Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Omfattande skadegörelse i Korsholms högstadium - Tiktok-utmaning en delorsak

I bakgrunden syns en stor skola, framför finns en tom parkeringsplats med endast en bil.

Korsholms högstadium skakas av oroligheter och utbredd skadegörelse. Inför höstlovet vädjar rektorn till föräldrarna att tala med sina barn.

I ett Wilma-meddelande som sändes ut på fredag förmiddag skriver Korsholms högstadiums rektor Pia Blomqvist om en ökande oro bland eleverna.

Den tar sig uttryck bland annat i form av medveten skadegörelse på skolans egendom och inventarier. För närvarande finns en utmaning på TikTok som går ut på att stjäla saker från skolan, och den märks av också i Korsholm.

Inte bara skolans egendom utsatt

Skadegörelsen är mångfacetterad och enligt rektorn har flera av skolans toaletter vandaliserats, i klassrum och korridorer skruvas strömbrytare och eluttag bort och brandsläckare och tangentbord försvinner, för att nämna några exempel.

Utöver det råkar också elevernas och lärarnas egendom ut för skadegörelse - cyklar och mopeder söndras på skolgården och lärares och personalens bilar utsätts också.

Rektor Pia Blomqvist skriver i Wilma-meddelandet också om ett allt mer respektlöst beteende. Språkbruket elever emellan beskrivs som "under all kritik" och tillrättavisningar av lärare eller personal bemöts ofta med svordomar och glåpord.

Ung kvinna framför byggnad
Bildtext Bildningsdirektör Denice Vesterback i Korsholm.

- Den här problematiken är inte unik för Korsholm. Respektlösheten blir vanligare bland elever i högstadieåldern och den är svår att hantera för lärare och personal, säger Denice Vesterback, bildningsdirektör i Korsholm.

Rektorn skriver vidare att problemen diskuterats i skolan och att de elever som varit direkt inblandade i olika ärenden kallats på individuella samtal och får ersätta eller reparera skadorna de åsamkat. Lärare och skolgångsbiträden kustodierar på rasterna men kan omöjligt hålla koll på alla 603 elever.

- Delvis kan det här vara en effekt av pandemin, säger Denice Vesterback.

"Förstörelsen måste få ett slut"

Kameraövervakning finns inte i klassrummen eller på toaletterna och många fall av skadegörelse kan därför inte klaras upp.

Rektor Pia Blomqvist önskar att föräldrarna ska diskutera med sina barn kring ämnen som uppförande och ordning. Hon konstaterar att det är normalt för tonåringar att testa gränser, men den uppsåtliga förstörelsen måste få ett slut. Problemet beskrivs som mycket utbrett och sprider sig.

Yle Österbotten har inte kunnat nå rektor Pia Blomqvist för en kommentar.