Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Prakticum-rektor efter Svenska Yles granskning: Vi tar oron på största allvar

Laila Andersson, rektor och vd för yrkesinstitutet Prakticum.
Bildtext Prakticums vd och rektor Laila Andersson säger att det kommer bli annorlunda Prakticum, kanske till och med sämre ett tag men man måste gå vidare efter att flera lärare slutat.

Prakticums rektor och vd Laila Andersson svarar på personalens kritik efter Svenska Yles granskning. Hon lovar bättre kommunikation och att ledningen ska vara mer tillgänglig. Men fler undervisningstimmar blir det inte.

Otroligt utmanande. Så beskriver Laila Andersson, rektor och vd på yrkesinstitutet Prakticum, den senaste tiden. Årets samarbetsförhandlingar och sammanslagningen med Inveon skedde bara månader innan pandemin slog till med full kraft.

– Tillsammans har allt det här lett till att många lärare känt sig otroligt trötta och stressade. Om vi nu får arbetsro och får jobba vidare tillsammans så ser jag att vi kan bli hur bra som helst. Men det kräver ett stort arbete, framför allt från mig.

Kritiken i ett nötskal

Svenska Yle har talat med 25 av Prakticums 90 lärare. Genom att prata med dem försöker vi reda ut varför så många valt att lämna skolan just nu. Kritiken varierar beroende på vad läraren jobbar med, men vissa saker är återkommande.

De är:

 • En ledning som inte lyssnar och beaktar lärarna när beslut fattas.

 • Ledningen upplevs som frånvarande, framför allt under samarbetsförhandlingarna.

 • Stor arbetsbörda, som blivit ännu större efter samarbetsförhandlingarna.

 • Stort kunskapstapp när kollegor slutar.

 • Föråldrad eller söndrig utrustning förekommer på grund av att institutet haft det kämpigt med ekonomin under flera år och investeringar uteblivit.

 • Lärarna känner oro för hur eleverna ska klara sig i arbetslivet när antalet undervisningstimmar skurits ner ytterligare.

 • Administrativa personalens andel växer.

Hur reagerar du på kritiken som framförs?

– Det är förstås jättetråkigt att höra. Jag tycker att det är sådant jag tar på allvar. En del av de här sakerna har jag också hört.

Är det normalt att så här många som har slutat?

– Det är absolut inte normalt på något sätt. Det har skett en stor förändring i hur man organiserar hela arbetet.

Exakt varför så många lärare valt att inte arbeta på skolan i höst känner Laila Andersson inte till eftersom hon inte för samtal med anställda som slutat.

Hon tror det delvis kan bero på högre löner inom den tekniska industrin, och att yrkesutbildningsreformen som trädde i kraft 2018 gjort att mer fokus hamnar på inlärning i arbetslivet och mindre på undervisning i skolan.

Laila Andersson lyfter ändå fram att alla linjer inte lider av lika stora avhopp. Den tekniska linjen och social- och hälsovårdslinjen är mest påverkade.

Kritiken mot bristande schema är hon bekant med.

– Att det blev kaotiskt för vissa linjer beror just på att lärare slutade i sista minuten. Nu har vi en person som ansvarar för schemaläggningen, så det kan bara bli bättre.

Utrustning som inte är uppdaterad eller som gått sönder har inte kommit till Anderssons kännedom. Däremot konstaterar hon att till exempel enheten i Borgå planerar att samarbeta med Careeria med sikte på stora, gemensamma investeringar.

Vilket är ditt ansvar som rektor och vd för att så många slutat?

– Mitt ansvar är otroligt stort. Vi har lyckligtvis fått väldigt mycket hjälp av vår företagshälsovård.

Social- och hälsovårdens åtstramning, där fyra av femton tjänster sparades in, är ett resultat av att alla linjer skulle drabbas jämlikt. Andersson menar också att platserna på ungdomssidan inte fylldes – till skillnad från på vuxensidan, där Stina Forsberg arbetade.

Levt över sina resurser

Kritiken mot ledningens beslut att skära ner i antalet undervisningstimmar motiverar Laila Andersson med att Prakticum nu ligger på samma nivå som andra yrkesskolor i Finland.

– Vi hade tyvärr levt över våra resurser. Om man jämför med andra yrkesutbildningar så är vi precis på samma nivå.

Laila Andersson understryker att hon gärna lagt mer resurser på närundervisning men att de politiska besluten om att skära ner i statsandelarna till yrkesskolorna inte tillåter det.

– Skulle jag fått vara minister och bestämt så skulle jag inte ha dragit ner det här så mycket.

“Riktigt dåligt”

Personalens oro och missnöje kommer också fram i den personalenkät vårdföretaget Pihlajalinna gjort på uppdrag av Prakticum under hösten 2021. Svenska Yle har tagit del av enkäten som visar att över 60 procent av personalen upplever negativa stressrelaterade symptom. Förekomsten av trakasserier ligger på 23 procent och ojämlikt bemötande på 49 procent.

Att resultatet i personalenkäten var så dåligt överraskade Laila Andersson.

– Det var absolut inte något bra resultat. Där det var dåligt var det riktigt dåligt. Där måste vi sätta in extra stöd och hjälp, säger Andersson och tillägger att det också fanns linjer där resultatet var ganska bra.

Andersson försäkrar att oron tas på största allvar och att man nu ska lägga extra kraft på bättre kommunikation och ledningen ska vara mer tillgänglig.

Jag har pratat med lärare som säger att eleverna har undrar om det är något fel på dem när det är så många som slutar. Vad säger du till dem?

– Det är absolut inget fel på de unga. Men unga tar ju lätt åt sig så det är jätteviktigt att man också kommunicerar det till dem.

Nu hoppas Laila Andersson på att personalen får arbetsro. Ett flertal gånger poängterar hon att yrkesutbildningen vore förtjänt av mer uppskattning, stöd och god publicitet.

– Jag hoppas att det här igen ska bli ett ställe där man får skratta. Jag upplever att yrkesutbildning innanför ring III skulle behöva mera skratt och glädje och få känna ett större stöd av sina ägare.

Men känner du just nu att ni inte har det stödet?

– Visst har vi fått ett stöd, men ibland kan man känna att när många äger en så finns det inte en tydlig ägare som för till exempel StadinAO som är Helsingfors stads eller Omnia som är Esbos. Ibland kanske man glömmer bort oss, och jag har träffat högt uppsatta tjänstemän som inte vetat om att deras kommun äger Prakticum.

Prakticum

 • Yrkesinstitutet Prakticum har nästan 1 200 studerande.

 • Utbildning för både unga och vuxna i både i Helsingfors och Borgå.

 • Prakticum ägs av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab.

 • Svenska framtidsskolan ägs i sin tur av Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund och städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Borgå, Lovisa samt kommunerna Kyrkslätt, Sibbo och Lappträsk.

 • Fick ny styrelse i början av oktober 2021.

 • I styrelsen representeras Folkhälsan av Georg Henrik Wrede (styrelseordförande), Gun Eklund, Tomas Järvinen och Jan Selén, Sydkustens landskapsförbund av Christel Björkstrand, Helsingfors stad av Nora Grotenfelt, Esbo stad av Christer Holmlund, Kyrkslätt kommun av Linda Basilier, Borgå stad av Mikaela Nylander, samt Lovisa stad av Otto Andersson.