Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo köper Rettigs gamla tobaksfabrik – även grönt ljus för S:t Olofsskolans tillfälliga flytt

En gultegels skolbyggnad i fyra våningar med höstgula träd omkring.
Bildtext S:t Olofsskolan ska flytta till Smedsgatan 1.

Åbo stad köper Rettigs gamla tobaksfabrik på Nunnegatan och S:t Olofsskolan flyttar till tillfälliga lokaler. Det beslöt Åbo stadsfullmäktige på sitt möte på måndagskvällen.

Meningen med att köpa den gamla fabriksfastigheten är att grunda ett hus för konst och kultur. 

Ledamöter från flera partier presenterade fördelarna med investeringen. Borgmästare Minna Arve (Saml) konstaterade att det är 10 år sedan Åbo var kulturhuvudstad och att det lönar sig för Åbo stad att satsa på det nya kulturhuset. 

Rettigska huset
Bildtext Rettigs gamla tobaksfabrik ska bli ett hus för konst och kultur.

– Sällan fattar Åbo stad så här stora beslut för kulturen, konstaterade De Grönas Elina Rantanen och hänvisade till kvällens två stora beslut: Det nya konserthuset och satsningen på konstens hus.

SFP:s Terhi Vörlund-Wallenius konstaterade att projektet gör henne glad.

– Jag är överraskad över att projektet genomfördes så snabbt. 

Vänsterförbundets Mirka Muukkonen uttryckte också sin glädje över satsningen. Samtidigt påpekade hon att det är viktigt att konstnärerna är med i själva planeringsarbetet, då verksamheten i lokalerna nu ska utformas. 

Renoveringskostnaderna oroade ändå en del ledamöter, såsom Johannes Yrttiaho (Vf) och Jethro Rostedt (Rörelse Nu). Trots att frågan diskuterades, så fattades beslutet ändå enhälligt.

Åbo stad köper fastigheten av Stiftelsen för Åbo Akademi för 12 miljoner euro. Nu ska staden grunda ett fastighetsbolag. Verksamheten ska drivas av stiftelsen Pro Manilla.

På det gamla fabriksområdet planeras både lokaler för konst- och kulturbranschen samt galleri- restaurang- och caféverksamhet.

S:t Olofsskolan ska flytta tillfälligt - men frågan om avsaknaden av gymnastiksal väckte oro

Under samma möte blev det också klart att S:t Olofsskolan flyttar tillfälligt från Klostergatan till Smedsgatan 1. Stadsfullmäktige godkände enhälligt ärendet på sitt möte på måndagen. 

S:t Olofsskolan har tampats med både utrymmesbrist och inneluftsproblem. Flytten till utrymmena på Smedsgatan 1 är en tillfällig lösning tills Åbo stad antingen har byggt en ny skola eller renoverat den gamla. Enligt stadens planer ska det här stå klart våren 2025.

Biträdande borgmästare Piia Elo (SDP), som ansvarar för bildningsfrågor konstaterade att kulturfrågor hade diskuterats länge och väl på kvällens möte.

– Men vi har också all skäl att prata om våra skolor. Vi har flera skolor i tillfälliga lokaler och Åbo stad har inte fattat beslut om framtiden för dem. Många investeringsbeslut väntar. Ungefär 20 procent av eleverna går i skola i tillfälliga lokaler, konstaterade Elo.

Flera ledamöter uttryckte sin oro över skicket på Åboskolorna och avsaknaden av gymnastiksalar.

Även Ulla Achrén från SFP var glad över att frågan om S:t Olofsskolan äntligen var på fullmäktigeledamöternas bord och lyfte också upp frågan kring behovet av en gymnastiksal, som också används av föreningar kvällstid.

Därför lämnade Achrén en kläm under mötet, om att staden måste hitta en gymnastiksal för eleverna i snabb takt.  

– Det är en stor fråga och en viktig fråga, konstaterade Achrén.