Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kina signalerar ointresse för utsläppsfrågor – rapporteras utebli från FN:s viktiga klimatkonferens i Glasgow

Kvinna går över bro. Bilar i trafik.
Bildtext Trafik i Peking.

Kinas president Xi Jinping uppges ha meddelat att han inte tänker delta i FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow. Kina är i nuläget det land som släpper ut i särklass mest koldioxid i atmosfären i absoluta tal.

Det kinesiska beskedet har getts till Storbritanniens premiärminister Boris Johnson, uppger den brittiska tidningen The Times.

FN:s två veckor långa klimatmöte COP26 inleds den 31 oktober i Glasgow i Skottland. Över hundra världsledare kommer att delta i konferensen, bland dem USA:s president Joe Biden.

Avsikten är att man ska försöka övertyga utvecklingsländer att arbeta mera för att minska på sina koldioxidutsläpp. Dessutom är det tänkt att de rika länderna ska hosta upp mer kapital som ska hjälpa fattigare länder att anpassa sig till de problem som kan uppstå i kampen mot miljöproblemen.

Under mötet ska delegaterna också försöka utarbeta en mer radikal plan för tacklandet av klimatfrågor.

Skylt inför en klimatkonferens i Glasgow
Bildtext Gatuartister målar sitt budskap på en vägg i Glasgow inför klimatkonferensen COP26.

Kommer Kina att vägra att förbinda sig till åtgärder?

The Times konstaterar att man inte ännu vet vilket förhållningssätt Kina tänker inta. Enligt tidningen befarar de brittiska organisatörerna att Xis beslut att hålla sig borta är en början på en kinesisk vägran att förbinda sig till nya klimatåtgärder som ska utarbetas under mötet.

Kinas president Xi Jinping har sedan coronapandemin bröt ut inte lämnat Kina en enda gång. Han har deltagit i globala möten via video.

Xis frånvaro ses inte nu med blida ögon, och Boris Johnsons hopp om att få leda ett möte där världsledarna undertecknar ett betydelsefullt klimatdokument riskerar att gå i stöpet.

Det uppges också vara oklart om Narendra Modi – premiärminister i världens tredje största utsläppsland Indien – tänker delta i konferensen.

 Kinas president Xi Jinping talar på ett FN-möte
Bildtext Kinas president Xi Jinping under FN:s biodiversitetskonferens (COP 15) i Kunming i Kina 12.10.2021.

Jättebefolkning och explosiv ekonomisk tillväxt

En jättebefolkning och en explosiv ekonomisk tillväxt har lett till att koldioxidutsläppen i Kina har skenat iväg.

Kina har satsat stort på kolkraft, och är just nu det land som släpper ut mest koldioxid i atmosfären i absoluta tal. Om man räknar utsläpp per person ligger Kina dock på samma nivå som EU och klart lägre än till exempel USA och Australien.

Historiskt sett har Kina inte varit den största utsläppsboven, utan det är under de senaste 30 åren som Kina har stått för de riktigt omfattande utsläppen. Kina har därför antytt att landet bör få prioritera tillväxt och fattigdomsbekämpning och inte behöva ta samma ansvar för klimatfrågor som de länder som under långa tider har byggt upp sitt välstånd på bekostnad av miljön.

Världen behöver Kina

Experter är eniga om att utsläppen i Kina är så stora att om de inte minskar väsentligt så kan planeten inte vinna kampen mot klimatförändringar.

President Xi Jinping har hittills sagt att utsläppen i Kina ska ha nått sin högsta topp 2030 och att landet strävar efter att nå koldioxidneutralitet år 2060. Han har ändå inte sagt hur Kina kommer att gå till väga för att nå målet.

Alla länder har problem med att bekämpa sina utsläpp, men Kina står inför den största utmaningen globalt, och väntas bli utsatt för intensiv granskning under konferensen i Glasgow.

Kolgruvor och kolindustri i Kina
Bildtext Kolgruvor och kolindustri i Kina.

