Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fastigheter i Malax blir klimatsmarta

Från 2021
Sajal Maqsood på en bänk framför kommungården.
Bildtext Energirådgivare Sajal Maqsood jobbar med energieffektiva lösningar i Malax. I bakgrunden kommungården som är en av de fastigheter i kommunen som ska spara energi i fortsättningen.
Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen

Finland har som mål att vara klimatneutralt år 2035. Målet har beskrivits som ambitiöst och kräver insatser både lokalt och nationellt. Miljöministeriet beviljar stöd för att kommunerna ska kunna genomföra klimatsatsningar. I Malax ska fastigheterna spara energi i ett nytt klimatprojekt.

I Malax är uppvärmning och elförbrukningen de två sektorer som släpper ut mest växthusgaser. Det vill kommunen ändra på i projektet "Förbättrad energiprestanda i fastigheter - ett steg mot hållbar framtid".

– På det sättet vill vi inspirera invånarna till att göra olika saker för miljön. Det är inte så svårt som det låter, säger Sajal Maqsood som är projektkoordinator och energirådgivare på Malax kommun.

Genom att skapa medvetenhet och attitydförändring hoppas Maqsood på att åstadkomma en förändring i kommunen.

Energitjuvar ska åtgärdas

En utomstående konsult har kartlagt sju av kommunens fastigheter. Nu ska energieffektiverande lösningar implementeras.

– Vi ska spara genom lösningarna. Det handlar om automatik, sparsam uppvärmning och effektiv värmeåtervinning i ventilationen, berättar Maqsood.

Hur mycket kommunen sparar på de olika åtgärderna beror bland annat på fastighetens ålder och tekniska faktorer.

Bland de sju byggnader som nu ska spara energi finns vårdutrymmen, skolor och kommungården.

Kolla hemmet!

Det är inte bara kommunen som ska spara på energiflödet från fastigheterna. Även privatbostäderna är viktiga.

Kolla vilka energikällor ni har i era hem. Är de klimatvänliga? Det är också bra att ta reda på var i huset energin används, på det sättet lär man känna sin energiförbrukning, säger Maqsood.

Som en del av projektet producerar Maqsood inlägg på Malax sociala medier där hon tipsar om hur det går att spara energi i hemmet.

– Jag hoppas att andra kommuner ser vad Malax gör och blir inspirerade att jobba vidare.

Tvättmaskin
Bildtext Optimera energiförbrukningen och tvätta bara fulla maskiner, tipsar Sajal Maqsood.
Bild: Yle/ Petra Haavisto

Klimatledarskap i Korsholm

En annan kommun som nyligen startat upp ett klimatprojekt är Korsholm. Projektledare Geir Byrkjerland ska jobba för klimatledarskap.

– Hela kommunen ska genomsyras av klimattänk och handlingar, berättar Byrkjerland.

I enighet med den nya klimat- och energistrategin i kommunen ska arbetsrutiner, beteenden, kommunkoncernens verksamhet och rutiner för upphandling i fortsättning styras av ett klimattänk.

– Tanken är att involvera kommuninvånare och beslutsfattare också, säger Byrkjerland.

Ett första steg i den nya riktningen har varit upphandlingen och övergången till grön el för kommunen. Kommunen har också låtit utföra en enkät om klimatfrågor som bland annat besvarats i skolor. Klimatåtgärder inom skolvärlden planeras tillsammans med bildningsnämnden.

– Tanken är att engagera barnen i kommunen, säger Byrkjerland.

Det finns också ett samarbete mellan kommunerna i klimatfrågan. Byrkjerland nämner både Malax och Jakobstad som intressanta samarbetspartners.

– Det är viktigt att kommunerna ser utanför sina egna gränser. Klimatet tar inte slut vid klimatgränsen. Det finns ett visst engagemang i Österbotten bland människor som är engagerade i klimatfrågan, säger Byrkjerland.

Geir Byrkjeland på en väg.
Bildtext Byrkjerland ger kommunens engagemang vitsordet 9. - Det finns en vilja att ta tag i saker, säger han.
Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen