Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vårdreformen tvingar Mörskom att byta välfärdsområde: "Det är en utmaning"

Från 2021
Uppdaterad 19.10.2021 14:38.
Huvudingången till ett sjukhus. Ovanför dörren står det på finska centralsjukhus.
Bildtext Päijänne-Tavastlands centralsjukhus i Lahtis. För tillfället är det hit de flesta Mörskombor åker för att få mer krävande vård.
Bild: Juha-Petri Koponen / Yle

Just nu hör Mörskom till Päijänne-Tavastlands samkommun för välfärd (PHHYKY), men i samband med vårdreformen kommer kommunen att byta välfärdsområde.

Från och med den första januari 2023 är Mörskom en del av Östra Nylands välfärdsområde tillsammans med Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Pukkila och Sibbo. Vi kontaktade kommundirektören, en politiker och en tjänsteman för att höra mer om vad det här kan tänkas innebära för Mörskomborna.

Mörskom och Pukkila skiljer sig från de övriga östnyländska kommunerna i att de båda för tillfället hör till Päijänne-Tavastlands samkommun för välfärd (PHHYKY) medan de övriga är en del av Borgås välfärdsområde inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).

Vartåt man åker för att få service skulle vändas mot Borgåhållet

― Matti Latva-Pirilä, förvaltningschef

Strukturellt sett står Mörskom och Pukkila alltså inför en större förändring än de övriga kommunerna. Det påpekar både förvaltningsdirektör Matti Latva-Pirilä och kommunfullmäktigeordförande Kristian Forsman (Centern).

– Det är en utmaning. För oss och Pukkila är förändringen störst. De andra östnyländska kommunerna har färdiga strukturer som bara flyttas över på det nya välfärdsområdet. För oss finns strukturerna på Päijänne-Tavastlands sida, säger Latva-Pirilä.

Han är Mörskoms representant i det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde. Forsman är en av kommunens tre representanter i den politiska uppföljningsgruppen som nyss utsetts för beredningsorganet.

En annan utmaning är den tajta tidtabellen. Välfärdsområdets fullmäktige väljs i början av nästa år och de ska inleda sitt arbete i mars 2022. Då har de mindre än ett år på sig att ta alla beslut som behövs inför övergången till välfärdsområdena, förstås med hjälp av förarbetet som görs nu av det temporära beredningsorganet.

Vad ändras i praktiken

– Vartåt man åker för att få service skulle vändas mot Borgåhållet. Utgångspunkten är att den lokala servicen åtminstone i början av reformen borde bevaras som den är nu, säger Latva-Pirilä.

För tillfället kan Mörskomborna beställa tid till tandläkare, läkare eller sjukskötare på den egna hälsostationen i Mörskom. PHHYKY har konkurrensutsatt servicen och det är ett privat vårdbolag som ordnar den.

– Förhoppningen är att avtalet skulle fortsätta eller att det nya välfärdsområdet skulle ordna tjänsterna här på annat sätt, säger Forsman.

Hälsostationen i Mörskom
Bildtext Mörskom hälsostation som den såg ut 2014.
Bild: Yle/ AG Karlsson

I kommunen finns också äldreboendet Väinölä som sköts av PHHYKY.

Under tjänstetid finns jouren nu vid hälsostationen i Orimattila, kvällar och veckoslut styrs akuta fall till Akuutti 24-jouren som ligger bredvid Päijänne-Tavastlands centralsjukhus i Lahtis.

Service på svenska

Det är också till centralsjukhuset i Lahtis de flesta Mörskombor åker då de behöver mer krävande vård, men redan nu har det varit möjligt för den som vill att istället vända sig till Borgå sjukhus.

Det är förmodligen främst svenskspråkiga som väljer det alternativet i nuläget, även om det enligt Forsman knappast finns någon exakt statistik.

Mörskom är den enda tvåspråkiga ägarkommunen i PHHYKY. Det ska gå att få service på två språk också i Lahtis men i praktiken kan det vara lättare i Borgå.

Reformen kan alltså betyda att det blir lättare att få service på svenska.

– Servicen för de svenskspråkiga kommer åtminstone inte att bli sämre, säger Forsman.

Med tanke på tvåspråkigheten tycker han det är ganska naturligt att Mörskom ses mer som en del av Östnyland än av Päijänne-Tavastland.

