Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HUS: Sällsynt med allergiska reaktioner efter coronavaccin

Uppdaterad 15.10.2021 13:06.
Närbild av en arm. En sjukskötare sticker coronavaccin i armen.
Bildtext HUS uppmanar alla att vaccinera sig eftersom biverkningarna är försumbara.

Helsingfors universitets centralsjukhus HUS uppger att ytterst få patienter har fått allergiska reaktioner av coronavaccinet.

Enligt HUS har mycket få patienter sökt sig till HUS jour på grund av vaccinationsreaktioner.

– Under sommaren har vi haft enstaka patienter som har fått en allergisk reaktion efter vaccinationen och dessa har skötts om väl, säger överläkare Timo Suonsyrjä från HUS Akuten.

Under den senaste månaden ska en person med lindriga allergiska vaccinationssymptom ha vårdats på Mejlans samjour.

Enstaka patienter med lindrig hjärtmuskelinflammation

Jyri Lommi är linjechef på Hjärt- och lungcentret vid HUS. Han säger att enstaka patienter har fått hjärtmuskelinflammation några veckor efter att de fått coronavaccin.

– Deras vårdperioder har i regel varit korta, endast några dagar. I det stora hela är hjärtmuskelinflammation som kräver sjukhusvård relativt ovanligt. Också coronavirussjukdom ökar risken för hjärtmuskelinflammation, betonar Lommi.

Också vid HUS-enheten för barn och unga har enstaka patienter vårdats för symptom som tyder på hjärtmuskelinflammation efter coronavaccin.

– De har alla återhämtat sig med vila utan läkemedelsbehandling eller åtgärder. Ingen har haft en allvarlig sjukdom, säger avdelningsöverläkare Jaana Pihkala.

De ovaccinerade belastar vården

HUS-läkarna uppmanar alla att vaccinera sig eftersom det är de ovaccinerade som belastar sjukvården och hotar bärkraften inom den specialiserade vården – inte de enstaka personer som fått lindriga symptom av vaccinet.

HUS uppmanar fortfarande gravida att ta vaccin.

– Vi känner inte till några fall där vaccination skulle ha orsakat problem för den gravida kvinnan, fostret eller den nyfödda. Däremot vet vi att allvarliga sjukdomar hos den gravida kan leda till problem, säger linjechef Aydin Tekay på enheten Kvinnosjukdomar och förlossningar.

Läget för ovaccinerade farligt

I går informerade Institutet för hälsa och välfärd om vaccinationstäckningen i Finland. Den ligger på 74 procent och hör till de lägsta i Norden. Bara Sverige har lägre täckning än vi, sa THL-direktören Mika Salminen vid en pressträff.

Överläkaren vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Asko Järvinen, konstaterade i en intervju för Yle i går att läget för de ovaccinerade är farligare än det varit på länge. Det är de stigande coronasiffrorna som förvärrar läget.

Koordineringsgrupp: Vi är nära överbelastning

Under den senaste vecka har 40-51 patienter vårdats för covid-19 inom HUS. Av dem har mellan 8 och 14 fått intenssivvård.

Vid Nylands regionala coronakoordineringsgrupp säger man att sjukvårdens bärkraft inom HUS är hotad om intensvårdspatienternas antal överstiger 15 eller om över 50 patienter får avdelningsvård för covid-19.

I ett sådant läge tvingas HUS flytta fram vården av andra patienter, och då måste restaurangrestriktionerna skärpas igen, säger gruppen.