Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo lider brist på vårdpersonal – värst är läget inom äldreomsorgen

Från 2021
En kvinna rusar förbi i en gång i ett ålderdomshem.
Bildtext Eftersom det inte finns tillräckligt med personal inom äldrevården, borde egentligen antalet vårdplatser reduceras, menar Sibbo kommuns social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.
Bild: Sandnes1970

Bristen på vårdare är akut och känns speciellt inom heldygnsomsorgen för äldre.

– Det som är en käpp i hjulet är de nya direktiven om att personalstyrkan bör vara 0,55 per patient inom heldygnsomsorgen för äldre. Vi har svårt att nå så högt på vissa enheter, säger Sibbo kommuns social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Tjänsterna och befattningarna är tillräckligt många, men problemet uppstår till exempel vid sjukledigheter.

– Det är svårt att hitta vikarier och om tjänsterna lediganslås får vi nästan inga sökande överhuvudtaget, säger Kokko.

Enligt Leena Kokko är en orsak den allmänna bristen på vårdare.

En annan orsak är att coronaepidemin har belastat personalstyrkan, eftersom många vårdare idag arbetar med vaccinering och spårning.

– Många är upptagna och sitter fast inom den coronarelaterade vården. Det finns också de som har sökt sig till andra arbetsuppgifter eftersom vården idag är så belastad och hektisk, säger Kokko.

Färre vårdplatser skulle möta lagens krav

Dessutom är antalet som i dessa tider utexamineras som vårdare väldigt få.

– Utbildningsplatserna inom sjukvården borde vara fler, säger Kokko.

Det är inte bara inom äldrevården som personalbristen känns av.

Bristen syns också på hälsovårdssidan men där är situationen inte lika allvarlig som inom äldrevården.

– Eftersom det inte finns tillräckligt med personal inom äldrevården, borde antalet vårdplatser reduceras. På det sättet skulle man fylla lagens krav på 0,55 patienter per vårdare inom äldrevården, säger Kokko.

För närvarande gäller alltså 0,55 anställda per klient, men personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen för äldre kommer att stiga gradvis.

Från årsskiftet bör det finnas minst 0,6 anställda per klient inom äldrevården och från och med april 2023 minst 0,7 vårdare per klient. 

En rollator i korridoren på en bäddavdelning.
Bildtext Personalstyrkan bör vara 0,55 per patient. Om ett och ett halv år krävs 0,7 vårdare per patient.

Vårdare inom coronasektorn frigörs

Snaran kommer alltså att dras åt ytterligare, men Leena Kokko hoppas att de resurser som nu varit engagerade inom coronavaccinering och -spårning så småningom skulle frigöras för andra uppgifter.

– Jag hoppas på det. Många arbetar nu med tillfälliga vårduppdrag och kommer att kunna ta över andra vårdarbeten. Jag tror att det blir bättre, men det får man ju se lite längre fram i tiden, säger Kokko.

Just nu finns det inte så värst mycket kommunen kan göra för att förbättra situationen.

– Vilka de akuta åtgärderna skulle vara, det vet jag inte, men på ett allmänt plan kan kommunen satsa på sin personal och se till att den mår bra, säger Kokko.

Det här skulle enligt Kokko bland annat innebära att personalen bör ha möjligheter till utbildning och arbetshandledning.

– Också chefens och teamets stöd är viktig och att man själv kan påverka sitt arbete - att jobbet är någonting man behärskar, säger Kokko.

Enligt social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko är det här förstås någonting som bör gälla i alla tider och i alla sektorer.