Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Ftalaterna som finns i många konsumentprodukter har koppling till förtida dödsfall i USA – mjukgörarna är också ett problem i EU, men i mindre utsträckning

Ett foto på färdigmat i plastförpackning.
Bildtext Färdigmat säljs ofta i plastförpackningar och de här förpackningarna kan innehålla ftalater.

En färsk amerikansk studie har kommit fram till att det i USA finns en koppling mellan ftalater och cirka 100 000 förtida dödsfall bland äldre amerikaner. I EU har man redan en tid begränsat användningen av de här syntetiska kemikalierna. Tidigare forskning har visat att flera ftalater är hormonstörande.

Ftalater används allmänt över hela världen, framför allt för att göra PVC-plastprodukter mjukare.

EU har under de senaste åren begränsat användningen av flera ftalater, så problemet är mindre här, men alla ftalater begränsas inte, påpekar Leonardo Trasande som ligger bakom den amerikanska studien. Han verkar som professor i pediatrik, miljömedicin och befolkningshälsa vid forskningssjukhuset NYU Langone Health.

– Till exempel när det gäller matförpackningar så är begränsningarna inte så heltäckande i EU. Myndigheterna har varit mer fokuserade på bekämpningsmedel än på kemikalier som används i matförpackningar, säger Leonardo Trasande i en intervju för Svenska Yle. 

Porträtt på Leonardo Trasande
Bildtext Leonardo Trasande betonar att ftalater också förekommer i många produkter i EU.

På Institutet för hälsa och välfärd påpekar man också att finländare främst utsätts för ftalater via maten, men också via plastförpackningar överlag och via hygienprodukter.

Ftalater finns dessutom i bilinredning, i golv och väggbeklädnad i hus, i möbler, kablar och paraplyer, med mera. 

Ökade risken för hjärtproblem

Den färska publicerade studien från USA omfattade amerikaner i åldrarna 55–64 år och man kom fram till en koppling mellan ftalater och mellan 91 000 och 107 000 förtida dödsfall, framför allt på grund av hjärtproblem. Studien pågick i tio år.

Forskarna lyfter fram att ftalater minskar halterna av testosteron vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes typ 2.

Att ftalaterna faktiskt orsakade de förtida dödsfallen är inte vattentätt bevisat, men forskarna har kontrollerat för många olika faktorer och har inte hittat någon annan förklaring.

Resultatet är i linje med tidigare forskningsresultat som har visat att ftalater är hormonstörande, kan påverka fertiliteten negativt och kan orsaka flera olika hälsoproblem, påpekar Trasande.

– Vi vet sedan tidigare att ftalater kan störa ämnesomsättningen, vilket bidrar till fetma och diabetes. Vi vet också att de kan orsaka inflammation i blodkärlen och därmed leda till hjärtproblem. Det finns också flera kroniska sjukdomar som har visat sig ha koppling till att man utsätts för ftalater, säger han.

Ftalaterna bryts ned snabbt, men i och med att vi utsätts för dem på daglig basis så är de ändå problematiska. Det finns åtminstone 50 olika ftalater i dag – och flera av dem har konstaterats vara dåliga för folks hälsa.

Om ftalater

Ftalater är samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen som baseras på ämnet ftalsyra.

De här ämnena används bland annat som mjukgörare i plast, huvudsakligen i PVC-plast där plasterna kan tillsättas upp till 40 procent mjukgörare.

Ftalater är inte kemiskt bundna till plasterna vilket gör att de kan läcka ut och spridas till miljön.

Källa: Karolinska institutet

Alternativ finns och EU har börjat begränsa ftalat-användningen

Samtidigt finns det säkrare alternativ - andra kemiska föreningar som kan fungera som mjukgörare i plast.

– Orsaken till att industrin inte har övergett ftalaterna snabbare är att alternativen åtminstone tills vidare är dyrare, säger Leonardo Trasande.

För samhället skulle det ändå bli mycket billigare att gynna andra mjukgörare i och med att många förtida dödsfall då kan undvikas, och folk kan leva friskare.

Inom EU har man begränsat användningen av flera ftalater som visat sig vara särskilt farliga, till skillnad från i USA där det fortfarande är betydligt färre begränsningar. 

Den senaste begränsningen i EU kom i fjol och omfattade fyra ftalater (DEHP, DBP, BBP och DIBP). De får nu bara stå för högst 0,1 procent av en varas vikt.

Erik Gravenfors som är strategisk rådgivare på den statliga myndigheten Kemikalieinspektionen i Sverige säger att det här var en mycket viktig landvinning i att skydda invånarna i EU mot farliga ftalater. Reglerna omfattar både tillverkningen inom EU och importen hit. 

