Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fortsatt strul på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata – nu är det flyttanmälan som tar lång tid

Från 2021
En liten robotaktig figur av papp på ett bord, med fråga om hur hen kan hjälpa kunder vid Myndigheten  för digitalisering och befolkningsdata.
Bildtext Det tar nu lång tid att få sin flyttanmälan registrerad.
Bild: Anne Savin / Yle

Det är fortfarande långa köer och väntetider för en del tjänster vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Just nu kan handläggningstiden för flyttanmälningar i värsta fall uppgå till drygt fem veckor.

Enligt myndighetens egen information tar det i snitt 19 dagar att få en flyttanmälan registrerad. Många som har flyttat under sensommaren eller tidiga hösten vittnar ändå om att det kan ta över fem veckor att få saken åtgärdad, genomsnittstiden är tre veckor.

Myndighetens målsättning är att kunna behandla en flyttanmälan på en vecka.

I september väntade över 25 000 personer på att få sin flyttanmälan behandlad och för närvarande är nästan 16 000 personer i kö, uppger Yle Uutiset.

Många andra myndigheter och företag får sina uppgifter direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata MBD och därför kan långa handläggningstider vålla problem.

Problem redan från start

Den nya myndigheten uppkom vid årsskiftet 2019-2020 då magistraterna och Befolkningsregistercentralen slogs ihop till en enda nationell myndighet.

Trots förberedelser fick fusionen negativa konsekvenser för många kunder, rapporterade Svenska Yle i februari 2020.

Under det första året tog det klart längre tid än vanligt att få intyg från befolkningsregistret – till exempel födelseintyg, hemvistintyg, civilståndsintyg, äktenskapsintyg och levnadsintyg.

Detta har lett till problem då någon planerat att snabbt gifta sig och exempelvis vid arvsskiften då bouppteckningar inte har kunnat göras inom utsatt tid. Personer som har behövt få en intressebevakare utsedd har också i en del fall tvingats vänta oskäligt lång tid.

"Köerna som längst vid studiestart"

Direktören för registerservicen Jani Taipale säger till Yle att köerna för flyttanmälan är som längst då studerande flyttar till studieorterna i augusti-september.

Vad gäller flyttanmälan säger han att det ofta behövs tilläggsinformation, vilket förlänger handläggningstiden. De som gör en flyttanmälan uppmanas därför genast fylla i uppgifterna noggrant – då kan ansökan gå snabbare i genom.

– Maximitiden är just nu 37 dagar, alltså mer än fem veckor. Då är det sannolikt fråga om en situation då man tvingats begära tilläggsuppgifter av den som flyttar, säger Taipale.

Kompletterande uppgifter efterfrågas exempelvis om det saknas datum för en tillfällig flyttning, om man flyttar till ett fritidshus eller om en vårdnadshavare flyttar ut från familjens gemensamma hem tillsammans med ett minderårigt barn i samband med skilsmässa.

Taipale säger att Digi- och befolkningsmyndigheten har beviljats större finansiering och åtminstone tillfälligt fler anställda för att beta av köerna.

För den som flyttar lönar det sig att alltid också göra flyttanmälan till Posten så att viktiga försändelser hittar hem även under väntetiden.

Exempelvis kommuner, Folkpensionsanstalten, Skatteförvaltingen, Traficom samt många banker och försäkringsbolag får information om den nya adressen direkt från MDB.

Posten uppger att flyttanmälan hos dem träder i kraft inom ett par dagar. Posti Flyttposttjänst styr försändelser försedda med den gamla adressen till den nya adressen gratis i en månads tid. Därefter kan man köpa fortsatt tjänst för ett år.

Texten är omarbetad men bygger på Yle Uutisets artikel Digi- ja väestötietoviraston ruuhkat jatkuvat – tänä syksynä muuttoilmoitusten käsittelyajat venyneet kohtuuttomiksi av Maarit Aulasmaa.