Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Larsmo skriver inte under europeiska jämställdhetsdeklarationen: "Då det gäller jämlikhet har vi kommit lika långt som andra kommuner"

Kristdemokraternas riksdagsledamot Peter Östman i halvbild utomhus.
Bildtext Enligt Peter Östman finns det hos politiker i andra kommuner en vilja att svartmåla Larsmo.

Hela kristdemokratiska fullmäktigegruppen var enig om att Larsmo inte ska skriva under europeiska jämställdhetdeklarationen. Omröstningen slutade 14-13. SFP-gruppen anmälde avvikande åsikt till beslutet.

En av de starkaste motiveringarna till att Larsmo inte skriver under deklarationen är enligt fullmäktiges ordförande Peter Östman (KD) att den finländska lagstiftningen redan är i framkant då det gäller jämställdhet.

– Nu försöker man påskina att Larsmo kommun är mer ojämlik än andra bara för att vi inte skrivit under deklarationen, säger Östman.

Enligt honom gäller det att börja med att uppfylla den nationella lagstiftningen, och samtidigt vill Larsmo utreda om det finns något område där man inte uppfyller kraven.

– Vi vill gå ner på en mer konkret nivå än att underteckna en deklaration.

KD kom därför med ett klämförslag som enhälligt godkändes. Det går ut på att kommunen i samband med att olika enkäter genomförs till exempel också ska fråga äldre och personer med invandrarbakgrund hur de upplever att servicen fungerar.

Tänker ni alltså att Larsmo redan följer lagen och en deklaration eller sådan här viljeyttring inte ändrar på något?

– Vi kan inte med säkerhet påstå att vi uppfyller lagen, det kan ingen kommun. Men det är mer konkret och bättre att undersöka var eventuella brister finns än att ta till en allmän deklaration. Sedan kommer man med konkreta förslag så att man kan åtgärda eventuella brister, säger Östman.

Mening om könsneutralitet stack i ögonen

Enligt Östman finns det avsnitt i deklarationen som KD-gruppen har reagerat på.

Vad är det i innehållet som stack i ögonen?

– Det finns en betoning på att man vill bort från stereotyperna man-kvinna och pojke-flicka. Vi har reagerat på det här proklamistiska sättet att framföra det här som lösningen på alla problem.

Har det alltså att göra med att det ska vara mer könsneutralt?

– Det är en ingrediens. Men det har ingen stark roll i deklarationen, det finns väl en rad om det. Men det är klart, KD:s syn i frågan avviker från majoritetens. Men det måste få vara så i en demokrati, det måste finnas utrymme för olika tolkningar och ideologier. Annars lever vi inte i en demokrati.

Enligt Östman blir debatten motsägelsefull då de som talade för att Larsmo ska skriva under samtidigt önskar fler manliga förebilder i kommunens skolor.

– Samtidigt vill man bort från könsstereotyperna, varför lyfter man då fram en sådan problematik? Trots allt måste vi erkänna att det finns män och kvinnor i vårt samhälle och även om vi strävar efter jämlikhet ska vi godta att män och kvinnor kan vara olika.

Aggressiva toner mot politiker överraskade

Östman säger att han är överraskad av debatten som följde på styrelsens beslut att inte skriva under deklarationen.

– Jag och många andra är väldigt överraskade över aggressionerna i debatten på sociala medier.

Enligt Östman gäller det främst hur beslutsfattare i andra kommuner uttryckte sig.

– Det var grava påhopp och benämningar på beslutsfattare i Larsmo. Det är överraskande att man talar om jämställdhet men inte kan acceptera att det kan finnas olika tolkningar. Och får det inte finnas olika tolkningar så tycker jag att vi inte har en fungerande demokrati i vårt land.

Östman frågar sig också varför så lite har hänt hos en del av de som skrev på deklarationen för många år sedan.

– Man har tydligen ett behov att utmåla Larsmo som en svart fläck i sammanhanget. Samtidigt som vi inom KD upplever att då det gäller jämlikhet har vi kommit lika långt som andra kommuner. Visst, det finns säkert utrymme för förbättringar också i Larsmo men det får man till stånd bäst som vi säger i klämmen, genom att utföra enkäter i de olika befolkningsgrupperna.

Rösterna fördelade sig så att de nio SFP-ledamöterna samt de fyra SDP-ledamöterna röstade för att Larsmo ska skriva under medan de KD:s 14 ledamöter inte ville skriva under.

I svenska Österbotten har 11 av 14 kommuner undertecknat deklarationen. De som inte har skrivit under är förutom Larsmo också Karleby och Kaskö.

Diskussion om artikeln