Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Finlandssvenskar flitigast på att ta coronavaccin – personer med annat modersmål än finska eller svenska överrepresenterade i smittostatistiken

Närbild av en arm. En sjukskötare sticker coronavaccin i armen.
Bildtext I THL:s nya rapport om finländarnas vaccinvilja framkommer det att personer med annat modersmål än finska eller svenska är överrepresenterade i smittostatistiken.

Finländare med svenska som modersmål är bäst i klassen när det kommer till att ta coronavaccin. Det framkommer i ny statistik från Institutet för hälsa och välfärd THL. Utöver språkliga skillnader i vaccinationsivern i Finland, finns det också skillnader beroende på region, ålder och kön, konstaterar THL.

De flitigaste vaccintagarna i Finland är personer över 50 år. Över 90 procent av dem har fått en första dos av något av de godkända coronavaccinen. Kvinnor har vaccinerats i något högre grad än män.

De största skillnaderna mellan könen är i åldersgruppen 16–29 år, där vaccinationstäckningen bland männen är 6–8 procentenheter lägre än hos kvinnorna inom samma åldersspann.

När det kommer till personer över 60 år är könsskillnaderna marginella.

Högst vaccinationstäckning hos finländare med svenska som modersmål

Den högsta vaccinationstäckningen har de med svenska som modersmål. Av dessa har hela 82 procent fått två vaccindoser.

Särskilt stor skillnad kan man se då man jämför svenskspråkiga och finskspråkiga i åldrarna 16-29 år. Av de med svenska som modersmål har 71,2 procent fått två vaccindoser, medan motsvarande siffra bland de finskspråkiga i samma ålder är 57,3 procent.

Personer med annat modersmål än finska eller svenska överrepresenterade i smittostatistiken

74 procent av dem som talar finska eller samiska har fått två doser coronavaccin, men bland personer som inte talar finska, svenska eller samiska, ligger vaccinationstäckningen på endast 45 procent.

I statistiken ser man dessutom att 9 procent av personer med annat modersmål än finska eller svenska har haft covid-19, vilket är betydligt fler än hos svenskspråkiga och finskspråkiga.

Regionala skillnader förklaras med den demografiska strukturen

I östra Finland är vaccinationstäckningen högre än i västra Finland. Ser man på hela landet finns det också skillnader mellan sjukvårdsdistrikten och kommunerna inom ett sjukvårdsdistrikt.

Skillnaderna förklaras delvis av den demografiska strukturen i kommuner och regioner. Äldre åldersgrupper har fått vaccin tidigare än andra och också tagit dem mer entusiastiskt.

Motviljan att vaccineras förklaras med flera faktorer

Den främsta orsaken till att låta bli att vaccinera sig är i alla åldersgrupper en oro över vaccinets säkerhet.

I de yngre åldersgrupperna minskar viljan att vaccineras, eftersom man upplever att man löper låg risk för att allvarligt insjukna i covid-19.

Praktiska skäl, till exempel svårighet att ta sig till en vaccinationsplats, påverkar också viljan att vaccinera sig. Misstro mot myndigheterna betonas också i vissa delar av befolkningen.

THL undersökte Finlands coronavaccinationstäckning utgående från sitt eget vaccinationsregister. Befolkningens vilja att ta coronavaccinet har genom olika undersökningar följts upp sedan april 2020.

Här kan du läsa hela rapporten (på finska).