Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL rekommenderar en tredje dos coronavaccin för riskgrupper och för alla som fyllt 60

Uppdaterad 19.10.2021 14:51.
En sjukskötare ger ett coronavaccin till en man.
Bildtext Sedan tidigare har Institutet för hälsa och välfärd rekommenderat en tredje dos för personer med nedsatt immunförsvar och personer som vaccinerats med kort dosintervall.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar en tredje coronavaccindos för alla finländare över 60 år, för personer som bor på äldreboenden och inom anstaltvården samt för riskgrupper.

Myndighetens rekommendation är att en tredje påfyllnadsdos kan ges till de här grupperna då det gått minst sex månader sedan den andra dosen.

Pfizer-Biontechs Comirnaty-vaccin och Modernas Spikevax kommer att användas i den tredje vaccinrundan. Rekommendationen är att man i första hand får samma vaccin som man fått i den andra dosen, men vid behov kan också ett annat vaccin användas.

Rekommendationen gäller båda de medicinska riskgrupperna, det vill säga både grupp 1 och grupp 2.

Till dem hör bland annat personer med sjukdomar som ökar risken för allvarlig covid-19, det vill säga till exempel personer som genomgått en organtransplantation, personer som lider av cancer som försvagar immunförsvaret kraftigt, samt personer som har en svår hjärt-, lung- eller njursjukdom.

Dessutom rekommenderar THL att äldre personer och personer som hör till riskgrupper som har blivit smittade av coronaviruset men som bara fått en vaccindos skulle få en andra dos. Den här vaccindosen skulle ges tidigast sex månader efter endera smittan konstaterats eller att man fått den ena vaccindosen, beroende på vilkendera som skett först.

Vaccinskyddet försämras snabbare hos riskgrupper och äldre

Hos största delen av befolkningen ger de två vaccindoserna ett mycket effektivt skydd åtminstone i sex månader. Enligt THL visar nya studier ändå att skyddet försämras stegvis efter att man fått den andra dosen.

"Även om skyddet mot allvarlig coronavirussjukdom fortsätter vara effektivt åtminstone i sex månader verkar skyddet förämras snabbare hos de medicinska riskgrupperna och hos äldre personer. Dessutom löper de större risk att insjukna i allvarlig coronavirussjukdom på grund av deras hälsotillstånd eller ålder", säger THL:s överläkare Hanna Nohynek, i ett pressmeddelande.

I Finland har alla dubbelvaccinerade som hamnat på intensivvårdsavdelning eller som dött på grund av covid-19 varit över 60 år gamla.

Tredje dos inte nödvändig för alla

Enligt THL finns det just nu inget behov av att vaccinera personer under 60 år som inte hör till riskgrupperna.

"Just nu finns det inget omedelbart behov att ge en tredje vaccindos till hela befolkningen, men vi fortsätter följa med läget" säger Nohynek.

Enligt Nohynek kommer man att överväga en eventuell tredje vaccineringsrunda då man har mer information om hur länge vaccinskyddet håller i sig och om vilka fördelar och eventuella nackdelar en tredje dos har i den här åldersgruppen.

Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor har också föreslagit att en del av personalen inom social- och hälsovården skulle få en tredje vaccindos. THL kommer ännu att överväga rekommendationerna för deras del.

77 000 redan fått en tredje dos

Enligt THL kommer Finlands vaccin att räcka till också de tredje doserna, då omkring 2,6 miljoner vaccindoser kommer att bli över efter att den första och den andra dosen har getts.

Kommunerna kan själva fatta beslut om när vaccineringarna inleds. Till exempel i Kajanaland har sjukvårdistriktet redan meddelat att man omedelbart kommer att inleda vaccineringarna enligt THL:s rekommendation.

Insitutet för hälsa och välfärd påpekar ändå att den tredje dosen inte ska sakta ner vaccineringen av den första och den andra dosen.

Sedan tidigare har Institutet för hälsa och välfärd rekommenderat en tredje dos för personer med nedsatt immunförsvar och personer som vaccinerats med kort dosintervall, såsom vårdpersonal och invånare på äldreboenden.

77 000 personer redan fått en tredje dos coronavaccin.