Från fungerande helhet till välfärdsområde under uppbyggnad

Både Forsman och kommundirektör Sam Vuorinen påpekar ändå att Päijänne-Tavastlands samkommun, som blir Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, är några steg före Östra Nylands välfärdsområde när det gäller att sköta servicen för ett stort område på ett integrerat och fungerande sätt.

Vuorinen tycker det är synd att lämna en fungerande helhet bara på grund av vad lagen säger.

"Det är naturligt att Mörskomborna använder social- och hälsovårdstjänsterna i Päijänne-Tavastland, inte bara på grund av det nuvarande vårdsystemet utan också tack vare avstånd och att många annars också jobbar och uträttar ärenden åt det hållet", skriver Vuorinen per e-post.

Ung man i mörkblå höstjacka.
Bildtext Kommundirektör Sam Vuorinen.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Valfriheten ska trygga patientens rätt att välja vårdplats också utanför det egna välfärdsområdets gränser.

Även om Mörskomborna i fortsättningen ”borde” åka åt Borgåhållet så tror både Forsman, Latva-Pirilä och Vuorinen att många hellre kommer att fortsätta använda sig av servicen i Lahtis eller Orimattila.

– Särskilt för finskspråkiga Mörskombor kommer det säkert att vara lockande att åka till Lahtis för där finns centralsjukhusservice på 40 kilometers avstånd. Borgå ligger på ungefär samma avstånd men är mindre, ett områdessjukhus med jour, säger Forsman.

Att ta sig till Borgå eller ända till Helsingfors för mer krävande ingrepp lockar knappast den som är van att uträtta ärenden i Lahtis.

"Det här kan leda till en svår och dyr ekvation för Östra Nylands välfärdsområde om man inte etablerar verksamheten via avtal", skriver Vuorinen.

Han ser också orosmoln i horisonten för akutvården. I särlösningen för Nyland ska det grundas en ny HUS-samkommun som tar helhetsansvar för akutvården i Nyland. Vuorinen är orolig för att områdeskännedomen och tillgången till ambulanser kan försämras, vilket kan leda till längre responstider i norra Östnyland.

"Som det är nu ordnas akutvården av Päijänne-Tavastland och det har funnits en ambulansstation vid Mörskom brandstation", kommenterar Vuorinen.

blått hus med gul garagetillbyggnad.
Bildtext Brandstationen i Mörskom. Härifrån åker ambulansen snabbt ut då det behövs.
Bild: Yle/ Mira Bäck

Han tar också upp problematiken kring att beslutsfattarna kommer att finnas längre bort från tjänsternas användare, och att de större städerna och kommunerna kommer att ha förhållandevis mer makt än de små.

Också finansieringen har väckt och fortsätter väcka kritik, men Vuorinen konstaterar själv att det här egentligen är allmänna problem som hänger ihop med reformen, inte skilt med övergången till ett annat hälsovårdsområde.

Summan av kardemumman

Förberedelserna inför att övergå till Östra Nylands välfärdsområde har kommit i gång, men det är förstås väldigt tidigt ännu. Det som både Forsman och Latva-Pirilä hoppas på är att den lokala servicen i Mörskom åtminstone i början ska kunna fortsätta liksom nu så att bara namnet på anordnaren byts.

Behöver man sedan åka till jouren eller få mer krävande vård styrs man söderut, men tack vare valfriheten ska det gå att välja service i Päijänne-Tavastlandområdet också i fortsättningen.

Vårdreformen tvingar Mörskom byta välfärdsområde

4:48

– Detaljerna är förstås lite öppna ännu. Vi kommer säkert ännu att föra diskussioner mellan Östra Nylands och Päijänne-Tavastlands välfärdsområde om hur vi löser saken, säger Latva-Pirilä.

Han tror att övergången till Östra Nylands välfärdsområde kommer att innebära större förändringar när det gäller socialarbetet än hälsovården.

– Förändringarna gäller särskilt sådan service där det inte finns verksamhet på lokal nivå, till exempel socialarbetet där Mörskom, Pukkila och Orimattila i praktiken har utgjort ett eget sydligt område. I fortsättningen måste man avgöra hur socialservicen ska skötas som en del av Östnyland, säger Latva-Pirilä.

Diskussion om artikeln