Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Träskändas svenskspråkiga elever flyttar från Norra Paipis skola till Tusby – en sammanslagning mellan skolor kan bli aktuell

Från 2021
norra paipis skola i sibbo
Bildtext Norra Paipis skola kan gå miste om hälften av sina elever. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Härus

Över hälften av eleverna i Norra Paipis skola kan försvinna när svenskspråkig undervisning startar i Tusby. Om elevantalet sjunker kraftigt kan det bli aktuellt med en sammanslagning mellan de två skolorna i Paipis.

Träskända stad har planer på att flytta sina svenskspråkiga elever som nu går i Norra Paipis skola i Sibbo till en nybyggd skola i Tusby kyrkby.

Det är fråga om mellan 30 och 40 elever som skulle inleda sin skolgång i den nya skolan istället för i Norra Paipis i augusti 2024 då årskurserna 1-6 inleder höstterminen.

Den nya skolan har planerats sedan 2021 och ska byggas på Kirkonkylän koulus tomt vid Järvenpääntie.

Den svenskspråkiga undervisningen har behandlats i Träskända bildningsnämnds kvällsskolor den 5 mars och den 7 maj 2021 då också beslut om att flytta undervisningen har fattats.

Norra Paipis skola har för tillfället 62 elever, varav 25 elever är Sibbobor. Två tredjedelar kommer alltså utifrån, de flesta från Träskända, men också från Mäntsälä och Borgnäs.

- För skolans del är det lite sorgligt eftersom en stor del av eleverna kommer från Träskända. Det är ju inget jag i princip kan göra någonting åt för det är Träskända stad som tar beslutet, men vi går nog miste om en stor del av våra elever i så fall, säger rektor Maria Udd.

Även undervisningsdirektör Hannu Ollikainen säger att Träskända fattar sina egna beslut, men att en flytt av elever från Sibbo till Tusby får konsekvenser för kommunen.

- Teoretiskt sett minskar Norra Paipis elevantal med över hälften, för här är över hälften av eleverna från Träskända, säger Ollikainen.

man i blå stickad väst
Bildtext Om elevantalet i Norra Paipis skola minskar med hälften kan det bli svårt hålla skolan kvar, tror undervisningschef Hannu Ollikainen.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Ollikainen nämner en osäkerhetsfaktor som kan påverka det framtida elevantalet.

- Träskändabarnen har rätt att söka så kallad sekundär skolplats i Norra Paipis. I praktiken betyder det att de själva får ordna skolskjutsarna om de får en sådan skolplats.

Man kan alltså inte utesluta att en del av Träskändaföräldrarna väljer det alternativet, men det är omöjligt att veta det idag.

Gott samarbete mellan kommunerna

I ett pressmeddelande uppger Träskända stad att ett samarbete om de svenskspråkiga eleverna i Träskända och Tusby ska underlätta elevernas skolväg och skoltransporter.

Den nya skolan ska dessutom vara försedd med flexibla lokaler och lösningar som stöder dagens krav på undervisningen.

Det är med andra ord inte problem med samarbetet mellan Sibbo och Träskända som har lett till det här beslutet.

- Det har fungerat jättebra. Vi har haft väldigt bra samarbete dels med förskolan dels med specialundervisningen och bildningssidan hos Träskända stad, säger Udd.

Tre lärare kan bli två

Norra Paipis skola har idag tre lärare och en timlärare, men om elevantalet minskar med hälften minskar med största sannolikhet också resurserna.

- Om alla elever från Träskända försvinner så blir det en tvålärarskola och det är då frågan om det finns politisk vilja att upprätthålla en sådan, säger Ollikainen.

Kommunen har i tiderna fattat ett principbeslut om att inte ha skolor med bara två lärare.

- Som det nu är i Sibbo så har man inte gått in för så små enheter och det är nog kanske inte heller pedagogiskt en bra lösning med bara två lärare. Där får nog beslutsfattarna sedan ta sig en funderare om hur man löser det i fortsättningen, säger Udd.

Södra Paipis skola i Sibbo
Bildtext Södra Paipis skola är just nu för liten för att samla elever från hela Paipis. Arkivbild.
Bild: Yle/Carmela Walder

Sammanslagning med Södra Paipis skola

- Om elevantalet halveras blir ungefär 25 elever kvar och frågan är om det finns politisk vilja att upprätthålla en skola med så få elever, säger Ollikainen.

Politikerna måste då fundera på alternativen - om man stänger skolan eller fusionerar den med en annan skola, till exempel Södra Paipis skola.

- Som jag nu ser det så är det det enda tänkbara, men jag vet inte riktigt hur det ska fungera i praktiken för jag vet att de inte har utrymme i Södra Paipis att ta emot så många elever till som det skulle komma härifrån, säger Udd.

Ollikainen instämmer också i att Södra Paipis skola i dagens läge är för liten för en fusion.

- Om politikerna bestämmer att lägga ner skolan så är det inte en självklarhet att vi hittar plats för eleverna. Det måste också utredas.

Även Norra Paipis skola är för liten för en sammanslagning om politikerna bestämmer sig för att utreda den möjligheten.

- Vi har också småbarnsfostran och förskola i Södra Paipis, så med den strukturen vi nu har skulle jag säga att eleverna i Norra Paipis inte ryms in. Jag skulle också säga att alla elever i Södra Paipis inte ryms in i Norra Paipis, säger Ollikainen.

Norra Paipis skola har nyligen genomgått renoveringar och rymmer maximalt 70 elever. Utsidan renoverades för två år sedan och i somras gjorde man om köket.

- Det är riktigt sprillans nytt. Jag tror att dom sista sakerna till köket faktiskt kom nu i veckan.

Finns det något som talar för att Norra Paipis skola istället tar emot eleverna från Södra Paipis om det blir aktuellt med en sammanslagning?

- Det är nog en väldigt eldfängd fråga med byar och så här så det tar jag inte ställning till överhuvudtaget. Det här med byar kan vara väldigt känsligt, men jag tror nog att om två-tre år så måste våra kommunala beslutsfattare riktigt på riktigt fundera på hur vi ska göra med våra små byskolor, säger Udd.

Hannu Ollikainen betonar också förändringarna i elevantalet som helhet och kommunen måste försöka utläsa situationen för 2024-2025.

- Vi vet att Södra Paipis nu har ett ganska högt elevantal, men ibland har det också varit ganska lågt. Vi har varit nere i 35-40 elever. På tre-fyra år kan elevantalen ändra väldigt mycket i byskolorna.

Det finns förutsättningar för en ökad inflyttning i Norra Paipis, men det är osäkert om omfattningen täcker det bortfall av elever som nu kan uppstå.

- För ett tag sedan har man gjort upp ny byaplan för Norra Paipis där man skulle luckra upp byggrätter, men jag vet inte hur den framskrider och om den någonsin kommer att bli godkänd, säger Ollikainen.

I det senaste förslaget till ny delgeneralplan för Norra Paipis finns ett förslag som skulle ge sammanlagt 1 702 boplatser och upp till 4 200 nya invånare fram till 2025.

- Jag har inte tittat på planer för att bygga här, men jag vet att det finns möjlighet att planera tomter alldeles i närheten av skolan. Något smått har det byggts och det har flyttat in barnfamiljer, men det behövs nog ganska många barnfamiljer i så fall, säger Udd.

Sipoon Sanomat var först ute med nyheten om bygget av ny skola i Tusby.

Diskussion om artikeln