Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Snart har Vasa ett eget stödcenter för offer för sexuellt våld: ”Vi har arbetat för det här i tio år”

Från 2021
Tre kvinnor står i en sjukhuskorridor.
Bildtext Elina Kari-Koskinen, Nina Fred och Tanja Skuthälla är glada över att Vasa får ett eget Seri-stödcenter.
Bild: Anne Teir-Siltanen / Yle

I december öppnar ett Seri-stödcenter vid Vasa centralsjukhus efter många års arbete. I Karleby, där man öppnade ett stödcenter i juni, har man goda erfarenheter.

Snart öppnar ett stödcenter för offer för sexuellt våld – eller ett så kallat Seri-stödcenter – vid Vasa centralsjukhus.

– Äntligen! Det känns jättebra, säger gynekologen Elina Kari-Koskinen som sitter med i planeringsgruppen för stödcentret.

Äntligen! Det känns jättebra!

Elina Kari-Koskinen, gynekolog

Hon får medhåll av barnmorskan och sexualrådgivaren Nina Fred.

– Det här är något vi har arbetat för sedan 2010.

Till Seri-stödcentret ska personer över 16 år som har utsatts för sexuella övergrepp kunna vända sig för att få vård och stöd.

Centret ska också erbjuda rättsmedicinska undersökningar. Det är ändå inget krav att man gör en polisanmälan.

Många involverade

Seri-centret kommer att ta hjälp av personal från flera olika områden. Bland andra socialskötare, psykolog och sjukhuspräst kommer att involveras.

Utöver det samarbetar man också med aktörer inom tredje sektorn.

– Det blir ett helhetspaket på ett annat sätt än det har varit tidigare, säger Fred.

Dörr till kvinnokliniken på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
Bildtext Seri-stödcenter finns i dag på tio orter, bland annat i Karleby.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Den första december är det tänkt att stödcentret ska inleda sin verksamhet. Redan nu är man på god väg.

– All byråkrati är väldigt långt planerad. Nu handlar det om att göra i ordning lokalerna där vi tar emot klienterna och gör provtagningarna, berättar överläkare Tanja Skuthälla.

Man kommer också att ge information om stödcentret både inom centralsjukhuset och till bland annat polis och hälsocentraler.

Oberoende av kön

Skuthälla hoppas att informationen ska nå ut och att människor ska känna att tröskeln för att ta kontakt är låg.

– Man kan ju inte hoppas på att få många klienter, men vi hoppas att de som tyvärr hamnar i den situationen förstår att det finns hjälp att få.

Man kan ju inte hoppas på många klienter, men vi hoppas att de som tyvärr hamnar i den situationen förstår att det finns hjälp att få.

Tanja Skuthälla, överläkare VCS

Hon poängterar också att man kan ta kontakt med Seri-stödcentret oberoende av kön.

Klienterna kommer att följas upp i ett års tid. Nina Fred hoppas att de efter det året ska känna att de har fått den hjälp och det stöd de behöver.

– Vårt mål är att de ska kunna gå vidare i livet med det som de har i bagaget.

Öppnade i Karleby i juni

I Karleby öppnade Seri-stödcentret vid Mellersta Österbottens centralsjukhus i juni i år. Överläkare Charlotta Frostdahl säger att man har kommit bra i gång.

– När vi öppnade fick vi ganska mycket samtal. I juli och augusti hade vi det ganska lugnt och nu i höst har det igen varit lite mera.

Två kvinnor står utanför en sjukhusbyggnad.
Bildtext Jessica Wikblad och Charlotta Frostdahl berättar att man kommit bra i gång i Karleby.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Hittills har man haft ett femtiotal klienter. I tio fall handlar det om misstänkta sexuella övergrepp.

Frostdahl betonar att sexuella övergrepp kan vara mycket annat än våldtäkt.

– Någon kanske tänker på våldtäkter som sker på en offentlig plats och där förövaren är okänd. Det händer väldigt sällan.

I de flesta fall av sexuella övergrepp är förövaren och offret bekanta på något sätt, berättar Frostdahl. Sker övergreppen inom en relation kan tröskeln att söka hjälp vara hög.

Klienter från 14 till 80 år

Avdelningsskötare Jessica Wikblad säger att responsen från stödcentrets samarbetspartner inom vårdsamkommunen Soite har varit positiv.

– Alla är glada att det här har blivit organiserat på ett bra sätt.

Personer som har tagit kontakt med stödcentret kommer också att få svara på en enkät om hur de har upplevt bemötandet i samband med uppföljningsbesöken.

Skylt utanför Mellersta Österbottens centralsjukhus.
Bildtext Stödcentret i Karleby samarbetar med flera instanser inom vårdsamkommunen.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Så här långt har inga män tagit kontakt med Seri-stödcentret i Karleby. Däremot finns en stor åldersspridning bland klienterna.

– Vi har haft klienter från fjorton år upp till åttio, berättar Frostdahl.

”Allt behöver inte vara perfekt”

Det första Seri-stödcentret i Finland öppnade i Helsingfors 2017. I dag finns de på tio orter i Finland.

På sikt är planen att Seri-stödcenter ska finnas på korta avstånd över hela landet.

– Det kommer att förbättra situationen betydligt, säger Frostdahl.

Ljushårig kvinna med glasögon står framför ingången till ett sjukhus.
Bildtext Överläkare Charlotta Frostdahl säger att åldersspridningen bland klienterna är stor.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Frostdahl och Wikblad är överens om att stödcentren fyller en viktig funktion.

– Tröskeln ska vara låg, det ska vara lätt att hitta numret man kan ringa och det ska fungera dygnet runt. Det är väldigt viktigt, säger Wikblad.

Allt behöver inte vara perfekt. Redan det vi gör nu är mycket bättre än det som fanns tidigare.

Charlotta Frostdahl, överläkare MÖCS

Till Vasa där man håller på att förbereda sitt eget center ger hon tipset att inte vänta sig att man ska vara fullärd från start.

– Allt behöver inte vara perfekt. Redan det vi gör nu är mycket bättre än det som fanns tidigare, säger Frostdahl.