Kina måste få ner kolproduktionen - men produktionen i kolgruvorna ökar och antalet kolkraftverk växer i hela landet

Kol har länge varit den huvudsakliga energikällan i Kina.

Enligt president Xi kommer kolanvändningen att fasas ner från och med 2026. Kina kommer inte heller längre att satsa på kolkraftverk utomlands. Forskare anser dock att de här löftena inte räcker till utan att Kina helt och hållet måste sluta använda kol för energibruk före 2050, och ersätta det med kärnkraft och förnybar energiproduktion.

Om Kina ska få ner sina utsläpp kräver det en radikal förändring.

Ändå håller Kina på med att bygga nya kolkraftverk runt om i landet.

Nya kolkraftsanläggningar är normalt aktiva i 30-40 år vilket betyder att Kina måste minska på de nya kolkraftverkens kapacitet och samtidigt stänga de gamla helt - om landet ska få ner sina utsläpp.

På kort sikt har Kina dessutom gett order om att produktionen i kolgruvorna ska öka för att man ska kunna undvika elbrist i vinter. Också behoven inom den tunga industrin har blivit allt större i covid-19-pandemins kölvatten.

Solpaneler i Kina
Bildtext Solpaneler i Kina.

Kina övergår ändå till alternativa energikällor

Luftföroreningarna i storstäderna är allvarliga och har länge plågat kineserna, och också därför måste utsläppen reduceras.

Kina satsar nu stort på övergången till så kallad grön teknologi, till exempel solpaneler och vindkraftverk.

Regeringen tror på en enorm ekonomisk potential i den här branschen och räknar med att miljontals människor ska kunna erbjudas nya jobb.

Enligt kinesiska uppskattningar kommer icke-fossila källor att stå för 25 procent av all energiproduktion i landet före 2030.

Samtidigt är det tänkt att Kinas beroende av utländsk olja och gas ska minska.

Kina blir allt grönare tack vare framgångsrik skogsplantering

Kina försöker alltså satsa på att minska sina utsläpp, men också på att utöka vegetationen på sina landområden eftersom växtlighet absorberar koldioxid.

Kina sägs bli grönare snabbare än något annat land i världen. Data från Nasas satelliter visar att Kina och Indien är ledande länder då det gäller utökandet av grönområden. Effekten hänför sig främst till ambitiösa satsningar på plantering av träd i Kina. Också satsningarna på jordbruk är stora i både Kina och Indien.

Drottning Elizabeth
Bildtext Drottningen i samspråk med politikern Elin Jones i Wales.

Klimatprat utan handlingar "irriterar" drottningen

Drottning Elizabeth II har reagerat på världsledare som "talar" men som "inte gör" tillräckligt i klimatförändringsfrågor - en pik till de ledare som inte ämnar delta i COP26-mötet.

Den 95-åriga monarkens uttalande fångades av en mikrofon i samband med att hon öppnade ett parlamentsmöte i Wales. Hon sa till politikern Elin Jones att hon betraktar det som märkligt.

– Jag har hört allt om COP ... och ändå vet jag fortfarande inte vilka som tänker komma. Jag har ingen aning om det. Vi vet bara vilka människor det är som inte kommer.. Det är verkligen irriterande att de pratar men att de inte gör något.

Drottningens kommentar kommer efter att både hennes son Charles och hennes sonson prins William uttalat sig för BBC i liknande tongångar. Prins Charles beklagade sig över bristen på konkreta handlingar medan prins William efterlyste mer än bara "skickligt prat". Han uttalade sig också fördömande om rymdturism och sa att man först bör se till att planeten fungerar.

– Vi behöver världens mest framstående hjärnor och intellekt till att få den här planeten reparerad - och inte till att hitta ett nytt ställe att röra sig på.

De brittiska kungligheterna har för avsikt att delta i en del evenemang under klimatkonferensen.

I monarkin Storbritannien står drottningen enligt konstitutionen ovanför politiken, och det är ovanligt att hon framför sina åsikter i offentligheten. Ovannämnda kommentar antas inte ha varit avsedd för medierna.

Källor: Reuters, AFP, AP, BBC, SVT