Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ny rekryteringsutbildning ska lätta på personalbristen inom äldrevården i Östnyland

Från 2021
Två närvårdare som går med varsin rullstol framför sig.
Bildtext De östnyländska kommunerna behöver mer vårdpersonal, särskilt inom äldrevården.
Bild: Arne Trautmann

I mitten av november startar en rekryteringsutbildning inom vårdbranschen på yrkesinstitutet Careeria i Borgå. Det är Askola, Lovisa, Sibbo och Borgå som tillsammans med Nylands NTM-central ordnar utbildningen som ett sätt att försöka råda bot på personalbristen inom äldrevården.

Under den tre månader långa utbildningen, som är riktad till arbetssökande, ska deltagarna lära sig färdigheter som behövs för att kunna jobba med olika stöduppgifter inom vården som inte kräver närvårdar- eller sjukskötarbehörighet.

Det kan till exempel handla om att hjälpa klienter med duschning, påklädning och städning.

– Målet är att rekrytera nya arbetstagare. Målet är inte att ordna snabbutbildning för dem utan att de skulle få börja jobba och sedan kan fortsätta studera till närvårdare eller vårdbiträde på läroavtal, säger Eija Lenkkeri, chef för utveckling inom arbetslivet på Careeria Plus.

Hälften av rekryutbildningen, 30 dagar, består av inlärning i arbetet hos de rekryterande kommunerna.

– Under utbildningen går man igenom grundsaker om äldrevård och renhållning och under perioden för inlärning i arbetet bekantar de sig med arbetet i par. Då kan deltagarna se om äldrevården och vårdbranschen är något som de faktiskt är intresserade av att jobba med, säger Lenkkeri.

En äldre man äter på ett seniorcenter.
Bildtext Personerna som går rekryutbildningen kan till exempel hjälpa om någon behöver stöd med ätandet.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Tjugo personer tas in på rekryutbildningen och den sista ansökningsdagen är via TE-byrån den 24 oktober, alltså på söndag. Utbildningen är på finska. Deltagarna ska vara över 20 år, ha god fysisk och psykisk hälsa samt vara beredda att jobba i skift och på veckoslut.

Lenkkeri känner inte till exakt hur många ansökningar som skickats in, men säger att det nog kommit en del.

– Härifrån går processen vidare så att kommunerna väljer ut de studerande som får gå utbildningen, också ur den synvinkeln att det är frågan om deras kommande arbetstagare, säger Lenkkeri.

Svårt hitta personal

Personalbristen inom vården är inget nytt fenomen men situationen har eskalerat under coronapandemin. Till exempel inom tandvården i Borgå försöker man också underlätta arbetsbördan genom att ta in studerande som utbildar sig till tandskötare på läroavtal.

Rekryteringsutbildningar brukar ordnas på initiativ av NTM-centralen och företag, eller i det här fallet kommuner, som behöver personal.

Careerias rekryteringsutbildning är den första som ordnas i Borgå inom vårdbranschen. Careeria har också tidigare ordnat rekryutbildningar i Borgå, men då för Borgå lokalservice som sköter stadens kost- och fastighetsservice samt städtjänster.

Careeria i Näse  Borgå sett från Alexandersbågen
Bildtext Careerias enhet på Hästskogatan i Borgå. Rekryutbildningens teoridel kommer att hållas här samt på campusen på Yrkesgatan och Alexandersgatan. Arkivbild.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

I huvudstadsregionen har Careeria ordnat rekryutbildningar för privata vårdföretags behov. Enligt Lenkkeri har resultaten varit goda.

– Företagen hittade arbetstagare och kom överens med dem både om vikariat och om läroavtalsutbildning. Sedan fanns det också studerande som upplevde att vårdarbete inte var deras grej, eller att äldrevården inte är målgruppen man vill rikta in sig på, säger Lenkkeri.

Kritik från Tehy

Fackorganisationen Tehy har under årens lopp flera gånger kritiserat snabbutbildningar inom vården.

Tehys ledare Kirsi Sillanpää är orolig för att personer som går den korta utbildningen kan vara tvungna att utföra mer krävande sysslor än vad de har färdigheter för om inte arbetsfördelningen på jobbet är tillräckligt klar, särskilt då det kan vara bråttom och brist på personal.

För patientsäkehetens skull är det viktigt att vissa mer krävande saker, som medicinska ingrepp eller att dela ut mediciner, görs av personer med rätt behörighet.

Lenkkeri poängterar att rekryutbildningen inte är eller ersätter en examen.

– Det här är inte frågan om någon snabbutbildning för att bli närvårdare eller vårdbiträde, utan ett första steg mot att kunna anställa personer och ingå läroavtal med dem. Jag tror det blivit lite begreppsförvirring, säger Lenkkeri.

Hon påpekar att det också normalt går att anställa så att man börjar med läroavtal men att rekryutbildningen kan sänka ribban för att söka sig till branschen.

Sillanpää sade i tidningen Uusimaa att utbildningar som den här inte behövs eftersom kunskaperna som krävs för att kunna utföra stöduppgifter redan finns till exempel hos dem som tagit examen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen.

– Jag är helt av samma åsikt om att en examen inom rengörings- och fastighetsbranschen ger behövliga färdigheter. Men det är också ett alternativ att utföra den på läroavtal efter rekryutbildningen, det är fast i arbetsgivaren vilken inriktningen kommer att vara, säger Lenkkeri.

Du kan läsa mer om rekryteringsutbildningen här (på finska).

Ny rekryteringsutbildning ska lätta på personalbristen inom äldrevården i Östnyland

4:25