Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nu ska de ryska bönderna äntligen få bo på sina gårdar – en ny lag löser ett långvarigt problem

 Jordbrukaren Aleksej Dobrochotov
Bildtext Jordbrukaren Aleksej Dobrochotov.

Staten ger generösa bidrag till den som vill starta ett nytt jordbruk, och småningom ska en ny lag ge bönderna rätt att bo där arbetet finns.

Jordbruket i Ryssland lider av svårigheter att kunna köpa odlingsmark i närheten av bebyggelse. På avlägsna orter kan man däremot till och med få tio hektar gratis.

De bönder som har djur har länge krävt rätt att få bygga bostäder på sina gårdar. Det har varit förbjudet, men en ny lag ska småningom ge bönderna rätt att bo där arbetet finns.

Hönor i Ryssland

En kakofoni av kackel hörs då jordbrukaren Aleksej Dobrochotov öppnar dörren till ladugården som samtidigt hyser fjäderfä. En tupp gal, hönor kacklar, vaktlarnas mindre ljudliga kluckande hörs i bakgrunden medan pärlhönsen gälla ljud skär i öronen.

Dobrochotov har stor erfarenhet av just fjäderfä. Under många år höll han också strutsar, men då efterfrågan minskade slutade han med det.

Aleksej Dobrochotov
Bildtext Aleksej Dobrochotov

Dålig lönsamhet

Han byggde också en liten gårdsbutik där han sålde ägg och kött. Den har han stängt eftersom byråkratin och omkostnaderna gjorde att butiken inte gav någon vinst.

Då han säljer ägg via en affärskedja känns det orättvist att se hur affären tar ett pris som är två gånger högre än det han själv får. Och då krävs det att han putsar, förpackar, transporterar och ställer fram äggen.

– Producenten måste sköta allt själv, och dessutom kontrolleras kvaliteten regelbundet. Trots det blir inkomsten inte så stor, säger Dobrochotov.

Längst bak i ladugården står en kalv, två kvigor och två ungtjurar. Gårdens två kor betar fortfarande utomhus. De brukar få gå ut en stund varje dag också på vintern eftersom de tycker om den friska luften.

Ännu för några år sedan arrenderade Dobrochotov mark och odlade hö. Då arrendeavtalet löpte ut vägrade ägaren förnya det. Nu har gården bara tre hektar jord och Dobrochotov köper allt foder till sina djur.

En vaktel har en högre kroppstemperatur än andra fåglar och är därför friskare
Bildtext En vaktel har en högre kroppstemperatur än andra fåglar och är därför friskare.

Brist på odlingsmark

Det kan komma som en överraskning att det är svårt för jordbrukare i Ryssland, med sina oändligt stora övergivna arealer, att kunna köpa mark. Svårigheterna beror i första hand på att människor med mycket pengar har investerat i jordbruksmark och inte vill sälja. De väntar på att värdet ska stiga, särskilt i områden som ligger nära städer.

Samtidigt finns det glest befolkade regioner där den som vill starta ett jordbruk kan få gratis mark. I Leningradområdet som gränsar till Finland finns fyra sådana områden. En hugad jordbrukare kan få tio hektar till att börja med och kan sedan köpa mera.

Sammanlagt finns det över 177 000 jordbruksenheter i Ryssland. Av dem är många jättestora så kallade ”agrokombinat” med hundratals hektar mark. Jordbruket sysselsätter omkring nio procent av de anställda i landet.

Pärlhönor i en bur
Bildtext Pärlhönornas kött är mycket näringsrikt.

Nya stödformer

Intresset för jordbruk har ökat och det beror till stor del på att staten ger understöd till nya jordbrukare. Understöden har ökat efter att Ryssland på grund av sanktioner och motsanktioner upplevde brist på bland annat kött och mjölkprodukter som tidigare importerades till landet.

Det är nu bland annat möjligt att få pengar för att starta mjölk- och köttproduktion. Man kan få upp till tre miljoner rubel (drygt trettiotusen euro) som man inte behöver betala tillbaka. För att få bidraget måste man själv investera tio procent av beloppet man får.

Den som får ett sådant bidrag måste förbinda sig att arbeta på gården i fem år och noggrant redovisa för pengarna som har använts. Aleksej Dobrochotov vet att bidragen väcker intresse.

– Många som får bidrag är inte intresserade av jordbruket utan av understödet. De vill ha pengarna och skaffa sig odlingsjord och maskiner. Efter fem år säljer de allt och drar vidare.

Lantgård i Ryssland
Bildtext Dobrochotovs gård ligger intill en livligt trafikerad järnväg

Själv har Dobrochotov redan arbetat som jordbrukare i mera än trettio år. Då han började föreställde han sig att han skulle bli miljonär på kuppen. I dag är han nöjd om han lyckas försörja sin familj.

Han tycker om sitt jobb och sina djur. Det är intressant att ha så många olika slag av arbete på gården.

– Ibland går det på minus, men i stället är det trevligt, säger Aleksej Dobrochotov och krafsar samtidigt en ungtjur mellan hornen.

Aleksej Dobrochotov  krafsar  en ungtjur mellan hornen.
Bildtext Aleksej Dobrochotov krafsar en ungtjur mellan hornen.

Inga bostäder på gårdarna

Under många år har jordbrukarna i Ryssland kämpat för rätten att få bo på sina gårdar. Det är nämligen enligt rysk lag förbjudet att bygga bostadshus på mark som är klassad som odlingsjord.

I början av det här året ändrades lagen och nästa år ska det bli tillåtet att bygga små bostadshus på en viss typ av jordbruk. Det finns två klassificeringar: jordbruk som bara består av åkrar och sådana som består av åkrar och ekonomibyggnader. På den senare typen ska det i framtiden gå att bygga bostäder.

Vakteläggen är små men uppskattade i matlagning
Bildtext Vakteläggen är små men uppskattade i matlagning.

Aleksej Dobrochotov och hans familj bor trots det redan nu på sin gård även om de inte officiellt kan registrera sig där. De har i praktiken ingen adress och huset klassas som en produktionsbyggnad eller som en administrationsbyggnad.

– Jag måste vara här! Då det är tid för en ko att kalva måste jag kunna gå ut klockan ett på natten eller fyra på morgonen för att se att allt står rätt till och hjälpa till då kalven föds, säger Dobrochotov.

Han har länge varit aktiv inom den ryska intresseorganisationen för jordbrukare och känner också bra till jordbruket i Finland via samarbetet med lantbruksorganisationen MTK. Han vet att de flesta finländska jordbrukare bor på sina gårdar och hoppas att det snart ska bli på samma sätt i Ryssland.

Åtminstone någonting är emellertid redan precis som i Finland. Efter rundvandringen på gården blir Svenska Yles reporter och fotograf nämligen bjudna på kaffe och hembakad äpplepaj. Och alldeles som i Finland är det kutym att ta av sig skorna då man kommer in i ett hem.