Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Intresset för yoga på topp – men se till att din lärare är kompetent

Från 2021
gravida kvinnor på yogalektion
Bildtext Yoga blir en allt populärare motionsform.
Bild: lev dolgachov

Yoga blir en allt populärare motionsgren, men de som utövar yoga ska vara medvetna om att vem som helst i princip kan bli yogainstruktör eller yogalärare.

För de här yrkesbeteckningarna krävs ingen examen, påpekar Finlands yogaförbund (Suomen joogaliitto).

Förbundet uppmanar alla som planerar delta i en yogakurs att kontrollera hurudan utbildning kursledaren har.

Under de senaste tio åren har utbildningskurser för yogainstruktörer och -lärare blivit allt vanligare. Kursernas längd varierar från några månader till flera år.

– Överlag kan man säga att yogaproffsens utbildningsnivå varierar mycket i Finland. Yogalärarutbildningarna är i allmänhet längre än instruktörsutbildningarna, säger Sirpa Immonen på yogaförbundet.

Immonen sköter bland annat utbildningsfrågor på förbundet.

En kvinna i yogaposition.
Bildtext Vem som helst kan i princip lära ut yoga.

Risker med för korta utbildningar

De korta utbildningarna för med sig risker, säger Immonen. Om kursen är mycket kort leder den inte till tillräcklig kompetens.

– Det vore önskvärt att yogainstruktören kan den yogainriktning hen undervisar i. De olika inriktningarna kräver lite olika slags kompetens. Också här gäller det för kursdeltagarna att vara uppmärksamma, säger Immonen.

Yoga är en holistisk – inte bara en fysisk – gren, betonar Immonen. I fysiska yogainriktningar är kunskap om anatomi och de olika ställningarna viktiga. Extrema asanor kan leda till ledproblem, säger Immonen.

Människan ska inte försöka anpassa sig efter yogan, utan yogan efter människan.

I yogainriktningar där man koncentrerar sig på andningen är det å andra sidan viktigt att beakta de psykiska och andliga följdverkningarna, säger hon.

– Det ska vara tryggt att yoga och det ska passa för alla. Människan ska inte försöka anpassa sig efter yogan, utan yogan efter människan.

en kvinna yogar
Bild: Mostphotos/Aleksandr Davydov

Yogaboomen startade år 2000

Yogaboomen började i Finland vid millenieskiftet. Enligt yogaförbundets ordförande, Minna Lahdenperä, söker människan i dag stillhet i motsats till ett hektiskt arbetsliv.

Finlands yogaförbund kom till på 50-talet då utövarna var få. Småningom ökade intresset och yoga kan i dag kallas för en var mans-gren, säger Lahdenperä.

Hon uppmanar intresserade att bekanta sig med de olika yogainriktningarna och söka sig fram till en form som passar bäst för en själv.

– Först lönar det sig att delta i enstaka timmar innan man binder sig till en längre kurs.

Källa: STT

Diskussion om artikeln