Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försvaret sänker tröskeln för beväringar med sämre fysisk kondition: "Skulle vara dumt att inte dra nytta av Playstation-pojkarna"

Från 2021
Uppdaterad 26.10.2021 09:23.
Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkko Puolustusvoimien infossa tapahtumatalo Bankissa.
Bildtext Arméns lokala trupper ska utökas och bli mer rörliga, säger arméns kommendör, generallöjtnant Petri Hulkko.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

En betydande andel av Försvarsmaktens krigstida trupper får nya uppdrag de närmaste åren, då armén omorganiserar för att kunna möta nya hot. Tjänsteduglighetsklasserna ska också ses över, så att fler beväringar med sämre fysisk kondition ska kunna göra militärtjänst.

Den största förändringen är att arméns nuvarande regionala trupper upplöses och överförs dels till de operativa, dels de lokala trupperna. Särskilt de lokala trupperna utökas och moderniseras, för att kunna hålla högre beredskap och möta nya hot.

- Våra nuvarande regionala trupper har inte som helhet den kompetens och rörlighet som krävs på det moderna slagfältet. Vi behöver rörliga lokala trupper med mångsidig förmåga, som kan användas för både konventionella militära uppdrag och uppgifter som omfattar så kallad hybridpåverkan, säger arméns kommendör, generallöjtnant Petri Hulkko till Svenska Yle.

Vi strävar efter att utvidga tjänsteduglighetsklass B, så att ännu fler män och kvinnor ska kunna göra militärtjänst

― Petri Hulkko

Omorganiseringen nämns i regeringens färska försvarspolitiska redogörelse och utgör en fortsättning på de beredskapshöjande åtgärder som vidtagits inom försvaret sedan 2014, då Ryssland annekterade Krim och kriget i östra Ukraina började.

Om allt går enligt planerna kommer de lokala trupperna att uppgå till 120 000 man år 2025. De operativa trupperna, som används för de mest krävande krigstida uppdragen, beräknas då uppgå till 70 000.

Fler beväringar i B-klassen ...

Samtidigt som de lokala trupperna växer, kommer beväringarnas tjänsteduglighetsklassificering att ses över. Avsikten är att utbilda mer manskap för fysiskt mindre krävande uppgifter, till exempel inom cyberförsvaret, kommunikation eller logistik.

Kuvassa on tietokone.
Bild: Silva Nieminen / Yle

- Vi strävar efter att utvidga tjänsteduglighetsklass B, så att ännu fler män och kvinnor ska kunna göra militärtjänst. Särskilt inom lokalförsvaret finns det sådana uppgifter, som inte förutsätter fysisk toppkondition av beväringarna, förklarar Petri Hulkko.

Kan det också innebära nya, mer tekniska uppdrag för "Playstation-pojkarna" som kanske inte klarar de fysiska kraven lika bra?

- Ja, naturligtvis. Det skulle vara dumt i dagens läge att inte dra nytta av de här "Playstation-pojkarna" som har olika slags cybererfarenhet och kan använda sociala medier, och så vidare, konstaterar Hulkko.

Den nya klassificeringen ska införas nästa år eller senast 2023.

... och fler frivilliga kvinnor önskas

Försvaret vill gärna ha ännu fler frivilliga kvinnor till tjänstgöring, då andelen män har minskat avsevärt med åren.

- Jag ser gärna att det i varje familj finns åtminstone en man eller kvinna som gjort militärtjänst, så att traditionen lever vidare och det finns en känsla av delaktighet i varje hem. Då jag inledde min militära karriär i början av 1980-talet var det 93 procent av männen som gjorde militärtjänst och nu ligger vi under 70 procent. Jag hoppas vi kan kompensera det här bortfallet genom att få in fler kvinnor, jag tvivlar inte ett ögonblick på kvinnornas försvarsvilja, understryker Petri Hulkko.

sotilas rivissä
Bildtext TV-serien "Naissotilaat" har bidragit till att locka kvinnor till försvaret.
Bild: BASTELLA MEDIA OY

Antalet kvinnor som söker till frivillig militärtjänst har varierat med åren, men sedan 2017 har antalet legat på över 1 000 varje år. Våren 2021 var antalet sökande hela 1 675, vilket är det högsta någonsin.

Rubriken ändrades 25.10 klockan 13.28. Det stod tidigare att det var Armén som sänker tröskeln för beväringarna, men förändringen gäller hela försvaret.