fanns en helt annan park på 1800-talet.

Det var Ludwig Heinrich von Nicolay som i början av 1800-talet såg till att parken blomstrade. Den tyskättade adelsmannen hade gjort karriär vid tsarens hov i S:t Petersburg och flyttade till Viborg efter pensioneringen. Familjen bodde kvar i Monrepos ända fram till krigsutbrottet 1939.

Restaurering av parken Monrepos i Viborg
Bildtext Huvudallén.
Bild: Anders Mård / Yle

Fel plan?

Problemet med den gamla generalplanen är att den aldrig förverkligades. Familjen von Nicolay hade inte råd med planen och istället utvecklades parken i en friare engelsk stil. Många menar därför att dagens park borde ha återgått till 1930-talets variant.

- Det finns förstås målningar, teckningar och fotografier från olika perioder, säger Smirnov. Men enbart från begränsade områden och utan en helhetsbild. Det går inte att basera en restaurering på den informationen.

Elaka tungor hävdar att de ansvariga valde den gamla generalplanen eftersom den var det dyraste alternativet. På så vis fanns det större möjlighet till korruption.

Arbetet med parken finansieras med ett lån från Världsbanken på 30 miljoner euro, medan ryska myndigheter investerat 2,5 miljoner euro.

- Det var ett vågat beslut att använda generalplanen, säger Smirnov. Jag vet att många är missnöjda. Inte heller jag är nöjd med allt, men objektivt sett fanns det inget annat alternativ.

Arbetena i parken följer inte den gamla planen slaviskt, utan mycket moderniseras i parken. Det finns flera nybyggen, bland annat kansli, vinterträdgård, parkering och värmeverk. Inte heller gatstenarna på huvudallén ingick i den ursprungliga planen.

Parken fick också frän kritik när man högg ner 2 700 träd för att skapa ett nytt landskap. Enligt direktören har man planterat 3 500 nya.

Parken Monrepos i Viborg.
Bildtext Herrgården.
Bild: Anders Mård / Yle

Herrgården räddas

Den gamla herrgården från 1804 har stått och förfallit de senaste 80 åren. Tack vare restaureringen lyckades man rädda den i sista minuten.

- Vi plockade ner huset stock för stock, berättar Smirnov. Mycket var skadat av både mögel och svamp.

Nu har herrgården byggts upp igen där två tredjedelar av virket är helt nytt. Taket är också lagt, med ny plåt från Finland.

Monrepos restaureras - Spela upp på Arenan

- Vi skapar en stilenlig interiör, berättar Smirnov. Golv och väggar är inget problem. Värre är det med möblerna. Lite kommer från släkten, nåt annat från Petersburg.

Herrgården ska bli ett museum över både familjen och parken.

Parken Monrepos i Viborg.
Bildtext Biblioteket.
Bild: Anders Mård / Yle

Mittemot herrgården står det gamla biblioteket som en gång i tiden stoltserade med 9 000 band. Även biblioteket har restaurerats där hälften av stockarna är nya. Enligt Smirnov ska biblioteket fyllas med böcker än en gång.

Halva parken är fortfarande stängd för besökare. Arbetena är kraftigt försenade och parken borde ha varit klar redan för två år sedan.

- Som det nu ser ut öppnar vi hela parken nästa sommar, lovar direktör Smirnov.

Parken Monrepos i Viborg.
Bildtext Interiör från herrgården.
Bild: Anders Mård / Yle

Gravön undersöks

Gravön Ludwigstein blir eventuellt stängd ännu längre.

Den lilla ön 30 meter från fastlandet användes som begravningsplats för familjen Nicolay dit allmänheten inte hade tillträde.

Efter kriget vandaliserade sovjetmakten öns gravar. Både gravmonument och lik kastades i vattnet. Men fortfarande finns sarkofagerna kvar.

Av juridiska orsaker ingår gravön inte i restaureringsarbetena.

- Vi utförde arkeologiska utgrävningar på ön i somras, berättar Smirnov. Nu vet vi tillräckligt för att planera en restaurering. Finansieringen kommer från regionen.

Enligt planen ska en färja installeras över sundet som ska transportera små grupper turister till gravön.

- Det blir strikta regler för den här guidningen, lovar Smirnov. Det är ju trots allt en gravgård.

Staty av ett lejon i en park. "Finlands lejon" i Monrepos, Viborg.
Bildtext "Finlands lejon" i Monrepos, Viborg.
Bild: Anders Mård / Yle

Direktören lovar också att skulpturen ”Finlands Lejon” får bo kvar i parken.

Lejonet är skulpterat av Gunnar Finne och avtäcktes i Viborg år 1927. Lejonet förpassade efter kriget till historiens skräphög som råkade befinna sig i Monrepos.

- Jag vill också att vår park ska bli en ny mötesplats för våra länder, säger Smirnov. Både för våra politiker och medborgare.