– Vi tycker att den begränsningen som föreligger nu är bra, den täcker ju alla typer av konsumentvaror, med vissa undantag. Det är jättebra att den kommer på plats. Tidigare har EU bara begränsat skadliga ftalater i leksaker.

Ett par undantag tills vidare är flygindustrin och bilindustrin - till exempel mycket av inredningen i bilar kan innehålla ftalater. 

Om varan är för professionellt bruk och inte menad för konsumenter, eller om varan används utomhus är den oftast också undantagen från begränsningarna. 

Positivt för folks hälsa att ftalater har börjat begränsas

Gravenfors säger att begränsningen som trädde i kraft i fjol sannolikt kommer att få stor positiv betydelse för EU-medborgares hälsa. Han betonar samtidigt att det är svårt att bevisa att det är så.

– För orsak och verkan är separerad i tiden. Den typen av egenskap som vi har kopplad till de skadligaste ftalaterna är ju fortplantningsstörande egenskaper och hormonstörande egenskaper. I värsta fall får man då vänta en liten bit inpå en ny generation för att se effekterna.

Kemiindustrin kan lätt tillverka nya ftalat-versioner som inte är begränsade. På Säkerhets- och kemikalieverket Tukes i Finland påpekar man att EU ändå nu har en ambition om att snabbare begränsa också nya ftalater, om de påminner om sådana som har konstaterats vara hälsofarliga.

Skadliga ftalater har redan i flera år hållit på att fasas ut i många produkter i EU. Tillverkare har aktivt jobbat för att ta fram säkrare alternativ. Ett alternativ till ftalater är en kemisk förening som kallas DINCH. Det är tills vidare dyrare än ftalater, men i takt med att användningen ökar så väntas det bli billigare.

Problemet går inte över på en natt

Men ftalater finns fortfarande i många produkter, så problemet att folk utsätts för stora mängder hälsofarliga ftalater kommer att kvarstå under lång framöver, påpekar Erik Gravenfors på Kemikalieinspektionen. 

– Här har vi då en upplagring i samhället, som vi har som en ryggsäck, som på sikt behöver åtgärdas.

Han tillägger att gammal PVC-plast överlag inte är lämplig att återvinna. Man borde också aktivt försöka minska på ftalaterna i ens närhet. I Sverige görs det till exempel i förskolor, i samband med ett handlingsprogram som heter Giftfri förskola. 

– Det betyder att man borde kasta plastleksaker som är 10–15 år gamla eller äldre. Det görs också. På förskolor är man medvetna om att sanera ut den typen av leksaker. Det förekommer också åtgärder när det interiör, när det gäller golvbeläggning till exempel. Man lägger inte in nya PVC-golv utan man fasar ut det hela.

Ett liknande koncept finns enligt Säkerhets- och kemikalieverket Tukes inte i Finland.

En kemisk formel på en ftalat vid namn DEHP samt visualisering.
Bildtext DEHP är en vanlig och hälsofarlig ftalat.

Gravenfors påpekar att kemiska analyser som den svenska myndigheten har gjort visar att det framför allt är ftalaten DEHP som är mycket vanligt förekommande. Det är en av de fyra ftalater som begränsades i nya produkter i fjol. DEHP kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.

– Jag skulle säga att det inte finns ett hem eller ett hus eller ett rum, eller en lokal eller verksamhet, som är helt fri från DEHP. Det skulle jag se som otänkbart. För det finns i varje liten tätningslist, varenda mjuk detalj, handtag på verktyg och vad som helst, så är det sannolikt att det är mjukgjort PVC.

Du kan själv minska din risk att utsättas för ftalater

Han påpekar att som konsument så kan du minimera att du exponeras för ftalater, genom att köpa produkter som är avsedda för EU-marknaden. Att handla plastvaror på webbsidor utanför EU kan till exempel leda till att du får produkter med en hel del ftalater i sig.

Professor Leonardo Trasande rekommenderar för sin del att man minskar sin användning av plast överlag, och till exempel undviker att använda plastkärl i mikron, och endast diskar plastkärl förhand. 

– Ftalater kan sugas upp i maten och sedan ta sig in i kroppen via maten, påpekar professor Leonardo Trasande.

Matbehållare av glas, rostfritt stål, keramik eller trä är bättre.

Man kan också välja att köpa frukt och grönsaker som inte är inpackade i plast. Mat som är inpackad i plast är också bra att undvika.

– Färdigmat som är inpackad i plast har i sig själv kopplats till förtida död. Orsaken kan vara själva maten, men också lika mycket det att man utsätts för ftalater, betonar Leonardo Trasande vid forskningssjukhuset NYU Langone Health i USA.

Ftalaterna har koppling till förtida dödsfall i USA – mjukgörarna är också ett problem i EU
Ftalaterna har koppling till förtida dödsfall i USA – mjukgörarna är också ett problem i EU - Spela upp på Arenan