Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Enkät vid rekryteringsfirma: Många unga förväntar sig genast över 3 000 euro i lön

Uppdaterad 18.10.2021 17:09.
Personer jobbar på ett kontor. Bilden är fotograferad ovanifrån.
Bildtext Många som söker sitt första branschjobb tänker sig att löneutvecklingen är positiv.

Hälften av dem som söker det första jobbet inom sin egen bransch förväntar sig minst 3 000 euro i månadslön, om man ska tro på en enkät som rekryteringsfirman Talent har gjort.

I enkäten framkom att unga ganska allmänt föreställer sig att lönen stiger till 5 000 euro efter tio års arbetserfarenhet – och att de efter fem år har kommit upp till 4 000–5 000 euro.

Rekryteringsfirman Talent undersökte löneförväntningar bland unga vuxna i somras, drygt 1 400 svarade. Enkäten visar att många unga förväntar sig att nå upp till finländarnas snittlön genast i början av sin arbetskarriär.

Hälften av dem som varken ännu hade utexaminerats eller fått sitt första branschjobb tänkte sig en startlön på 3 000–4 000 euro i månaden.

Merparten av dem som redan befann sig i arbetslivet svarade att deras lön i början av anställningsförhållandet var 2 000–3 000 euro.

Statistikcentralens siffror visar att medianen för finländarnas helhetsinkomst är drygt 3 200 euro i månaden.

Kvinnor förväntar sig mindre

Bland kvinnor är förväntningarna på löneutvecklingen mer modesta än bland män, visar enkäten. Av de unga männen förväntade sig nästan 40 procent att lönen med ökande erfarenhet rätt snabbt stiger till över 5 000.

Hälften av kvinnorna och 60 procent av männen tror att de kan vänta sig över 5 000 euro i månaden när de jobbat i tio år.

Enligt enkäten finns det också stor tilltro till löneförhöjningar bland unga som står på tröskeln till arbetslivet. Nästan hälften förväntar sig lönepåslag varje år.

Ofta motsvarar det begärda beloppet inte det som utbetalas – i snitt begärs det 160 euro mera i månaden än vad som ges.

Av dem som svarade på rekryteringsfirman Talents enkät var hälften under 30 år och hälften äldre, av dem var en del redan på jobb medan andra ännu sökte efter ett jobb i sin egen bransch. De representerade 20 olika branscher.

Källa: STT