Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland blev rött på coronakartan – så här ser coronaläget ut i åtta potentiella höstlovsresmål

Uppdaterad 19.10.2021 17:53.
Bildcollage. Till vänster vy över gamla stan i Tallinn, till höger en person som håller i flygbiljetter och pass.
Bildtext Dags för en höstlovsresa? Coronaläget varierar på de potentiella höstlovsresmålen.

Finland har blivit ett rött land på den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s karta över coronaläget i Europeiska länder.

Incidensen i Finland, det vill säga antalet nya coronafall under den gångna tvåveckorsperioden per 100 000 invånare var på måndagen 137. I lördags flyttade ECDC över Finland i kategorin med europeiska länder dit resor inte rekommenderas.


Men hurdant är coronaläget i våra grannländer och andra potentiella höstlovsresmål? Den som under den närmaste tiden vill eller ska resa utomlands kan hitta resmål där incidensen ligger antingen under eller över Finlands nivå.

Vi tittar på coronaläget i bland annat Norden, Storbritannien och Spanien och listar länderna enligt incidensen från den lägsta siffran till den högsta. Vi anger incidensen för den 17 oktober, då siffran för Finlands del var 140,3.

1 Spanien hade en incidens på 49,8. Incidensen har flera gånger under pandemin varit hög i Spanien, men är nu betydligt lägre än till exempel i Finland.

2 Sverige hade den lägsta incidensen av de nordiska länderna, det vill säga 81,5. I Sverige har incidensen varit under 100 från och med slutet av september.

3 I Norge var incidensen 108,3. Incidensen i landet har sjunkit de senaste veckorna. Den sista september var siffran i Norge 164,7.

4 I Danmark har antalet coronafall ökat under de senaste veckorna och incidensen har från den sista september fram till den 17 oktober stigit från 91,4 till 147,7. Danmark slopade alla coronarestriktioner den 10 september.

5 På Island har incidensen gått från 123,5 den 30 september till 179,4 den 17 oktober. Incidensen i landet har ändå sjunkit betydligt från den 12 augusti då siffran låg på 457,3.

6 I Ryssland är incidensen klart högre än i Finland, det vill säga 265,5. Ryssland har dessutom låg vaccinationsgrad bland befolkningen och dödligheten är hög.

7 I Storbritannien var incidensen i oktober 785,5. Storbritannien slopade de flesta coronarestriktioner den 19 juli i år.

8 I Estland är antalet nya coronafall på en helt annan nivå än i Finland. Den 17 oktober var incidensen i landet 1031,3. Motsvarande siffra i Litauen var då 1140,6 och i Lettland ännu högre, det vill säga 1212,2.